« Tagasi

Ettevõtja, rendi reklaamipind Ööbikuoru infokeskuse juures!

SA Rõuge valla turism pakub Rõuge Ööbikuoru külastuskeskuse juures rentimiseks reklaamipindu.

Reklaampindade mõõdud: terve tahvli mõõt on 1,2 x 1,4 m, selle aastane renditasu on 120 eurot.

1/2 tahvli renditasu on 60 eurot aastas, hindadele lisandub käibemaks.

Tornipoolsele küljele reklaami paigaldamisel võetakse arvesse renditasu vähendamist 20% ulatuses.

REKLAAMPINDADE RENDITINGIMUSED

 1. Turismiettevõtja esitab reklaamiloa taotluse hiljemalt 20. märtsiks 2023, milles kajastub tellija kontakt, reklaampinna suuruse soov, reklaampinna kasutamise aeg SA Rõuge valla turism juhatusele aadressil: info@visitrouge.com
 2. Reklaampindadele kvalifitseeruvate turismiettevõtjate valiku kinnitab SA Rõuge valla turism juhatus oma otsusega.
 3. SA Rõuge valla turism juhatuse liige teavitab reklaampinna rentijat SA juhatuse otsusest hiljemalt 7 tööpäeva jooksul.
 4. Reklaami kujunduse, trüki ja paigalduse eest vastutab/tasub reklaampinna rentija.
 5. Reklaampindade välja jagamine toimub loosi teel (parklapoolne või torni poolne pind).
 6. Kui rentija pole oma reklaami paigaldanud ühe kuu jooksul reklaamiloa väljaandmisest alates, siis võib SA Rõuge valla turism juhatus lugeda loa kehtetuks ning pakkuda vabanenud pinna järgmisele taotlejale.
 7. Reklaami tähtaja möödudes tuleb rentijal oma reklaam likvideerida kolme tööpäeva jooksul.
 8. Rentija tagab paigaldatud reklaami korrektse väljanägemise kogu rendiaja jooksul.
 9. Rentija esitab SA Rõuge valla turism juhatusele ennetähtaegsest rendipinna vabastamisest vähemalt 5 päeva ette. Tagasiarvestust sel juhul ei rakendata.
 10. Reklaampinna kasutamise eest väljastab SA Rõuge valla turism arve rentijale.
 11. Reklaampinna minimaalne rendiperiood on üldjuhul üks aasta.

Info: Sirje Pärnapuu (info@visitrouge.com, 528 2989)