« Tagasi

Kas kultuur tunneb piire? Rahvusvaheline Kultuurikompass 18.–19. mail Tartus

Neljas rahvusvaheline Kultuurikompassi foorum "Kas kultuur tunneb piire?" toob 18. ja 19. mail Tartus kokku loovisikud, kultuurikorraldajad, kultuurisektori edendajad ja poliitikakujundajad, et koos aidata kaasa loovisikute mobiilsuse ja loomeresidentuuride edendamisele.

Registreeru SIIN! 

Neljapäev, 18. mai

Foorumi esimene päev on jagatud kolme teemasse.

I: Mobiilsus kui loovuse käivitaja

Mida kujutab endast rahvusvaheline mobiilsus? Mis paneb inimesed liikuma? Kui oluline on see hetkel Euroopas? Neljas rahvusvaheline Kultuurikompass uurib, millist väärtust loob loovisikute ränne kultuurimaastikul. Rändest sündinud loovus on innovatsiooni vedur. Arutame foorumil, kuidas soodustada ideede, inimeste ja initsiatiivi levikut üle Euroopa, et kultuur viiks uute lahenduseni, looks uusi töökohti ning tugevdaks riikide vahelisi kultuurisuhteid.

II: Euroopa võrgustikud kui suunanäitajad globaalses turbulentsis

Tormilistel aegadel on vaja teenäitajaid, kes hoiavad kultuurivaldkonda kindlal kursil. Euroopa võrgustikel on suur mõju muutuste eestvedamisel, seda ka rahvusvahelise rände vaates. Milline on Euroopa koostöö ja rahvaste ning loomeisikute omavaheline läbikäimine praegused pingelisel ajal? Kultuurikompassil räägime mobiilsust ja residentuure ümbritsevatest tugisüsteemidest ning jagame rahvusvahelise rände edulugusid.

III: Loomeresidentuurid kui kultuurikorralduse tulevik

Loovisikute rände toetamiseks on vaja kaasata poliitikakujundajaid, rahastajaid, loomemaju ja loomeresidentuure. Kultuurikompassi laiendab vestlusringi ning kutsub osalejaid liituma sessioonidega, mis viivad süvitsi loomeresidentuuride maailma. Tutvume koos erinevate võimalustega, mida loomeresidentuurid ja loomemajad pakkuvad Eestis ja Euroopas.

  • Kultuurikompassi vestlused 1: Loovisikute võimalused rahvusvahelistes võrgustikes
  • Kultuurikompassi vestlused 2: Tartu 2024 kunstiresidentuurid
  • Kultuurikompassi vestlused 3: Loovisikud kui valdkondadeüleste ühenduste loojad
  • Kultuurikompassi vestlused 4: Loomeresidentuurid kui paiga kuvandi kujundaja

Reede, 19. mai

Foorumi teine päev loob võimaluse kohtuda loovisikute, loomeresidentuuride ja Euroopa kultuuripealinna võrgustiku liikmetega.

Ekskursioonid:

  • Kirjanduslinn Tartu (külastame kunstiresidentuure Tartus)
  • Lõuna-Eesti residentuurid (külastame kunstiresidentuure Lõuna-Eestis)

Arutelud:

  • How to survive in Southern Estonia?
  • European Capital of Culture – what can you win form this cooperation?
  • Loomeresidentuuride MTÜ workshop: "Mida kunstnik vajab?"

Pidulik lõpetamine ja järelpidu

Kultuurikompassi programm koostasid Tartu 2024 ja Loomeresidentuuride MTÜ. Kultuurikompassi foorum on korraldatud Tartu 2024, OÜ Acento ja Tartu linnavalitsuse koostatud keskkonnasõbralike ürituste korraldamise juhendi järgi.