2022. aasta ettevõtlustoetuse saajad

2022. aasta ettevõtlustoetuste vooru laekunud taotlused vaatas üle volikogu majandus- ja arengukomisjon ning tegi vallavalitsusele ettepanekud toetuste määramiseks või mittemääramiseks.

Komisjoni ettepanekute ning ettevõtlustoetuse määramise korra põhjal annab Rõuge Vallavalitsus korralduse rahuldada järgmised taotlused:

 

Toetuse saaja

Projekti sisu

Projekti periood

Toetus suurus

1.1

Varstu AK OÜ

Investeering hoone vee- ja kanalisatsioonitorustiku osaliseks renoveerimiseks, sanitaartehnika soetamiseks ning paigaldamiseks

01.04–15.07.2022

1000,00

1.2

Margus Mikson FIE

Teenuse parendamine puudelangetuse tungraua soetamise läbi

03.03–30.09.2022

690,00

1.3

Piece of Bake OÜ

Külmvitriini ja universaalmiksri soetamine Pullijärve köök & kohvikusse

01.03–31.05.2022

1000,00

1.4

Ala-Rõuge Külalistemaja OÜ

Hüdroelektri energia tootmise efektiivistamine (seadmete ost)

01.04–01.07.2022

1000,00

1.5

Ravisel OÜ

Rehvide tasakaalustuspingi soetamine

01.04–31.12.2022

1000,00

1.6

Avar Elu OÜ

Investeering töövahenditesse (arvuti soetamine)

10.03–01.06.2022

422,00

1.7

Savira Ehitus OÜ

Ehituse mõõtmis- ja kontrollseadmete soetamine

01.05–07.04.2023

400,00

1.8

Klemeco OÜ

Veebilehe nähtavuse parandamine (SEO teenuse ost) ja puhastusteenindajatele vajalike vahendite soetamine

01.04–31.12.2022

1000,00

1.9 

Rahumäe OÜ

Arvuti soetamine

01.03–01.12.2022

1000,00

 

2021. aasta ettevõtlustoetuse saajad

2021. aasta ettevõtlustoetuste vooru laekunud taotlused vaatas üle volikogu majandus- ja arengukomisjon ning tegi vallavalitsusele ettepanekud toetuste määramiseks või mittemääramiseks.

Komisjoni ettepanekute ning ettevõtlustoetuse määramise korra põhjal annab Rõuge Vallavalitsus korralduse:

  Toetuse saaja Projekti nimi Toetuse summa
KuPort OÜ Töökoja ruumide täiendus 1000,00
2 Rahumäe OÜ Arvuti soetamine 1000,00
3 Taluhooldus OÜ Uue ettevõtte käivitamine 822,00
4 Taalbergtalu OÜ Taalbergi talu peakaitsme suurendamine 814,80
5 Amiis OÜ Elektrilise massaažilaua soetamine Amiis salongi 1000,00
6 Ulgumaa OÜ Küpsetusahi catering tegevuse arendamiseks 1000,00
7 OÜ Revolutsioon Mobiilse veebistuudio arendamine 1000,00
8 Walge Productions OÜ Videokaamera soetamine 1000,00
9 Ferla OÜ Ferla tervisejoogi tootmisvõimekuse kasvatamine 1000,00
10  OÜ Kõivsaare Uue-Saaluse Veinitalu tootmise arendamine 1000,00
11  Kuusap OÜ Seadme soetamine liikuvasse kööki 744,00
12 Willike OÜ Arboristi varustuse soetamine 1000,00
13 Saagrimäe OÜ Saagri kerghaagise soetamine 1000,00

 

2020. aasta ettevõtlustoetuse II voor (sügis)

15.–31. augustini oli avatud Rõuge valla ettevõtlustoetuse taotlemise 2020. aasta teine voor, kuhu laekunud taotlused vaatas üle volikogu arengu- ja ettevõtluskomisjon ning tegi vallavalitsusele ettepanekud toetuste määramiseks või mittemääramiseks.

Komisjoni ettepanekute ning ettevõtlustoetuse määramise korra põhjal annab Rõuge Vallavalitsus korralduse:

1. Rahuldada järgmised taotlused:

 

Toetuse taotleja

 

Projekti nimi

Toetuse suurus

1. Avar Elu OÜ Koolitusteks vajaliku inventari soetamine 577,99 
2. Munajala OÜ Restoran Suur Muna arendamine  995,87 
3. Rein Kala tisleritööd Käsi kandimasina ja servaümarduse freesi soetamine 1000,00 
4. Osaühing Weldoni Varahaldus Külastuskeskuse rajamine Rõugesse 1000,00 
5. Maitsar Grupp OÜ Investeering põhivarasse 840,00 
6. Sildem OÜ Kontori sisustamine 924,00 
7. Osaühing Karlsson Puit OÜ Karlsson Puit tegevuse arendamine 1000,00 
8. Ilme Tubli Põllumajandusmasinatele garaaži ehitus 1000,00 

 

2. Jätta rahuldamata järgmised taotlused:

 

Toetuse taotleja Projekti nimi Taotluse rahuldamata jätmise põhjus
1.  Roheteenused OÜ Inventari soetamine Pingerea alusel eraldatud rahaliste vahendite lõppemine
2. Katixa OÜ Küüneprinteri soetamine Pingerea alusel eraldatud rahaliste vahendite lõppemine

 

2020. aasta ettevõtlustoetuse I voor (kevad)

14. veebruarist 1. märtsini oli avatud Rõuge valla ettevõtlustoetuse taotlemise 2020. aasta esimene voor, kuhu laekunud taotlused vaatas üle volikogu arengu- ja ettevõtluskomisjon ning tegi vallavalitsusele ettepanekud toetuste määramiseks või mittemääramiseks.

