« Tagasi

Avati 2019. aasta hajaasustuse programmi taotlusvoor

Hajaasustuse programmi abil on võimalik välja ehitada veevärk ja kanalisatsioon, teha korda koduõuest suurele teele viiv juurdepääsutee või paigaldada autonoomseid elektrisüsteeme. Projektidesse panustavad võrdselt nii riik, kohalik omavalitsus kui taotleja. Möödunud aastal kiideti Rõuge vallas heaks 53 taotlust.

Hajaasustuse programmi taotlusvoor on sel aastal avatud 11. märtsist 13. maini. Taotluse saab esitada allkirjastatuna paberil või digitaalselt Rõuge vallavalitsusele. Kogu programmi ja taotlemist puudutav info on leitav valla kodulehel www.rauge.ee: Keskkond –> Hajaasustuse programm 2019

Rõuge vallas saab hajaasustuse programmi kohta infot ja abi järgmistelt spetsialistidelt piirkonniti:

Haanja ja Misso − Jüri Kukk (haanjahaldus@rauge.ee, 5301 7901)

Mõniste ja Varstu – Martin Hütsi (monistehaldus@rauge.ee, 529 5247)

Rõuge – Jaanus Tanilsoo (keskkond@rauge.ee, 5346 7448)

Tohkem infot toetuse taotlemise kohta alamlehel Keskkond.