« Tagasi

Rõuge Vallavalitsus sulgeb ajutiselt kõik spordi- ja mänguväljakud

Alates kolmapäevast, 25. märtsist on keelatud viibida Rõuge valla avalikult kasutatavatel spordi- ja mänguväljakutel ning muudel avalikuks kasutuseks mõeldud rajatistel, kus ei saa välistada otsekontakti inimeste ja pindadega. Koroonaviiruse leviku tõkestamiseks on oluline, et inimeste mittevajalikud otsekontaktid ja liikumised on viidud miinimumini.

Valla omandis olevad spordi- ja mänguväljakud piiratakse piirdelintidega, nende juurde pannakse üles vastav hoiatus. Eraväljakute ja -rajatiste kasutamise piiramise eest vastutavad nende haldajad. Soovitame ka kõigil eraobjektide omanikel (sh kortermajade juures asuvate mänguväljakute omanikel) piirata ning tähistada mängu- ja spordirajatised, et aidata kaasa koroonaviiruse leviku tõkestamisele.

Valla territooriumil asuvad külastuskohad ning matka- ja metsarajad jäävad avatuks, seal liikudes on kohustuslik järgida eriolukorras kehtestatud meetmeid:

 • Avalikus kohas tohib liikuda üksi või kahekesi (v.a koos viibivad ja liikuvad pered).
 • Teiste inimestega tuleb hoida vähemalt 2-meetrist distantsi ja hoiduda vahetust kokkupuutest.

Lisaks on oluline teada ja järgida järgmisi nõuandeid:

 • Veendu enne avalikku kohta minekut, et oled terve! Vähimagi haiguskahtluse korral JÄÄ KOJU.
 • Kui külastuskoha parklas on enne sind juba enam kui 10 autot või silmnähtavalt palju jalutajaid, siis liigu teise kohta või mine tagasi hiljem, kui külastajate hulk on vähenenud.
 • Ära pilla prügi maha ja ära korja ilma kaitsekinnasteta maast prügi üles – see on nakkusohtlik!
 • Soovitatavalt liigu väljas ainult koos lähedastega, kellega jagad eluruume.
 • Mine avalikku kohta ainult äärmisel vajadusel.
 • Kaupluses käi üksi ja ainult äärmisel vajadusel, ka seal hoia inimestega vähemalt 2-meetrist distantsi. Enne poodi minekut koosta ostunimekiri, osta korraga terve nädala varu. 
 • Pese ja/või desinfitseeri käsi sageli, kindlasti iga kord õuest ja poest või muust avalikust kohast tulles.
 • Ära katsu oma nägu, eriti siis, kui käed pole vahetult pestud.
 • Ära puutu vastu seinu, uksi, pinke ega muid pindu, kui selleks pole vajadust.
 • Eakad inimesed ja kroonilised haiged on eriliselt ohustatud. Kui kuulud nende hulka, siis ole kodus ning lase eluks vajalikud tarbed tuua ukse taha oma lähedastel, tuttavatel või nende puudumisel sotsiaaltöötajal.
 • Kui pead midagi inimeselt inimesele üle andma või vastu võtma, siis tuleb leida võimalus asetada saadetis käest ja eemalduda enne kui saaja selle vastu võtab.
 • Kui pead oma töö tõttu inimestega füüsiliselt kokku puutuma, siis kasuta kaitsekindaid või muid asjakohaseid kaitsevahendeid.
 • Tervel inimesel ei ole tarvis kanda näomaski.
 • Teistele abi pakkudes lähtu enda kaitsmise juhenditest. 

Ole kohusetundlik ja juhi vajadusel ka teiste tähelepanu sellele, kui oluline on ennast ja teisi kaitsta!