« Tagasi

Vallavolikogu istung toimub 17. novembril Varstu kultuurikeskuses

Rõuge Vallavolikogu istung toimub teisipäeval, 17. novembril 2020 kell 14.00 Varstu Kultuurikeskuses.

Päevakorra projekt:

1. Rõuge valla seisukoht tegevuskulutoetuse eraldamiseks Leiutajate Külakoolile
Ettekandja haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Marju Kõva, kaasettekandja hariduskomisjoni esimees Kerli Kõiv

2. Sihtasutusele Haanjamaa Sport vara tasuta võõrandamine, kasutuslepingute üleandmine ja kasutusvalduse seadmine
Ettekandja õigusspetsialist Maire Kulla, kaasettekandja majanduskomisjoni aseesimees Katrin Roop

3. Nõusoleku andmine OÜ-le Saru Põld kinnistute omandamiseks
Ettekandja vallavalitsuse liige vallavanema ülesannetes Rein Loik, kaasettekandja majanduskomisjoni aseesimees Katrin Roop

4. Varstu alevikus Kesk tn 15 jagamisel tekkiva Varstu kergliiklustee L1 ostmine
Ettekandja teedespetsialist Martin Umbleja, kaasettekandja majanduskomisjoni aseesimees Katrin Roop

5. Varstu alevikus Kesk tn 34 jagamisel tekkiva Varstu kergliiklustee L3 ostmine
Ettekandja teedespetsialist Martin Umbleja, kaasettekandja majanduskomisjoni aseesimees Katrin Roop

6. Rõuge valla heakorraeeskiri
Ettekandja keskkonnaspetsialist Reet Rannik, kaasettekandja keskkonnakomisjoni esimees Aigar Kalk

7. Rõuge valla 2020. aasta üheksa kuu eelarve täitmine
Ettekandja finantsosakonna juhataja Katrin Urbanik

8. Rõuge valla 2020. aasta teine lisaeelarve
Ettekandja finantsosakonna juhataja Katrin Urbanik, kaasettekandja majanduskomisjoni aseesimees Katrin Roop

9. Koolitranspordi korraldus
Ettekandja teedespetsialist Martin Umbleja

10. Vallavalitsuse info
Ettekandja vallavalitsuse liige vallavanema ülesannetes Rein Loik

11. Volikogu esimehe info

 

Volikogu määruste ja otsuste eelnõud on Rõuge valla kodulehel: https://atp.amphora.ee/rougevv2017/index.aspx?o=922&o2=-1&u=2&hdr=hp&tbs=act&at=50297