« Tagasi

Catlamaja võtab vastu kaugtöötajaid

Kaugtöö on muutunud uueks töötamise vormiks, kus töö kontoris ei tähenda alati n-ö kolleegidega peamajas töötamist. Saab ka eemalt, kas kodust või kaugtöötajatele loodud keskusest. Tänu kaugtööle saavad meie kandis elavad spetsialistid võtta vastu erialase töö ilma, et inimesed ja nende pered peaksid tööotsingute tõttu Rõuge vallast ära kolima. 

Selleks, et kaugtöötajate tegevusvõimalused oleksid veelgi paremini toetatud, on MTÜ Rõuge Kaugtöökeskus välja arendanud kaugtöötamiseks sobilikud ruumid. Need asuvad Rõuge alevikus kaugküttekatlamaja kolmandal korrusel (Soojuse tänav 5). Keskkond on kujundatud klassikalise koostöökontori stiilis. Catlamajja – selline on kaugtöökeskuse kaubamärgi nimi – on oodatud kaugtöötajad kas üksi või meeskondadena. Üksteisega koos töötades ja erinevate alade inimestega suheldes tekib sünergia, millest võivad sündida põnevad koostööideed. Meie kaugtöökeskus sobib ka neile, kes soovivad kodukontorist välja tulla ja leida endale töönurga inspireerivas seltskonnas. Sellised ettevõtlikud inimesed on oodatud meie püsirentnikeks. 

Telefonikõnedeks ja väikesteks koosolekuteks saab kasutada privaatseid päiksepoolseid tubasid. Meil puuduvad teised külastajad ning muude teenuste tarbijad, seega saate Catlamajas keskenduda oma tööle privaatselt. Samuti saab meie juures pidada koosolekuid, teha koolitusi ja ajurünnakuid, korraldada väiksemaid sündmusi ning esitlusi, mida aitavad atraktiivsemaks teha dataprojektor ning suur LED-monitor. Kõiki neid võimalusi on juba mitmed ettevõtjad ja asutused ka kasutanud. 

Kuigi kaugtöökeskuse käivitamisel on olnud erinevaid takistusi, oleme neist siiski aegamööda üle saanud. Siinjuures täname meie väga head koostööpartnerit Rõuge vallavalitsust, kelle igakülgne abi on olnud suurepärane. Eriti palju on meid Catlamaja loomise juures abistanud Jane Liiv, Aira Udras, Viivika Nagel, Olev Mõttus, Tõnu Kukk ning Rein Loik. Eraldi vajab märkimist ka sõbralik koostöö OÜ Rõuge Kommunaalteenuse, selle juhi Indrek Ülperi ja teiste sealsete töötajatega. Ruumid aitas renoveerida OÜ Ehitusmeister, suurimat rahalist toetust oleme saanud Võrumaa Partnerluskogu LEADERi programmi projektitoetusena. Aitäh teile kõigile panuse eest!

Oleme ühinenud Kagu-Eesti kaugtöökeskuste võrgustikuga Kupland, et üheskoos kaugtöötamise võimalusi piirkonnas tutvustada ning kaugtöö teenust pakkuvaid osapooli ühendada. 

Oktoobrikuus alustab kaugtöökeskus paar aastat kestva rahvusvahelise projektiga, et kaugtöö teemadega süvitsi minna, seda rohkem propageerida ning arendada. Kavas on ka mõned häkatoni tüüpi kokkusaamised ja silmaringi avardavad ringsõidud koos Leedu ja Türgi kaugtööhuvilistega. Loodame, et ülemaailmne viirus ei hakka meile ses osas takistusi seadma.

Kutsume kõiki liituma Facebookis meie Catlamaja lehega, et olla kaugtöökeskuse värskemate uudistega kursis. Kontaktid, hinnad ning muu info on üleval meie kodulehel https://catlamaja.rauge.ee

Kutsume saabunud sügissemestril ka õpilasi ning tudengeid oma õppetööd meie juures tegema, sest on teada, et mitmed loengud on viidud distantsile. Kaugtöökeskuse tehnilised võimalused toetavad teie õpinguid! Kaugtöökeskus pakub õppetööks tasuta võimalusi ning vajadusel ka õppimise nõustamist ja coaching'ut.

Kõik kaugtööhuvilised nii koduvallast, Võrumaalt, pealinnast ja kas või välismaalt on meie juurde oodatud!

Jaanus Mark
Rõuge kaugtöökeskuse Catlamaja tegevjuht
Tel 5217587
catlamaja@gmail.com
https://catlamaja.rauge.ee/

Catlamajas on vahva! Tulge ja veenduge ise.