Kontakt

Rõuge valla teedespetsialist

Martin Umbleja

tel 5333 1369

e-post teed@rauge.ee.

 

Talihooldus Rõuge valla kohalikel teedel 2018/2019

Rõuge valla kohalikud teed on 2018/2019 hooaja talihoolduseks jagatud kahekümne seitsmeks piirkonnaks. Lumetõrjet tehakse kohalikel teedel ja erateedel ning valla hallatavate asutuste territooriumitel ja parkimiskohtades.

Lähtuvalt majandus- ja taristusministri tee seisundinõudeid käsitlevast määrusest võib lumepaksus teel olla koheva lume puhul kuni 10 cm ja märja lume puhul 5 cm, lume paksust mõõdetakse rööbaste vahelt. Lumetõrjuja on kohustatud lükkama lahti juurdepääsuteed. Sisehoovides ei ole teenuse pakkuja kohustatud hoovi puhastama rohkem kui on vajalik sõiduauto ümberkeeramiseks või prügiauto juurdepääsuks, kuid ainult juhul, kui hoov on vastavalt tähistatud. Juurdepääsuteede omanikud peavad puhastama teeservad takistustest. Ilupõõsad, puuistikud, kivid jms soovitame tähistada sellisel viisil, et need oleksid nähtavad ka pimedal ajal ning olenemata lumekihi paksusest (nt tähistada helkurribadega postidega).

Kortermajade vahelised alad puhastatakse vastavalt võimalusele. Lumetõrjet hakatakse tegema kohe, kui selleks annavad korralduse piirkonna haldusspetsialistid. Juhul kui kinnistu omanik juurdepääsutee talihooldust ei soovi, tuleb sellest teada anda piirkonna haldusspetsialistile:

  • Haanja piirkonna haldusspetsialist Jüri Kukk, tel 5301 7901;
  • Misso piirkonna haldusspetsialist Indrek Ülper, tel 514 5313;
  • Mõniste piirkonna haldusspetsialist Martin Hütsi, tel 529 5247;
  • Rõuge piirkonna haldusspetsialist Olev Mõttus, tel 505 3143;
  • Varstu piirkonna haldusspetsialist Rainer Vissel, tel 5303 8182.

 

Rõuge valla talihoolduspiirkonnad ja teenusepakkujad:

Piirkond 1: Misso alevik

OÜ M.A.O.

Piirkond 2: Hino piirkond

OÜ M.A.O.

Piirkond 3: Tsiistre piirkond

OÜ M.A.O.

Piirkond 4: Jaanimäe piirkond

Olev Toots Tootsi talu

Piirkond 7: Haanja, Plaani piirkond

Olev Toots Tootsi talu

Piirkond 8: Piipsemäe, Tuuka, Hulaku piirkond

OÜ Haanja Turist

Piirkond 9: Käänu, Murati, Kuklase, Sarise piirkond

OÜ Tamp

Piirkond 10: Raagi, Palli, Mustahamba piirkond

Järve veisekasvatustalu

Piirkond 11: Ruusmäe, Luutsniku, Pillardi, Kilomani piirkond

Loyde OÜ

Piirkond 12: Augli, Paaburissa, Sika, Rebäse, Kokõmäe, Hallimäe, Kurgjärve, Lutika, Toodsi, Kokõ, Muna, Kuuda, Püssa, Rasva, Utessuu, Tallima, Tsutsu, Liivakupalu piirkond

Alertis OÜ

Piirkond 13: Kiidi, Soekõrdsi, Tilgu, Kahrila-Mustahamba, Nursi, Hansi, Kaku, Pugõstu piirkond

Tlm Teenus OÜ

Piirkond 14: Nursi, Lükka, Nilbõ, Lauri, Ahitsa, Järvepalu piirkond

Jüri Pruus

Piirkond 15: Sikalaanõ, Sänna, Kurvitsa, Paeboja, Haabsilla, Kaugu, Riitsilla, Villiksaarõ, Viru piirkond

Kauhur Grupp OÜ

Piirkond 16: Sadramõtsa, Saki, Kuklasõ, Ristemäe, Roobi, Listaku, Kellämäe, Mikita, Pärlijõe, Vanamõisa piirkond

Trimerol OÜ

Piirkond 17: Saarlasõ, Tüütsi, Heibri, Märdi, Soomõoru, Viitina, Soemõisa, Kavõldi piirkond

Ratsar OÜ

Piirkond 18: Viitina, Mõõlu, Muduri, Järvekülä, Ortumäe, Haki, Savioru, Karba, Pulli piirkond

Osaühing Sulevimägi

Piirkond 19: ½ Rõuge alevik, Jaanipeebu, Suurõ-Ruuga, Tiidu, Nogu, Taudsa, Sandisuu, Möldri, Võru mnt piirkond

Osaühing Sulevimägi

Piirkond 20: ½ Varstu alevik, Vana-Roosa, Punsa, Raudsepa piirkond

OÜ Pargi Talu

Piirkond 21: ½ Varstu alevik, Soolätte, Krabi, Paganamaa piirkond

OÜ Pargi Talu

Piirkond 22: Liguri, Harjuküla, Tagakolga, Mutemetsa, Hintsiko, Laurimäe, Lüütsepa piirkond

Aimar Kasak

Piirkond 23: Matsi, Kangsti, Kõrgepalu, Metstaga, Pähni piirkond

Silver Tammemägi

Piirkond 24: Saru, Sakurgi, Koemetsa, Singa, Hürova, Kallaste piirkond

Pargi Agro OÜ

Piirkond 25: Mõniste, Hüti, Tundu, Parmupalu, Vastse-Roosa piirkond

Pargi Agro OÜ

Piirkond 26: Karisöödi, Kuutsi, Peebu, Tiitsa, Tursa, Villike piirkond

OÜ Minikaevur

½ Rõuge alevik, Väike-Ruuga, Handimiku, Hinu, Muhkamõtsa, Rõuge-Matsi, Ruuksu ja Hurda küla Rõuge vallavalitsus

 

Liikluspiirang valla kohalikel teedel alates 1.11.2018

 

Rõuge valla haldusterritooriumil asuvatel avalikult kasutatavatel kohalikel teedel kehtestatakse alates 01.11.2018 liikluspiirang sõidukitele, mille registrimass on üle 8 tonni. Piirang tuleneb ilmastikuoludest, mille tõttu võib raskemate sõidukite liiklus teede seisukorda oluliselt kahjustada.

Arvestades eeltoodut on Rõuge Vallavalitsus 24.10.2018 võtnud vastu korralduse nr 2-3/381 „Liikluspiirangute kehtestamine".

Piirangu ajal võib teedel vajaduse tekkimisel liigelda vallavalituse loal. Loa taotlus tuleb esitada vallavalitsusele vastavalt majandus- ja taristuministri 05.01.2015 määrusele nr 1 „Liikluspiirangute avalikustamise ja liikluskeelu alasse loa taotlemise ja loa väljastamise korrale."