« Tagasi

Rõuge Vallavalitsus kuulutab välja konkursi arendusosakonna juhataja ametikohale

Rõuge Vallavalitsus kuulutab välja konkursi arendusosakonna juhataja ametikohale

Arendusosakonna juhataja peamisteks ülesanneteks on 

 • arendusosakonna töö koordineerimine;
 • Rõuge valla esindamine arendusvaldkonnaga seotud koostöötegevustes;
 • valla arengukava koostamise, elluviimise, monitooringu, uuendamise ja ülevaatamise korraldamine;
 • eelarvestrateegia ja üldplaneeringu koostamises osalemine;
 • turismi ja kohaturunduse arendustegevuste koordineerimine;
 • Rõuge valla info- ja kommunikatsioonitegevuste koordineerimine.

 Ametijuhendiga on võimalik tutvuda Rõuge valla veebilehel www.rauge.ee/kontaktid.

Oled sobiv kandidaat, kui:

 • sul on vähemalt kõrgharidus, sellega võrdsustatud haridustase või vähemalt kolmeaastane töökogemus avalikus teenistuses riigi või kohaliku omavalitsuse tasandil;
 • sa vastad avaliku teenistuse seaduses kohaliku omavalitsuse ametnikule kehtestatud nõuetele;
 • sul on teadmised valdkonna tööks vajalikest õigusaktidest ja oskus neid rakendada;
 • tead õigusaktide ja dokumentide vorminõudeid ning oskad koostada oma valdkonna üld- ja üksikakte;
 • oskad planeerida tööprotsesse ning tunned arendusvaldkonna toimimise ja töökorralduse põhimõtteid;
 • sul on hea suhtlemisoskus, otsustusvõime, kohuse- ja vastutustunne ning suudad iseseisvalt võtta vastu otsuseid teenistuskoha pädevuse piires;
 • oskad välja töötada uusi lahendusi, algatad ja võtad omaks muudatusi ning suudad neid ellu viia;
 • suudad stabiilselt ja tulemuslikult töötada ka pingeolukorras ning aega efektiivselt kasutada;
 • oskad käsitseda ametikohal vajalikke arvutiprogramme ja andmekogusid;
 • valdad eesti keelt vähemalt C1-tasemel; 
 • kasutad inglise ja vene keelt vähemalt B2-tasemel;
 • sul on B-kategooria juhiluba.

Kasuks tuleb töökogemus avalikus teenistuses (riigiasutus või kohalik omavalitsus)

Omalt poolt pakume:

 • võimalusi eneseteostuseks;
 • vaheldusrikast tööd;
 • koolitusi enesetäiendamiseks;
 • toetavat meeskonda;
 • töökohta maalilises Rõuges;
 • meeleolukaid ühisüritusi;
 • 35-kalendripäevast põhipuhkust.

Teenistusse asumise aeg: kokkuleppel

Kandideerimiseks esitada sooviavaldus, CV, motivatsioonikiri ja haridust tõendavate dokumentide koopiad hiljemalt 19. aprillil 2021. a Rõuge Vallavalitsusele aadressile vald@rauge.ee.

Kontaktisik: personalispetsialist Kadri Vaglakes (personal@rauge.ee, 5385 1536).