« Tagasi

Rõuge valla arengukava ja eelarvestrateegia eelnõu avalik väljapanek

Rõuge vallavalitsus on vastavalt vallavolikogu 27.08.2019 otsusele nr 1-3/53 saatnud avalikule väljapanekule Rõuge valla 2019–2035 arengukava ja Rõuge valla 2019–2023 eelarvestrateegia eelnõu.

Avalik väljapanek toimub 2. septembrist kuni 23. septembrini 2019. Eelnõuga saab tutvuda Rõuge valla veebilehel www.rauge.ee/arengukavad ja Rõuge vallamaja arendusosakonnas (Ööbikuoru tn 4, Rõuge alevik). Avaliku väljapaneku ajal on kõigil võimalus eelnõu kohta esitada oma ettepanekuid, täites valla veebilehelt leitava ettepanekute vormi.

Rõuge valla arengukava ja eelarvestrateegia eelnõu avalik arutelu toimub 19. septembril kell 17 Rõuge vallamaja II korruse saalis.