« Tagasi

Vajad õigusnõustamist? Riik toetab

Riik pakub Justiitsministeeriumi lepinguliste partnerite kaudu tasuta või soodustingimustel õigusnõustamist erinevatele elanikkonna rühmadele. Sellise nõustamise eesmärk on pakkuda abivajajale kiiret, kvaliteetset ja soodsat esmast õigusalast nõustamist:

HUGO.legal

OÜ HUGO pakub õigusnõustamist kõigile Eesti elavatele füüsilistele isikutele, kelle taotlusele eelnenud kvartali keskmine ühe kuu brutosissetulek on kuni 1200 eurot kuus. Erandiks on lapse õigusi puudutavad perekonnaasjad, mille puhul on sissetuleku piirmäär kuni 1700 eurot. Teenuse saamiseks tuleb abivajajal maksta 5 eurot omaosalustasu. Selle eest saab kaks tundi õigusnõu kas kohtumisega, inimese nõusolekul ka videosilla või telefoni teel. Järgnevad kolm tundi õigusnõu on võimalik saada soodushinnaga 45 eurot tunnis. Õigusnõustamist osutatakse väheste eranditega kõigis õigusvaldkondades. Vajadusel abistatakse ka nõuetekohase riigi õigusabi taotluse koostamisel.

Kohtumisega õigusnõustamist osutatakse üle Eesti suuremates linnades: Haapsalus, Jõgeval, Jõhvis, Kuressaares, Kärdlas, Narvas, Paides, Põlvas, Pärnus, Rakveres, Raplas, Tallinnas, Tartus, Valgas, Viljandis ja Võrus.

OÜ HUGO juristid vastavad õigusalastele küsimustele nii eesti kui vene keeles ka õigusabiportaali Jurist Aitab foorumis.

Täpsem info kodulehel: hugo.legal/tasuta-oigusabi/.

Õigusabi erivajadustega inimestele

MTÜ Eesti Puuetega Inimeste Koda – koostöös sihtasutusega Õigusteenuste Bürooga (ÕTB) pakutakse õigusnõustamise teenust keskmise, raske või sügava puudega inimestele. Erivajadusega isiku elukondlike õigusküsimuste lahendamiseks võivad sihtgrupi esindajatena nõustamisele pöörduda ka sihtgrupi hooldajad või pereliikmed. Teenus on sihtgrupi jaoks tasuta. Vajadusel on võimalus kasutada nõustamisel viipekeeletõlki.

Täpsem info kodulehel: epikoda.ee/mida-me-teeme/noustamine/oigusnoustamine; lisainfo: 5385 0005 ja otb@otb.ee.

Õigusabi eakatele

Eesti Pensionäride Ühenduste Liit vahendab tasuta õigusnõustamist eakatele. Võrus pakub teenust Feliks Luiksaar (522 1929, feliksluiksaar@hot.ee).

Täpsem info kodulehel: eakad.ee/tasuta-oigusabi/.

 

Kui teenuse kohta on täiendavaid küsimusi, siis võib pöörduda nii lepingupartnerite poole kui saata küsimus aadressil info@just.ee.