« Tagasi

Volikogu järgmine istung toimub 17. septembril 2019

Rõuge Vallavolikogu istung toimub 17. septembril 2019 kell 14.00 Haanja rahvamajas.

Päevakorra projekt:

1. Rõuge Vallavalitsuse uue liikme kinnitamine

Ettekandja vallavanem Mailis Koger

2. Info ärakuulamine organisatsioonidesse kuulumise kohta

Ettekandja Triinu Õispuu

3. Ülevaade Rõuge Kommunaalteenus OÜ tegevusest

Ettekandja juhatuse liige Indrek Ülper

4. Sõltuva üksuse Rõuge Kommunaalteenus OÜ poolt võetava kohustuse tagamine

Ettekandja majandusosakonna juhataja Jane Liiv

5. Volituste andmine ühishankes „Hulkuvate loomade püüdmine ja varjupaiga haldamine 2020–2023" osalemiseks

Ettekandja keskkonnaspetsialist Jaanus Tanilsoo

6. Nõusoleku andmine Rõuge vallale kuuluvate kinnistute nr 2414141, nr 2082841 ja nr 15437050 koormamiseks reaalservituudiga

Ettekandja keskkonnaspetsialist Jaanus Tanilsoo

7. Mittetulundustegevuse toetuse andmise kord

Ettekandja projektispetsialist Ruuta Ruttas-Küttim, kaasettekandja külaelukomisjoni esimees Sirje Pärnapuu

8. Külaelukomisjoni koosseisu muutmine

Ettekandja külaelukomisjoni esimees Sirje Pärnapuu

9. Kultuurikomisjoni koosseisu muutmine

Ettekandja kultuurikomisjoni esimees Marika Parv

10. Erakond Isamaa volikogu liikmete arvamus Rõuge Vallavalitsuse ja hallatavate asutuste optimaalse struktuuri kujundamise analüüsi osas

Ettekandja volikogu liige Ain Pajo

11. Vallavanema info

12. Volikogu esimehe info

Volikogu määruse ja otsuste eelnõud on Rõuge valla kodulehel:

https://atp.amphora.ee/rougevv2017/index.aspx?o=922&o2=-1&u=2&hdr=hp&tbs=act&at=50297