« Tagasi

Konkurss finantsosakonna juhataja ametikohale

Rõuge Vallavalitsus kuulutab välja konkursi finantsosakonna juhataja ametikohale.

Finantsosakonna juhataja põhiülesandeks on tagada Rõuge Vallavalitsuse ja tema hallatavate asutuste raamatupidamise korraldamine, eelarvete ja eelarvestrateegia koostamise koordineerimine ning analüüsimine, eelarve kasutamise kontroll ja hindamine läbi osakonna efektiivse juhtimise. Ametijuhendiga on võimalik tutvuda Rõuge valla veebilehel rauge.ee.

Oled sobiv kandidaat, kui sul on:

 • kõrgharidus või sellega võrdsustatud haridustase; 
 • vähemalt 3-aastane töökogemus finantsjuhtimise valdkonnas;
 • vastavus avaliku teenistuse seaduses kohaliku omavalitsuse ametnikule kehtestatud nõuetele;
 • valdkonna tööks vajalike õigusaktide tundmine ja oskus neid rakendada;
 • oskus planeerida tööprotsessi ning finantsvaldkonna toimimise ja töökorralduse põhimõtete põhjalik tundmine;
 • kohaliku omavalitsuse toimimise põhimõtete tundmine;
 • teadmised õigusaktide ja dokumentide vorminõuetest ning oskus koostada oma valdkonna üld- ja üksikakte;
 • hea koostöö,- suhtlemis,- ja ajakasutusoskus, otsustusvõime, suutlikkus võtta iseseisvalt   vastu otsuseid teenistuskoha pädevuse piires,  kohuse- ja vastutustunne, väga hea pingetaluvus;
 • oskus välja töötada uusi lahendusi, muudatusi algatada, omaks võtta ja ellu viia;
 • strateegiline mõtlemine ja eesmärgipärane tegutsemine;
 • ametikohal vajalike arvutiprogrammide ja andmekogude käsitsemise oskus;
 • eesti keele oskus vähemalt C1-tasemel; 
 • B-kategooria juhiluba.

Kasuks tuleb töökogemus avalikus sektoris, inimeste ja tööprotsesside juhtimise kogemus.

Asutus pakub:

 • võimalusi eneseteostuseks;
 • vaheldusrikast tööd;
 • koolitusi enesetäiendamiseks;
 • toetavat meeskonda;
 • töökohta maalilises Rõuges;
 • meeleolukaid ühisüritusi;
 • kokkuleppel kaugtööpäevi;
 • põhipuhkust 35 kalendripäeva;
 • reedeti tööpäev kuni 14.00.

Teenistusse asumise aeg: kokkuleppel

Kandideerimiseks palume esitada sooviavaldus, CV, motivatsioonikiri ja haridust tõendavate dokumentide koopiad hiljemalt 5. jaanuaril 2020 Rõuge Vallavalitsuse e-posti aadressile vald@rauge.ee.

Kontaktisik: vallavanem Mailis Koger, tel 5305 5555