« Tagasi

Volikogu arengu- ja ettevõtluskomisjoni koosolek 15. oktoobril

Vallavolikogu arengu- ja ettevõtluskomisjoni koosolek toimub teisipäeval, 15. oktoobril kell 15.00 Nopri talus.

Päevakord

  1. Arengukava ja eelarvestrateegia ülevaatamine. 

  2. Viitina külas Koolimaa katastriüksuse ja sellega piirneva ala detailplaneeringu vastuvõtmine. Ettekandja Krislyn Prants.

  3. Tindi külas Rõuge Ööbikuorg katastriüksuse ja selle lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine. Ettekandja Krislyn Prants.

  4. Noorte perede kruntide detailplaneeringute menetluse ülevaade (ettekandja Krislyn Prants): 

    1. Koolimaa DP 

    2. Aia tn 4 DP 

  5. Ettevõtluspäeva tagasiside. Ettekandja Anneli Piigli

  6. Maamessil osalemine.