« Tagasi

Jälgi valla eelarve täitmist reaalajas!

Kas sina tead, mida ja millises mahus vald oma eelarves teeb?

Nüüdsest saavad kõik, kellel huvi, näha meie valla eelarve täitmist jooksvalt, igal nädalal uuenevate andmetega – valla kodulehele on lisatud Rõuge valla eelarve täitmise avalik vaade. Selle leiab hõlpsasti avalehe paremast veerust. Eelarvet näidatakse nädalase täpsusega (andmed uuenevad igal pühapäeval). Interaktiivne avalik valla eelarve vaade võimaldab jälgida 2023. aasta eelarve täitmist nii koondvaatena kui põhitegevuse tulude ja kulude ning investeerimistegevusena eraldi.

Et eelarve oleks paremini haaratav, arusaadav ja ammendav, on see esitatud ka visuaalses vaates ehk lisaks tabelinformatsioonile on toodud graafikuid ja andmetesse saab süvitsi kaevuda.

Andmeid sünkroniseeritakse raamatupidamise programmiga.

Vaates on kuvatud viis akent:

1. Näitajad – 1) Statistikaameti juhtimislaud ja 2) kulude eelarve ja täitmine, erinevad valla arvnäitajad ja nende põhjal joonised.

2. Koondvaade, kus on toodud eelarve koondsummad. Eelarve on vaates kahekohaline ja + märgil klõpsates saab vaadata sisu, st avaneb 4-kohaline konto

3. Põhitegevuse tulud, kus on esitatud tulud kontode detailsusega (4-kohaline konto).

4. Põhitegevuse kulud, kus on esitatud kulud tegevusalade alaeelarvete detailsusega (4-kohaline konto)..

5. Investeerimistegevus, kus on esitatud investeeringud tegevusvaldkondade kaupa koos ning suuremad investeeringud on toodud eraldi.

Tabeli andmed nähtavad ka graafikutena.

Kuidas andmeid uudistada?

Kui soovite näha mingit konkreetset rida, siis tuleb hiirega vajutada selle nimetuse ees olevale + märgile. Näiteks kui soovite näha põhitegevuse majandamiskulusid, siis vajutage nimetuse ees + märgile, endisesse vaatesse tagasi minekuks vajutage uuesti + märgile.

Lisainfo: Jana Skippar, finantsosakonna juhataja (5420 0400,  jana.skippar@rougevald.ee)