Komisjoni ettepanekute ning ettevõtlustoetuse määramise korra põhjal annab Rõuge Vallavalitsus korralduse:

1. Rahuldada alljärgnevad taotlused:

 

Toetuse saaja

Projekti nimi

Toetuse suurus

Projekti elluviimise
algus ja lõpp

1. OÜ 7 Havi Inseneri täiendkoolitused 900 01.04.2020–30.04.2023
2. Helgi Liiv FIE Juurviljahoidla rajamine 1000 01.04.2020–31.08.2020
3. Caladium Disain OÜ Kudumismasina soetamine 1000 01.05.2020–01.10.2020
4. OÜ ARVprojekt Staatikatarkvarale "RFEM" lisamoodulite ostmine 1000 01.04.2020–30.06.2020
5. Roborinth OÜ Roborinth toodete hoiustamise ladu 1000 01.03.2020–31.07.2020
6. Jõeniidu-Tsälba Talu FIE Vesi lauta, vesi- ja kanalisatsioon
piimaruumi. Piimaruumi sisustamine
1000 01.06.2020–31.05.2021
7. Mäe-Kolga Talu OÜ Projektori soetamine 931 01.03.2020–01.06.2020
8. TSR Ehitus OÜ TSR Ehitus OÜ teenuste laiendamine
ja kvaliteedi tõstmine
1000
01.04.2020–01.04.2021

 

2. Jätta rahuldamata alljärgnevad taotlused:

 

Toetuse taotleja

Projekti nimi

Taotluse rahuldamata jätmise põhjus

1. Edendaja TÜ Puutöökoja ruumi soojustamine ja sisseseade soetamine Pingerea alusel eraldatud rahaliste vahendite lõppemine
2. Haanjalanna OÜ Kootsingukaardid Taotlus langes menetlusest välja Rõuge Vallavolikogu 18.09.2018 määruse nr 31 „Rõuge valla ettevõtlustoetuse määramise kord" § 6 lg 2 alusel
3. Lennart Mängli FIE Jaanitrolla töökoda-sepikoda projekteerimine majutus-peoruumiks ja tunnustatud köögiks Taotlus langes menetlusest välja Rõuge Vallavolikogu 18.09.2018 määruse nr 31 „Rõuge valla ettevõtlustoetuse määramise kord" § 6 lg 2 alusel
4. Vaab Arendus OÜ Termokaamera soetamine Taotlus langes menetlusest välja Rõuge Vallavolikogu 18.09.2018 määruse nr 31 „Rõuge valla ettevõtlustoetuse määramise kord" § 6 lg 2 alusel
5. Uma Teenüs OÜ Fitness- ja joogatreeeninguteks vajaliku inventari soetamine Taotlus langes menetlusest välja Rõuge Vallavolikogu 18.09.2018 määruse nr 31 „Rõuge valla ettevõtlustoetuse määramise kord" § 6 lg 2 alusel
6. Pop Auto OÜ Ettevõtte reklaam Taotlus langes menetlusest välja Rõuge Vallavolikogu 18.09.2018 määruse nr 31 „Rõuge valla ettevõtlustoetuse määramise kord" alusel

 

2019. aasta ettevõtlustoetuse II voorust toetuse saajad

1.–15. oktoobrini oli avatud Rõuge valla ettevõtlustoetuse taotlemise 2019. aasta teine voor, kuhu laekunud taotlused vaatas üle volikogu arengu- ja ettevõtluskomisjon ning tegi vallavalitsusele ettepanekud toetuste määramiseks või mittemääramiseks.

Komisjoni ettepanekute ning ettevõtlustoetuse määramise korra põhjal annab Rõuge Vallavalitsus korralduse:

1. Rahuldada alljärgnevad ettevõtlustoetuse taotlused:

  Toetuse saaja Projekti nimi Toetuse suurus Projekti elluviimise algus ja lõpp
 1.  Castimonia OÜ  Tekstiilipesuri soetamine   656,16   01.11.2019–31.01.2020
 2.  Jooksonlahe OÜ  Fotokaamera soetamine  700,00   01.11.2019–31.03.2020
 3.   Katrin Roop FIE

 Investeering teenuse
kvaliteedi parandamiseks

789,00   01.12.2019–31.03.2020
 4. Maheko OÜ  Automaatse kaubaaluste
valmistamise liini soetamine
 1000,00   01.11.2019–31.12.2020
 5.   OÜ Danton
 Koolitusreis Le Cordon Bleu, Pariis
26-29.04.2020
420,00   26.04.2020–26.05.2020
 6.
 OÜ Kure
veisekasvatus
 Lauda renoveerimine 1000,00   01.11.2019–13.05.2020
 7.  Meie Kodu TÜ  Puidutöötlemisseadmete
soetamine
817,60   01.11.2019–31.12.2019

 

2. Jätta rahuldamata alljärgnev ettevõtlustoetuse taotlus:

  Toetuse taotleja Projekti nimi Taotluse rahuldamata jätmise põhjus
 1.   Pop Auto OÜ  Pop Auto teenindusruum
Taotlus langes menetlusest välja
Rõuge Vallavolikogu 18.09.2018
määruse nr 31 „Rõuge valla
ettevõtlustoetuse määramise kord"
§ 6 lg 2 alusel