« Tagasi

Rõuge vallavolikogu järgmine istung toimub 15. juunil

Rõuge Vallavolikogu istung toimub teisipäeval, 15. juunil 2021 algusega kell 14.00 elektrooniliselt Zoomi keskkonnas.

Istungist tehakse otseülekanne, mida saab jälgida SIIN.

Päevakorra projekt:

1. Umbusalduse avaldamine volikogu esimees Tiit Niilole
Ettekandja volikogu liige Margus Treial

2. Arupärimisele vastamine
Aigar Kalgi arupärimine Rõuge jääväljaku rahastamise osas. Ettekandja finantsosakonna juhataja Katrin Urbanik

3. Vallavalitsuse liikmetelt info ärakuulamine organisatsioonidesse kuulumise kohta
Ettekandjad vallavalitsuse liikmed

4. Vallavara omandamine
Ettekandja maaspetsialist Heidi Normann, kaasettekandja majandus- ja arengukomisjoni liige Jaak Pächter

5. Isikliku kasutusõiguse seadmine Rõuge valla omandis olevatele kinnisasjadele Eesti Vabariigi kasuks
Ettekandja maaspetsialist Heidi Normann, kaasettekandja majandus- ja arengukomisjoni liige Jaak Pächter

6. Isikliku kasutusõiguse seadmine Ette-Raudsepa kinnistule Rõuge valla kasuks
Ettekandja maaspetsialist Heidi Normann, kaasettekandja majandus- ja arengukomisjoni liige Jaak Pächter

7. Isikliku kasutusõiguse seadmine Palandu kinnistule Rõuge valla kasuks
Ettekandja maaspetsialist Heidi Normann, kaasettekandja majandus- ja arengukomisjoni liige Jaak Pächter

8. Isikliku kasutusõiguse seadmine Jõeäärse kinnistule Rõuge valla kasuks
Ettekandja maaspetsialist Heidi Normann, kaasettekandja majandus- ja arengukomisjoni liige Jaak Pächter

9. Isikliku kasutusõiguse seadmine Toftani Metsanduse OÜ kinnistutele Rõuge valla kasuks
Ettekandja maaspetsialist Heidi Normann, kaasettekandja majandus- ja arengukomisjoni liige Jaak Pächter

10. Rõuge Vallavolikogu 27.10.2020 määruse nr 1-2/11 „Rõuge valla kaasava eelarve menetlemise kord" muutmine
Ettekandja projektispetsialist Ruuta Ruttas-Küttim, kaasettekandja kultuuri- ja külaelukomisjoni esimees Kadri Giannakaina-Laube

11. Laenu võtmine Rõuge Põhikooli staadioni II etapi ehitustöödeks
Ettekandjad haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Marju Kõva ja finantsosakonna juhataja Katrin Urbanik, kaasettekandja majandus- ja arengukomisjoni liige Jaak Pächter

12. Rõuge Vallavolikogu 28.11.2017 määruse nr 2 „Rõuge Vallavalitsuse palgajuhend" muutmine
Ettekandja finantsosakonna juhataja Katrin Urbanik, kaasettekandja majandus- ja arengukomisjoni liige Jaak Pächter

13. Ametist vabastatud vallavanemale hüvituse maksmine
Ettekandja volikogu liige Katrin Roop

14. Vallavanemale töötasu määramine
Ettekandja volikogu aseesimees Meelis Mõttus, kaasettekandja majandus- ja arengukomisjoni liige Jaak Pächter

15. Vallavanemale ametiauto kasutada andmine
Ettekandja volikogu esimees Tiit Niilo, kaasettekandja majandus- ja arengukomisjoni liige Jaak Pächter

16. Eelarve täitmise ülevaade I kvartal
Ettekandja finantsosakonna juhataja Katrin Urbanik

17. Rõuge Vallavolikogu 19.06.2018 määruse nr 21 „Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded" muutmine
Ettekandja haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Marju Kõva, kaasettekandja kultuuri- ja külaelukomisjoni esimees Kadri Giannakaina-Laube

18. Kaupluse kinnistu võõrandamine avalikul kirjalikul enampakkumisel
Ettekandja majandusosakonna juhataja Jane Liiv, kaasettekandja majandus- ja arengukomisjoni liige Jaak Pächter

19. Pargiveere kinnistu võõrandamine avalikul kirjalikul enampakkumisel
Ettekandja majandusosakonna juhataja Jane Liiv, kaasettekandja majandus- ja arengukomisjoni liige Jaak Pächter

20. Pargikese kinnistu võõrandamine avalikul kirjalikul enampakkumisel
Ettekandja majandusosakonna juhataja Jane Liiv, kaasettekandja majandus- ja arengukomisjoni liige Jaak Pächter

21. Raja kinnistu võõrandamine avalikul kirjalikul enampakkumisel
Ettekandja majandusosakonna juhataja Jane Liiv, kaasettekandja majandus- ja arengukomisjoni liige Jaak Pächter

22. Sarasaare kinnistu võõrandamine avalikul kirjalikul enampakkumisel
Ettekandja majandusosakonna juhataja Jane Liiv, kaasettekandja majandus- ja arengukomisjoni liige Jaak Pächter

23. Tammiku tee 2 kinnistu võõrandamine avalikul kirjalikul enampakkumisel
Ettekandja majandusosakonna juhataja Jane Liiv, kaasettekandja majandus- ja arengukomisjoni liige Jaak Pächter

24. Vallakeskuse haljasala kinnistu võõrandamine avalikul kirjalikul enampakkumisel
Ettekandja majandusosakonna juhataja Jane Liiv, kaasettekandja majandus- ja arengukomisjoni liige Jaak Pächter

25. Vallamaa kinnistu võõrandamine avalikul kirjalikul enampakkumisel
Ettekandja majandusosakonna juhataja Jane Liiv, kaasettekandja majandus- ja arengukomisjoni liige Jaak Pächter

26. Krabi kooli kinnistu võõrandamine avalikul kirjalikul enampakkumisel
Ettekandja majandusosakonna juhataja Jane Liiv, kaasettekandja majandus- ja arengukomisjoni liige Jaak Pächter

27. Vaideotsus Rõuge Vallavolikogu 23.03.2021 otsusele nr 1-3/20 „Arvamus Sänna liivakarjääri kaevandamisloa taotluse kohta" esitatud vaidele
Ettekandja õigusspetsialist vallasekretäri ülesannetes Maire Kulla, kaasettekandja keskkonna- ja korrakaitsekomisjoni aseesimees Alar Johanson

28. Rõuge valla valimiskomisjoni moodustamine
Ettekandja õigusspetsialist vallasekretäri ülesannetes Maire Kulla

29. Volikogu liikmete arvu määramine ja valimisringkonna moodustamine
Ettekandja  õigusspetsialist vallasekretäri ülesannetes Maire Kulla

30. Revisjonikomisjoni esimehe, aseesimehe ja liikme valimine
Ettekandja volikogu esimees Tiit Niilo

31. Volikogu majandus- ja arengukomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine
Ettekandja volikogu esimees Tiit Niilo

32. Vallavanema info

33. Volikogu esimehe info