« Tagasi

Nursipalu harjutusvälja laiendamise esialgsed plaanid on avaldatud – kuidas edasi?

Pressiteade
22.11.2022
Rõuge vallavalitsus

Tsooru rahvamajas esmaspäeval, 21. novembril toimunud koosolekul tutvustas kaitseministeerium Nursipalu hajutusvälja laiendamisega seotud plaane. Kahetsusväärselt jääb laiendamise alale Rõuge valla territooriumil kümme elamutega maaüksust, neile lisanduvad põllu- ja metsamaadega kinnistud. Kahe kilomeetri raadiuses harjutusvälja tulevasest piirist on ala, mis saab laienemisest samuti puudutatud läbi suurema müra talumise ning kus tuleb näiteks ehitustegevuses arvestada mõningaste piirangute ja senisest suurema kooskõlastuste kohustusega.

Kuidas Rõuge vald selles olukorras ja tänaste teadmistega edasi liigub?

Peame vallana tegutsema seaduslikes piirides, samas on praegune olukord kõigi jaoks keeruline ja emotsionaalselt raske. Soovime saada parima võimaliku arusaama inimeste ootustest, hirmudest ja muredest, et mõelda läbi tegevused oma elanike toetamiseks ja suhtluseks ning koostööks kaitseministeeriumiga. Püüame igati kaasa aidata sellele, et Nursipalu harjutusvälja laiendamise protsess toimuks valla elanike ja kogukondade vaatest võimalikult inimlikult. Meile on tähtis, et riik tagaks vahetult puudutatud inimestele õiglase hüvitise või samaväärse vara.

Kutsume kõiki Rõuge vallas Nursipalu harjutusvälja laiendamise alale ning selle 2-kilomeetrisse mõjualasse jäävaid inimesi kohtumistele

  • teisipäeval, 29. novembril kell 16–19 Sänna kultuurimõisas
  • kolmapäeval, 30. novembril kell 16–19 Nursi külakeskuses

Oodatud on kõik Rõuge vallas Nursipalu harjutusvälja laiendamise alale ning mõjualasse jäävad elanikud ja kinnistute omanikud. Osalevad vallavalitsuse ametnikud ja kutsutud on volikogu liikmed.

Nursipalu harjutuvälja laiendamise piirid on nähtavad kaardirakenduses. Tehnilist teavet harjutusvälja laiendamise alasse jäävate maatükkide küsimustes saab e-posti aadressil harjutusvaljad@kaitseinvesteeringud.ee.

Kõigi huvialasse jäädavate kinnistute omanikele edastas Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus 22. novembril e-posti või paberkandja teel teavitused, et nende kinnistud jäävad harjutusvälja kavandatava laiendamise huvialasse, mille järel võetakse personaalselt ühendust kõigi eramaa omanikega ning kaardistatakse edasiseks suhtlemiseks sobivad kontaktandmed, tutvustatakse võimalusi ja kuulatakse esmaseid ootuseid (allikas: Kaitseministeerium).

Britt Vahter
Rõuge vallavanem
britt.vahter@rougevald.ee