« Tagasi

Volikogu sotsiaal- ja tervisekomisjoni e-koosolek toimub 20. jaanuaril 2021

Sotsiaal- ja tervisekomisjoni koosolek toimub veebikeskkonnas 20. jaanuaril kell 16.00.

Päevakord:
1. Vallale kuuluvate korterite nimetamine sotsiaaleluruumideks
2. Eelarve ettepanekud ja eelarve läbiarutamine
3. Tunnustamise ettepanekute läbiarutamine