« Tagasi

Volikogu majanduskomisjoni koosolek toimub 15. septembril 2020

Majanduskomisjoni koosolek toimub teisipäeval, 15. septembril kell 15.00 Viitina külakeskuses

Päevakord:

1. AS Võru Vesi ettepaneku arutelu
Ettekandjad AS Võru Vesi juhatuse liige Juri Gotmans ja Jane Liiv

2. Puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskus TSENTER tegevuse
ja plaanide tutvustus ja 2021-2023 Rõuge valla poolse kaasfinantseeringu arutelu
Ettekandja kompetentsikeskuse juhataja Mart Nilson

3. Nõusoleku andmine mahtuniversaalide kasutusrendile võtmiseks
Ettekandja Martin Umbleja

4. Nõusoleku andmine OÜ-le Kristobal kinnistu omandamiseks
Ettekandja Heidi Normann

5. Nõusoleku andmine Rõuge vallale kuuluvate kinnistute nr 3147041,
nr 2734841 ja nr 3002841 koormamiseks reaalservituudiga
Ettekandja Heidi Normann

6. Ühinemislepingu muutmise algatamine
Ettekandja Rein Loik

7. Laenu võtmine Misso teenuskeskuse rekonstrueerimiseks
Ettekandja Rein Loik

8. Covid investeeringutoetuse kasutamine 
Ettekandja Rein Loik