« Tagasi

Volikogu järgmine istung toimub 21. septembril 2021

Rõuge Vallavolikogu istung toimub teisipäeval, 21. septembril 2021 algusega kell 14.00 elektrooniliselt Zoomi keskkonnas.

Istungi ülekannet saab jälgida veebis, ülekande link avaldatakse enne istungit valla kodulehel.
 

Päevakorra projekt:
1. Aktsiaseltsi Võru Vesi aktsiate soetamine
Ettekandja majandusosakonna juhataja Jane Liiv, kaasettekandjad AS Võru Vesi juhatuse liige Juri Gotmans ning majandus- ja arengukomisjoni esimees Tiit Toots

2. Viitina külas Kaupluse kinnistu võõrandamine avalikul kirjalikul enampakkumisel
Ettekandja majandusosakonna juhataja Jane Liiv, kaasettekandja majandus- ja arengukomisjoni esimees Tiit Toots

3. Krabi külas Pargiveere kinnistu võõrandamine avalikul kirjalikul enampakkumisel
Ettekandja majandusosakonna juhataja Jane Liiv, kaasettekandja majandus- ja arengukomisjoni esimees Tiit Toots

4. Varstu alevikus Pargikese kinnistu võõrandamine avalikul kirjalikul enampakkumisel
Ettekandja majandusosakonna juhataja Jane Liiv, kaasettekandja majandus- ja arengukomisjoni esimees Tiit Toots

5. Sadramõtsa külas Raja kinnistu võõrandamine avalikul kirjalikul enampakkumisel
Ettekandja majandusosakonna juhataja Jane Liiv, kaasettekandja majandus- ja arengukomisjoni esimees Tiit Toots

6. Misso alevikus Vallakeskuse haljasala kinnistu võõrandamine avalikul kirjalikul enampakkumisel
Ettekandja majandusosakonna juhataja Jane Liiv, kaasettekandja majandus- ja arengukomisjoni esimees Tiit Toots

7. Vana-Nursi külas Vallamaa kinnistu võõrandamine avalikul kirjalikul enampakkumisel
Ettekandja majandusosakonna juhataja Jane Liiv, kaasettekandja majandus- ja arengukomisjoni esimees Tiit Toots

8. Krabi külas Krabi kool kinnistu võõrandamine avalikul kirjalikul enampakkumisel
Ettekandja majandusosakonna juhataja Jane Liiv, kaasettekandja majandus- ja arengukomisjoni esimees Tiit Toots

9. Vallavara omandamine
Ettekandja maaspetsialist Heidi Normann, kaasettekandja majandus- ja arengukomisjoni esimees Tiit Toots

10. Koduteenuse osutamise tingimused ja kord
Ettekandja sotsiaalosakonna juhataja Triinu Õispuu, kaasettekandja haridus- ja sotsiaalkomisjoni esimees Kristo Hainsoo

11. Jaoskonnakomisjonide moodustamine ja liikmete nimetamine
Ettekandja vallasekretär Mairi Raju-Toots

12. Vaideotsus Rõuge Vallavolikogu 27.04.2021 otsuse nr 1-3/32 „Arvamus Kuiandi liivakarjääri kaevandamisloa pikendamise taotluse kohta" osaliselt kehtetuks tunnistamise nõudes
Ettekandja õigusspetsilist Maire Kulla, kaasettekandja keskkonna- ja korrakaitsekomisjoni liige Tõnu Lindeberg

13. Laenu võtmine
Ettekandja vallavanem Rein Loik, kaasettekandja majandus- ja arengukomisjoni esimees Tiit Toots

14. Vallavanema info

15. Volikogu esimehe info

Volikogu määruse ja otsuste eelnõud on Rõuge valla kodulehel:

https://atp.amphora.ee/rougevv2017/index.aspx?o=922&o2=16869&u=-1&hdr=hp&tbs=all&dt=&itm=312882&clr=history&pageSize=20&page=1