« Tagasi

Nursipalu harjutusvälja laiendamise eelnõu avaliku väljapaneku aega pikendati 25. septembrini

Riigi kaitseinvesteeringute keskus (RKIK) pikendas Nursipalu harjutusvälja laiendamise eelnõu avaliku väljapaneku aega kuni 25. septembrini. Eelnõu eesmärgiks on tugevdada Eesti kaitsevõimet ning luua sobivad väljaõppetingimused Kagu-Eestis paiknevatele Eesti ja liitlasüksustele.

„Avaliku väljapaneku jooksul oleme seni saanud häid ning sisukaid ettepanekuid planeeringu kohta ning selle eest oleme kohalikele inimestele riigikaitsesse panustamise eest väga tänulikud. Kuna me peame kohaliku kogukonna arvamust oluliseks, siis otsustasime pikendada eelnõule arvamuste esitamise aega veel nädala võrra," ütles RKIKi peadirektor Magnus-Valdemar Saar.

Vabariigi Valitsuse korralduse eelnõuga on avalikul väljapanekul ka Natura eelhinnang, keskkonnaülevaade ja asukohavaliku dokumendid. „Pingutame, et võimalikult palju leevendada mõju kohalikele elanikele ja keskkonnale," lausus Saar.

Vabariigi Valitsuse korralduse „Nursipalu harjutusvälja laiendamine planeerimisseadust kohaldamata ja Natura asjakohase hindamise algatamine" eelnõu ja asjakohaste dokumentidega saab tutvuda RKIKi kodulehel siin. Eelnõule on võimalik tagasisidet anda kõigil, kes seda soovivad, saates oma tagasiside (digi)allkirjastatult aadressil Järve 34A, Tallinn või e-posti aadressil ettepanekud@rkik.ee hiljemalt 25. septembril 2023.

Avalik istung esitatud ettepanekute ja vastuväidete arutamiseks toimub korralduslike täpsustuste tõttu varem välja kuulutatud 3. oktoobri asemel 6. oktoobril 2023 kell 18.00 Võru Gümnaasiumis, aadressil Seminari 1, Võru.

Avatud menetluse läbiviijaks on volitatud RKIK.

Seotud dokumendid:

Eelnõu esitamine kooskõlastamiseks
20230828_A_Nursipalu Vabariigi Valitsuse korralduse eelnõu
20230828_A_Nursipalu Vabariigi Valitsuse korralduse seletuskiri
Lisa 1.Nursipalu harjutusvälja laiendatud piir ja asukoht.
Lisa 2.Nursipalju_harjutusvälja_Natura_eelhindamine
Lisa 3. Keskkonnaülevaate tabel 2

20230828_Nursipalu arendusprogramm_kehtestatud
Harjutusvälja jaoks sobiliku maa-ala asukohavaliku kokkuvõte
Nursipalju_harjutusvälja_laienduse_keskkonnaülevaade

Nursipalu harjutusvälja korrigeeritud piirid: https://estmilgeo.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=e1f9ced4d22f40e790215c2a262fec31