2019. aasta ettevõtlustoetuse II voorust toetuse saajad

1.–15. oktoobrini oli avatud Rõuge valla ettevõtlustoetuse taotlemise 2019. aasta teine voor, kuhu laekunud taotlused vaatas üle volikogu arengu- ja ettevõtluskomisjon ning tegi vallavalitsusele ettepanekud toetuste määramiseks või mittemääramiseks.

1. Rahuldada alljärgnevad ettevõtlustoetuse taotlused:

  Toetuse saaja Projekti nimi Toetuse suurus Projekti elluviimise algus ja lõpp
 1.  Castimonia OÜ  Tekstiilipesuri soetamine   656,16   01.11.2019–31.01.2020
 2.  Jooksonlahe OÜ  Fotokaamera soetamine  700,00   01.11.2019–31.03.2020
 3.   Katrin Roop FIE

 Investeering teenuse
kvaliteedi parandamiseks

789,00   01.12.2019–31.03.2020
 4. Maheko OÜ  Automaatse kaubaaluste
valmistamise liini soetamine
 1000,00   01.11.2019–31.12.2020
 5.   OÜ Danton
 Koolitusreis Le Cordon Bleu, Pariis
26-29.04.2020
420,00   26.04.2020–26.05.2020
 6.
 OÜ Kure
veisekasvatus
 Lauda renoveerimine 1000,00   01.11.2019–13.05.2020
 7.  Meie Kodu TÜ  Puidutöötlemisseadmete
soetamine
817,60   01.11.2019–31.12.2019

 

2. Jätta rahuldamata alljärgnev ettevõtlustoetuse taotlus:

  Toetuse taotleja Projekti nimi Toetuse suurus Taotluse rahuldamata jätmise põhjus
 1.   Pop Auto OÜ  Pop Auto teenindusruum 0,00
Taotlus langes menetlusest välja
Rõuge Vallavolikogu 18.09.2018
määruse nr 31 „Rõuge valla
ettevõtlustoetuse määramise kord"
§ 6 lg 2 alusel