« Tagasi

Oluline info avalikel üritustel toiduohutuse tagamise kohta

Põllumajandus- ja Toiduameti TEAVITUSKIRI

Seoses avalike ürituste kõrghooaja algusega tuletab Põllumajandus- ja Toiduamet (PTA) meelde toiduohutuse tagamise olulisust.

PTA järelevalve alla kuuluvad tulenevalt toiduseadusest avalike ürituste, tänavate ning maanteede ääres olevad toiduga kauplejad. Amet kontrollib avalikel üritustel, tänavatel ja maanteede ääres toidu müüjaid/valmistajaid. Järelevalve käigus kontrollime, kas toidu müüja või valmistaja tegevus vastab kehtivatele nõuetele ja kas toidu ohutus inimeste tervisele on tagatud.

PTA veebilehel on hulk praktilisi soovitusi ja nõudeid kauplejatele, kes tegelevad toidukäitlemisega avalikel üritustel, tänavatel ja maanteede ääres. Infomaterjal on leitav ameti kodulehel avalike ürituste rubriigis juhendite all.

Kui korraldad avalikku üritust, kus käideldakse toitu, siis pea meeles:

  • ürituse korraldaja peab tagama, et toidu (sh alkoholi) käitleja on enne üritust enda tegevusest PTAd teavitanud. Teavitanud toidukäitlejad leiab avalikust registrist.
  • PTA pöördumise korral saadab ürituse korraldaja üritusel osalevate toidukäitlejate nimekirja kolm päeva enne ürituse toimumist PTA kohalikule esindusele.

PTA loodab, et ürituse korraldajad on üha enam teadlikud toiduohutusest ja aitavad kaasa ameti kontrollidele. Kahjuks praegu veel paljud korraldajad ei tea, et ka ürituse korraldajal lasub oluline vastutus. Juhul kui amet tuvastab kaupleja, kes ei täida nõudeid ning ei kõrvalda enda tooteid müügilt, on ametil õigus kaasata ürituse korraldajat korrarikkumise kõrvaldamiseks, kuna korraldajal on õigus ära võtta müüjalt kauplemise luba, mille ta osalejale varem väljastas.

Rohkem infot avalike ürituste kohta leiab siit: Avalikud üritused | Põllumajandus- ja Toiduamet (agri.ee).

Lisaküsimuste korral palume ühendust võtta pta@pta.agri.ee.