Rõuge valla ettevõtete info

Oleme algatanud info kogumise Rõuge vallas tegutsevate ettevõtete kohta. 

Saatsime kõigile ettevõtete kontaktisikutele kirja pakkumisega liituda ettevõtjate listiga ning edastada meile oma andmed. Kui Teie ettevõte pole kirja saanud (nt kontaktisik on muutunud, e-posti aadress ei kehti enam või puudub), siis:

a) Kui soovite liituda Rõuge valla ettevõtjate listiga, siis andke sellest teada meili teel aadressile ettevotlus@rauge.ee. 

b) Kui Teie ettevõte on toimiv ja tegutsev, siis sisestage selle andmed lihtsasse vormi aadressil http://bit.ly/Rouge_ettevotted hiljemalt 13. mai 2019. Kogutud andmed kanname valla kodulehele.

NB! Algselt esitatud andmeid saab hiljem igal ajal muuta, kirjutades aadressile kommunikatsioon@rauge.ee.

Rõuge valla ettevõtjate koostöökohtumine

Rõuge Vallavalitsus soovib edendada valla ettevõtjate vahelist koostööd ja ühistegevust.

Selleks kutsume valla ettvõtjaid osalema Rõuge valla ettevõtete esimesele koostöökohtumisele 9. mail algusega kell 14.00 Rogosi mõisas. 

Kohtumisel teeme ülevaate Rõuge valla ettevõtluse hetkeolukorrast, saame omavahel tuttavaks ning arutleme koostöövõimalusi, et tugevdada valla ettevõtjate võrgustikku ning luua ühistegevusi. 

Oma osalemisest palume teavitada hiljemalt 3. maiks SIIN.