« Tagasi

Alanud hooaja lumetõrjetöödest Rõuge vallas

Talvehooaeg on kätte jõudnud ning koos sellega vajadus teid, tänavaid ning parklaid lumest puhtana hoida.

Vald korraldab lumetõrjet kohalikel ja erateedel ning valla hallatavate asutuste territooriumitel ja vajalikes parkimiskohtades. Seda tehes on aluseks järgmised tingimused*:

  • Lumepaksus teel võib olla kuni 10 cm (kohev lumi) või 5 cm (märg lumi), lume paksust mõõdetakse rööbaste vahelt. 
  • Lumetõrjuja on kohustatud lükkama lahti juurdepääsuteed. Sisehoovides ei ole lumetõrjuja kohustatud hoovi puhastama rohkem kui on vajalik sõiduauto ümberkeeramiseks või prügiauto juurdepääsuks, kuid ainult juhul, kui hoov on vastavalt tähistatud. Juurdepääsuteede omanikud peavad puhastama teeservad takistustest. 
  • Ilupõõsad, puuistikud, kivid soovitame tähistada sellisel viisil, et nende nähtavus oleks tagatud ka pimedal ajal hoolimata lumekihi paksusest (nt postid helkurribadega). 
  • Kortermajade vahelised alad puhastatakse vastavalt võimalusele.

* Alus: majandus- ja taristusministri 14. juuli 2015. a määrus nr 92 „Tee seisundinõuded".

Lumetõrjetööde alustamiseks annavad korralduse piirkondade haldusspetsialistid, neilt saab ka sellekohast infot. Omanik, kes ei soovi lumetõrjet oma juurdepääsuteel, peab sellest teada andma oma piirkonna haldusspetsialistile:

  • Haanja ja Misso piirkond – Jüri Kukk (5301 7901);
  • Mõniste ja Varstu piirkond – Martin Hütsi (529 5247);
  • Rõuge piirkond – Olev Mõttus (505 3143).

Sel hooajal on piirkondade lumetõrjujad järgmised:

Misso ja Haanja piirkond – haldusspetsialist Jüri Kukk (514 5313)

Piirkond

Ettevõte ja kontaktisik

Kontakt

Misso alevik

OÜ M.A.O

Keit Kukk

525 6044

Hino piirkond

OÜ M.A.O

Keit Kukk

525 6044

Tsiistre piirkond

Arcel Metall OÜ

Armo Raag

517 9228

Jaanimäe piirkond

Olev Toots Tootsi talu

Olev Toots

515 0312

Uue- Saaluse, Mallika piirkond

Volli Kuklase FIE

Volli Kuklase

520 3194

Mäe-Suhka, Holdi, Pressi piirkond

Arcel Metall OÜ

Armo Raag

517 9228

Haanja, Plaani piirkond

Olev Toots Tootsi talu

Olev Toots

515 0312

Piipsemäe, Tuuka, Hulaku piirkond

OÜ Haanja Turist

Uno Kons

515 3565

Käänu, Murati, Kuklase, Sarise piirkond

OÜ Tamp

Jörgen Varik

502 6096

Raagi, Palli, Mustahamba piirkond

Järve veisekasvatustalu

Lembit Morel

521 4661

Ruusmäe, Luutsniku, Pillardi, Kilomani piirkond

Loyde OÜ

Helju Trumm

524 2760

Rõuge piirkond – haldusspetsialist Olev Mõttus (505 3143)

Piirkond

Ettevõte ja kontaktisik

Kontakt

Augli, Paaburissa, Sika, Rebäse, Kokõmäe, Hallimäe,
Kurgjärve, Lutika, Toodsi, Kokõ, Muna, Kuuda,
Püssa, Rasva, Utessuu, Tallima, Tsutsu,
Liivakupalu piirkond

Alertis OÜ

Janek Mustmaa

505 1392

Kiidi, Soekõrdsi, Tilgu, Kahrila- Mustahamba, Nursi,
Hansi, Kaku, Pugeõstu piirkond

FIE Jüri Pruus

Jüri Pruus

5330 0155

Nursi, Lükkä, Nilbõ, Lauri, Ahitsa, Järvepalu piirkond

TLM Teenus OÜ

Tarvi Tuusis

5615 4769

Sikalaanõ, Sänna, Kurvitsa, Paeboja, Haabsilla, Kaugu,
Riitsilla, Villiksaarõ, Viru piirkond

Kauhur Grupp OÜ

Eimar Hallop

5342 1380

Saarlasõ, Tüütsi, Heibri, Märdi, Soomõoru, Viitina, 
Soemõisa, Kavõldi piirkond

Ratsar OÜ

Merle Kõiv

524 2002

Sadramõtsa, Saki, Kuklasõ, Ristemäe, Roobi, Listaku,
Kellämäe, Mikita, Pärlijõe, Vanamõisa piirkond

Trimerol OÜ

Indrek Soots

514 4896

Viitina, Mõõlu, Muduri, Järvekülä, Ortumäe, Haki,
Savioru, Karba, Pulli, ½ Rõuge alevik, Jaanipeebu,
Suurõ-Ruuga, Tiidu, Nogu, Taudsa, Sandisuu, Möldri,
Võru mnt piirkond

Sulevimägi OÜ

Elar Kutsar

5391 9450

½ Rõuge alevik, Hinu, Väiku-Ruuga, Ruuksu, Hurda

Rõuge Kommunaalteenus OÜ

Uno Orgla

5190 5877

Varstu ja Mõniste piirkond – haldusspetsialist Martin Hütsi (529 5247)

Piirkond

Ettevõte ja kontaktisik

Kontakt

½ Varstu alevik, Vana- Roosa, Punsa, Raudsepa piirkond

GrainEst OÜ

Rauno Parv

5346 1837

½ Varstu alevik, Soolätte, Krabi, Paganamaa, Liugri,
Harjuküla, Tagakolga, Mutemetsa, Hintsiko, Laurimäe,
Lüütsepa piirkond

Pargi Agro OÜ

Priit Niilus

5666 8719

Matsi, Kangsti, Kõrgepalu, Metstaga, Pähni, Mõniste,
Hüti, Tundu, Parmupalu, Vastse- Roosa piirkond

Silver Tammemägi

Silver Tammemägi

529 4702

Saru, Sakurgi, Koemetsa, Singa, Hürova, Kallaste piirkond

Minikaevur OÜ

Margo Puusalu

5332 5196

Karisöödi, Kuutsi, Peebu, Tiitsa, Tursa, Villike piirkond

Ain Pau FIE

Ain Pau

5395 9673