« Tagasi

Volikogu istung toimub 22. oktoobril Haanja rahvamajas

Rõuge Vallavolikogu istung toimub 22. oktoobril 2019 kell 14.00 Haanja rahvamajas.

Päevakorra projekt:

1. Eesti Linnade ja Valdade Liidu tegevuse ülevaade

Ettekandja ELVL tegevdirektor Veikko Luhalaid

2. Isikliku kasutusõiguse seadmine Võru metskond 111 kinnisasjale Rõuge valla kasuks

Ettekandja maaspetsialist Heidi Normann

3.  Rõuge valla 2019–2035+ arengukava ja Rõuge valla 2019–2023 eelarvestrateegia teine lugemine

Ettekandjad arendusosakonna juhataja Aira Udras ja finantsosakonna juhataja Palmi Mägi

4. Viitina külas Koolimaa katastriüksuse ja sellega piirneva ala detailplaneeringu vastuvõtmine

Ettekandja planeeringu- ja ehitusspetsialist Krislyn Prants

5. Rõuge valla 2019. aasta esimene lisaeelarve

Ettekandja finantsosakonna juhataja Palmi Mägi

6. Varstu Kooli hoolekogu moodustamise kord ja töökord

Ettekandja haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Marju Kõva

7. Kingi vastuvõtmine

Ettekandja vallavanem Mailis Koger

8. Volikogu hariduskomisjoni koosseisu kinnitamine

Ettekandja komisjoni esimees Kerli Kõiv

9. Volikogu kultuurikomisjoni koosseisu kinnitamine

Ettekandja komisjoni esimees Marika Parv

10. Rõuge valla seisukoht tegevuskulutoetuse eraldamiseks Leiutajate Külakoolile

Ettekandja volikogu esimees Aigar Kalk

11. Rõuge valla seisukoht tegevuskulutoetuse eraldamiseks Krabi Koolile

Ettekandja volikogu esimees Aigar Kalk

12. Rõuge Vallavolikogu 27.08.2019 otsuse nr 1-3/59 „Puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskuse TSENTER kaasfinantseerimine aastatel 2020–2023" kehtetuks tunnistamine

Ettekandja volikogu esimees Aigar Kalk

13. Puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskuse TSENTER kaasfinantseerimine 2020. aastal

Ettekandja volikogu esimees Aigar Kalk

14. Vallavanema info

15. Volikogu esimehe info

Volikogu määruste ja otsuste eelnõud on Rõuge valla kodulehel:

https://atp.amphora.ee/rougevv2017/index.aspx?o=922&o2=-1&u=2&hdr=hp&tbs=act&at=50297