« Tagasi

Sel nädalal avatakse Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetusmeede

Kagu-Eesti spetsialistide toetusmeetme taotlusvoor on avatud 22.05–22.06.2020. 

Toetust saab taotleda nii eluaseme soetamiseks kui ka olemasoleva renoveerimiseks. Meetme raames saab korrastada või soetada Rõuge valla territooriumil asuvat eluruumi. 

Toetuse taotlejate infopäev toimub teisipäeval, 2. juunil kell 17.30–18.30 elektrooniliselt Zoomi keskkonnas. Infopäevale saab registreeruda internetis aadressil https://forms.gle/HWCUJD1A2ZgLteHY8, kõigile registreerunutele saadetakse infopäeva link e-posti teel.

Toetust saavad taotleda erasektoris töötavad spetsialistid, kes vastavad järgmistele nõuetele:

  • taotlejal on kutseharidus keskhariduse baasil või kõrgem haridustase;
  • taotlejal on töökohale vastav erialane väljaõpe või töökogemus;
  • taotlejal on Kagu-Eestis tegutsevas ettevõttes tööandjaga dokumentaalselt tõendatav tähtajatu töösuhe;
  • taotleja brutotöötasu taotluse esitamise seisuga on suurem eelmise kalendriaasta maakonna keskmisest brutotöötasust (2019. a Võru maakonna keskmine brutotöötasu 1113 eurot). 
  • taotlejal puuduvad maksuvõlgnevused.

Projektidesse panustavad võrdselt nii riik, kohalik omavalitsus kui taotleja. Sel aastal toetatakse spetsialistide eluasemete soetamist ja renoveerimist 45 440 euroga. 

Toetuse suurus ühe spetsialisti eluruumi kohta on minimaalselt 5 000 eurot ning maksimaalselt saab toetust taotleda kuni 10 000 eurot. Toetus moodustab kuni 67% projekti abikõlblikest kuludest ning taotleja omafinantseering moodustab vähemalt 33%.

Toetuse saamise korral peab eluruum olema vähemalt kolm aastat aruande kinnitamise kuupäevast arvates toetuse saaja omandis ning toetuse saaja alaline elukoht, ka rahvastikuregistri andmetel, peab olema Rõuge vald.

Kogu toetust ja taotlemist puudutav info on leitav valla kodulehel (www.rauge.ee–> Hanked ja projektid –> Toetusmeetmed –> Kagu-Eesti spetsialistide toetus).

Infot, nõu ja abi toetuse taotlemisel pakub Rõuge valla ettevõtlus- ja projektispetsialist Anneli Piigli (ettevotlus@rauge.ee, 516 9476).

Rõuge vallavolikogu määrus: Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetuse määramise kord.

Rõuge vallavalitsuse korraldus: Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetuse vormide kinnitamine

Lae siit alla taotlemiseks vajalikud dokumendid:

Taotlusvorm

Eelarve vorm

Ettevõtja ankeet

Aruandevorm

Hindamiskriteeriumid

Lae alla kõik dokumendid