« Tagasi

Võrumaal sai toetust 350 eraisikute vee- ja kanalisatsioonitaristu projekti

Pressiteade
15. juuli 2021

Kolm aastat tagasi alanud Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) eraisikute vee- ja kanalisatsioonitaristu programm on jõudnud lõpusirgele. Seoses eelarve täitumisega lõppes taotluste vastuvõtt käesoleva aasta 20. aprillil.

2018. aastal alanud programmi said esialgu taotlusi esitada eraisikud, kellel on elamu, aiamaja või suvila enam kui 2000 tarbijaga reoveekogumisalal. Alates eelmise aasta suvest said taotlusi esitada ka alla 2000 tarbijaga reoveekogumisalal elamut, aiamaja või suvilat omavad eraisikud. 

Toetuste eraldamisega tagati inimestele kvaliteedinõuetele vastav joogivee kättesaadavus ning reovee nõuetekohane kokku kogumine ja puhastamine.

Tänu KIK-i suurele panusele ja võrukate entusiasmile said Võrumaal oma projektidele positiivse rahastamisotsuse 350 kinnistut. Põlvamaal sai toetuse 83 kinnistut.

AS Võru Vesi juhatuse liige Juri Gotmans avaldab tänu kõigile, kes sellele suurepärasele tulemusele kaasa aitasid ning andsid oma panuse keskkonnahoidu. "Hoiame pöialt, et ka 18 Võrumaalt ja 3 Põlvamaalt esitatud ootel olevat taotlust leiaks rahastuse," sõnas Gotmans.

Eraisikute vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamise programmi kogumaht oli 16,3 miljonit eurot, sellest Võrumaale jagus toetusi 1 047 894 euro ja Põlvamaale 240 958 euro ulatuses:

  • Antsla vald: 25 toetust (78 496 eurot)
  • Rõuge vald: 7 toetust (21 934 eurot)
  • Setomaa vald: 6 toetust ( 17 456 eurot)
  • Võru vald: 218 toetust (640 988 eurot)
  • Võru linn: 94 toetust (289 020 eurot)
  • Põlva vald: 37 toetust ( 112 614 eurot)
  • Räpina vald: 46 toetust (128 344 eurot)

AS Võru Vesi
www.voruvesi.ee
Facebook: AS Võru Vesi