2020. aasta ettevõtlustoetuse I voor (kevad)

14. veebruarist 1. märtsini oli avatud Rõuge valla ettevõtlustoetuse taotlemise 2020. aasta esimene voor, kuhu laekunud taotlused vaatas üle volikogu arengu- ja ettevõtluskomisjon ning tegi vallavalitsusele ettepanekud toetuste määramiseks või mittemääramiseks.

Komisjoni ettepanekute ning ettevõtlustoetuse määramise korra põhjal annab Rõuge Vallavalitsus korralduse:

1. Rahuldada alljärgnevad taotlused:

 

Toetuse saaja

Projekti nimi

Toetuse suurus

Projekti elluviimise
algus ja lõpp

1. OÜ 7 Havi Inseneri täiendkoolitused 900 01.04.2020–30.04.2023
2. Helgi Liiv FIE Juurviljahoidla rajamine 1000 01.04.2020–31.08.2020
3. Caladium Disain OÜ Kudumismasina soetamine 1000 01.05.2020–01.10.2020
4. OÜ ARVprojekt Staatikatarkvarale "RFEM" lisamoodulite ostmine 1000 01.04.2020–30.06.2020
5. Roborinth OÜ Roborinth toodete hoiustamise ladu 1000 01.03.2020–31.07.2020
6. Jõeniidu-Tsälba Talu FIE Vesi lauta, vesi- ja kanalisatsioon
piimaruumi. Piimaruumi sisustamine
1000 01.06.2020–31.05.2021
7. Mäe-Kolga Talu OÜ Projektori soetamine 931 01.03.2020–01.06.2020
8. TSR Ehitus OÜ TSR Ehitus OÜ teenuste laiendamine
ja kvaliteedi tõstmine
1000
01.04.2020–01.04.2021

 

2. Jätta rahuldamata alljärgnevad taotlused:

 

Toetuse taotleja

Projekti nimi

Taotluse rahuldamata jätmise põhjus

1. Edendaja TÜ Puutöökoja ruumi soojustamine ja sisseseade soetamine Pingerea alusel eraldatud rahaliste vahendite lõppemine
2. Haanjalanna OÜ Kootsingukaardid Taotlus langes menetlusest välja Rõuge Vallavolikogu 18.09.2018 määruse nr 31 „Rõuge valla ettevõtlustoetuse määramise kord" § 6 lg 2 alusel
3. Lennart Mängli FIE Jaanitrolla töökoda-sepikoda projekteerimine majutus-peoruumiks ja tunnustatud köögiks Taotlus langes menetlusest välja Rõuge Vallavolikogu 18.09.2018 määruse nr 31 „Rõuge valla ettevõtlustoetuse määramise kord" § 6 lg 2 alusel
4. Vaab Arendus OÜ Termokaamera soetamine Taotlus langes menetlusest välja Rõuge Vallavolikogu 18.09.2018 määruse nr 31 „Rõuge valla ettevõtlustoetuse määramise kord" § 6 lg 2 alusel
5. Uma Teenüs OÜ Fitness- ja joogatreeeninguteks vajaliku inventari soetamine Taotlus langes menetlusest välja Rõuge Vallavolikogu 18.09.2018 määruse nr 31 „Rõuge valla ettevõtlustoetuse määramise kord" § 6 lg 2 alusel
6. Pop Auto OÜ Ettevõtte reklaam Taotlus langes menetlusest välja Rõuge Vallavolikogu 18.09.2018 määruse nr 31 „Rõuge valla ettevõtlustoetuse määramise kord" alusel

 

2019. aasta ettevõtlustoetuse II voorust toetuse saajad

1.–15. oktoobrini oli avatud Rõuge valla ettevõtlustoetuse taotlemise 2019. aasta teine voor, kuhu laekunud taotlused vaatas üle volikogu arengu- ja ettevõtluskomisjon ning tegi vallavalitsusele ettepanekud toetuste määramiseks või mittemääramiseks.

Komisjoni ettepanekute ning ettevõtlustoetuse määramise korra põhjal annab Rõuge Vallavalitsus korralduse:

1. Rahuldada alljärgnevad ettevõtlustoetuse taotlused:

  Toetuse saaja Projekti nimi Toetuse suurus Projekti elluviimise algus ja lõpp
 1.  Castimonia OÜ  Tekstiilipesuri soetamine   656,16   01.11.2019–31.01.2020
 2.  Jooksonlahe OÜ  Fotokaamera soetamine  700,00   01.11.2019–31.03.2020
 3.   Katrin Roop FIE

 Investeering teenuse
kvaliteedi parandamiseks

789,00   01.12.2019–31.03.2020
 4. Maheko OÜ  Automaatse kaubaaluste
valmistamise liini soetamine
 1000,00   01.11.2019–31.12.2020
 5.   OÜ Danton
 Koolitusreis Le Cordon Bleu, Pariis
26-29.04.2020
420,00   26.04.2020–26.05.2020
 6.
 OÜ Kure
veisekasvatus
 Lauda renoveerimine 1000,00   01.11.2019–13.05.2020
 7.  Meie Kodu TÜ  Puidutöötlemisseadmete
soetamine
817,60   01.11.2019–31.12.2019

 

2. Jätta rahuldamata alljärgnev ettevõtlustoetuse taotlus:

  Toetuse taotleja Projekti nimi Taotluse rahuldamata jätmise põhjus
 1.   Pop Auto OÜ  Pop Auto teenindusruum
Taotlus langes menetlusest välja
Rõuge Vallavolikogu 18.09.2018
määruse nr 31 „Rõuge valla
ettevõtlustoetuse määramise kord"
§ 6 lg 2 alusel