« Tagasi

Endise Varstu Miku algkooli õpetaja, Naiskodukaitse Varstu malevkonna esinaise ja kodutütarde juhi Elli Marjaku põrm maetakse ümber Ritsiku kalmistule

Laupäeval, 18. septembril kell 13 matavad Varstu Kooli, Eesti Sõjamuuseumi ning Kaitseliidu ja Naiskodukaitse esindajad koos sugulastega Varstu Ritsiku kalmistule ümber Elli Marjaku. 

1902. aasta 2. augustil (ukj) Kõrgepalus Laane talus sündinud Elli Marjak (sünd. Grüner) sai alghariduse Tsooru ministeeriumikoolist ja jätkas õpinguid Võru tütarlaste eragümnaasiumis. Selle lõpetamise järel asus õpetajaks Peri valla Pauli algkooli, kust aasta pärast asus Võru Õpetajate Seminari pedagoogilistele kursustele. Pärast kursuste läbimist sai ta töökoha Viitina valla Ristemäe algkoolis, kus töötas neli aastat. Alates 1928. aastast sai Elli Marjakust tollase Vana-Roosa valla Miku algkooli (tänane Varstu Kool) õpetaja, mis jäi ka tema viimaseks õpetajakohaks. Elli abiellus 1929. aastal Raudsepa külast pärit Leonhard Marjakuga, 1941. aastal sündis neile poeg Leo. 1939. aasta veebruaris kinnitati Elli Marjak Naiskodukaitse (NKK) Varstu malevkonna esinaiseks. Eelnevalt oli ta olnud NKK Vana-Roosa jaoskonna esinaine ja kodutütarde juht. Eesti Vabariigi 22. aastapäeva eel annetati Elli Marjakule Kaitseliidu poolt Valgeristi 3. klassi teenetemärk.

Elli Marjak koos abikaasa Leonhardiga

Elli Marjaku eluiga jäi lühikeseks – 1944. aastal, vaid 42-aastasena arreteerisid nõukogude okupandid väikese poja ema ja kuuendat kuud raseda naise, keda piinati Varstu veskis kuni ta eluküünal kustus. Naise laip viidi salaja lähikonna metsa ja jäeti sinna metsloomadele lõhkikiskumiseks. Järgmisel kevadel juhuslikult leitud säilmed maeti kodumetsa. Lähedaste soovil maetakse Elli Marjaku põrm Ritsiku kalmistule abikaasa kõrvale.

Elli Marjak sängitatakse abikaasa Leonhardi kõrvale Ritsiku kalmistule laupäeval, 18. septembril kell 13.