« Tagasi

Konkurss personali- ja andmekaitsespetsialisti leidmiseks

Rõuge Vallavalitsus kuulutab välja konkursi  personali- ja andmekaitsespetsialisti leidmiseks.

Tööülesanded

Personali- ja andmekaitsespetsialisti teenistuskoha eesmärk on personalitöö teostamine, töökeskkonnaspetsialisti ülesannete täitmine, infoturbe juhtimise süsteemi rakendamine ja andmekaitsespetsialisti ülesannete täitmine. Ametijuhendiga saab tutvuda Rõuge valla veebilehel.

Kandidaadile esitatavad nõuded:

  • vähemalt keskharidus ja sellele lisanduv eri-, kutse- või ametialane ettevalmistus;
  • vastavus avaliku teenistuse seaduses kohaliku omavalitsuse ametnikule kehtestatud nõuetele;
  • teadmised tööks vajalikest õigusaktidest ja nende rakendamise oskus;
  • teadmised ja kogemused asjaajamisest, õigusaktide ja dokumentide vorminõuetest;
  • ametikohal vajalike arvutiprogrammide ja andmekogude kasutamise oskus.

Pakume

Arengu- ja eneseteostusvõimalusi, mitmekesist ja vastutusrikast tööd, erialaseid koolitusi, puhkust 35 kalendripäeva.

Töökoha asukoht

Ööbikuoru 4, Rõuge alevik, Rõuge vald, Võru maakond

Kandideerimiseks esitada

  • CV,
  • avaldus ja motivatsioonikiri (sh palgasoov),
  • haridust ja erialast ettevalmistust tõendavate dokumentide koopiad,
  • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Tööaeg  täistööaeg

Töösuhte kestus tähtajatu

Tööle asumise aeg – niipea kui võimalik

Kandideerimise info

Avaldus ja dokumendid palume esitada digiallkirjastatult hiljemalt 28. jaanuaril 2021 e-posti aadressil vald@rauge.ee 

Kandideerimise tähtaeg

28. jaanuar 2021

Kontakt:

Vallasekretär Eve Mändmaa (785 9233, vallasekretar@rauge.ee)