« Tagasi

Riigikaitselise õppuse teavitus

2. jalaväebrigaad annab teada allüksuste väljaõppe läbiviimisest Rõuge valla territooriumil 13.–16. ja 22.–23. veebruaril 2023.

Väljaõppel kasutatakse imitatsioonivahendeid, mille kasutamisel järgitakse rangelt ohutustehnika eeskirju. Imitatsioonivahendeid kasutatakse ajavahemikul kell 07.00–21.00.

Kui õppuste raames saab õnnetu juhuse tõttu kannatada kellegi eraomand – auto, tee, põld, mets, aed vms, siis palutakse vahejuhtum viivitamatult fikseerida ning võtta ühendust 2. jalaväebrigaadi operatiivkorrapidajaga kontaktnumbril +372 717 5499.