Rõuge vald jagas 2022. aasta tunnustusi

Rõuge vallavanem Britt Vahter ja volikogu esimees Mati Kuklane andsid neljapäeva, 23. veebruari õhtul Rõuge rahvamajas üle Rõuge valla 2022. aasta tunnustused: elutööpreemia ja aunimetuse „Rõuge valla täht" erinevates kategooriates. 

Rõuge valla kõrgeimad autasud pälvisid järgmised inimesed ja ühendused:

Rõuge valla elutööpreemia laureaat –Haanja kooli õpetaja Kersti Leit

Aasta kohaliku elu täht 2022 – Mariann Toots

Aasta kultuurielu täht 2022 – Viitina meesansambel

Aasta hariduselu täht 2022 – Rõuge Noorsootöö keskus

Aasta külaelu täht 2022 – Katrin Tamberg

Aasta keskkonnatäht 2022 – Marje Mürk

Aasta sporditäht 2022 – Armo Raag

Aasta ettevõtlustäht 2022 – Rõuge Kunstikuur

Aasta seeniortäht 2022 – Viia Varula

Aasta tõusev täht 2022 – Laura Kirke Bertel Pertel

Aasta täheke 2022 – Adele Hermine Saik

Aasta sotsiaaltöö täht 2022 – Signe Arumäe

Aasta tähttegu 2022 – Rõuge Maarja kiriku remont

Lisaks anti OÜ Merling Reisid ettepanekul ning kümnete mudilaste ja koolinoorte heakskiidul välja aukirjad kahele tublile koolibussijuhile Ott Saaronile ja Rein Kiranenile.

Aitäh kõigile, kes märkavad ja hoolivad ning oma ettepanekud tunnustuste andmiseks esitasid.

PILDIGALERII

Rõuge valla aunimetuste laureaate on iseloomustatud järgmiselt: 

Rõuge valla elutööpreemia laureaat – Kersti Leit

Kersti Leit on pühendanud oma elu Haanja Kooli lastele eesti ja võru keele ning kirjanduse õpetamisele. Ta on töötanud Haanja Koolis üle 50 aasta (alates 1972. aastast).

Kersti Leit on väga kohusetundlik ja pühendunud õpetaja, kes on ühteaegu nii elukogenud kui ka innovaatiline, olles hästi kohanenud muutuvas ajas erinevate õppevormide rakendamisel. Kersti pole kunagi millelegi alla vandunud, ka kõige uuemad digilahendused teeb endale selgeks ja saab väga edukalt hakkama ka tänapäevaste lahendustega. Tema julgus ja huumorimeel uute asjade katsetamisel innustab õpilasi. Lisaks tegeleb õpetaja Kersti väga aktiivselt võru keele ja kultuuri pärandamisega nooremale põlvkonnale.

Kersti Leit on alati silma paistnud oma viisakuse, rahulikkuse ja töökusega, tehes suurepärast koostööd õpilaste, lapsevanemate, kolleegide, juhtkonna ja kogukonnaga. Tema täpsus, kohusetunne, järjepidevus ja lai silmaring on eeskujuks nii õpilastele kui kolleegidele. Ta on positiivne ja särtsakas kolleeg, kellelt on alati hea nõu küsida ja kellega on koos hea maailma asju arutada.

Õpetaja Kersti eestvedamisel on õpilased saavutanud häid tulemusi nii maakondlikel kui ka vabariiklikel konkurssidel ja muudel üritustel. Ta on koostöös kogukonnaga pärandkultuuri eestvedaja ning aitab avada paikkonna omapära, kus õpilane tunnetaks oma juuri.

Kersti Leit arvestab õpilaste individuaalsete iseärasustega. Ta kasutab tundides erinevaid digivahendeid ning tutvustab teemasid motiveerivalt, jõudes oma huumorimeelega iga õpilaseni. Tema kirjandite teemad on alati aktuaalsed, ta on viinud läbi väitlusdebatte. Suurema lugemishuvi äratamiseks on koolis toimunud lugemisnädalad, mis on õpilaste seas väga populaarsed. Õpetaja Kersti eestvedamisel toimuvad kõik kooli üritused. Ta oskab leida kõigile õpilastele jõukohase rakenduse ja eneseväljenduse võimaluse. Õpetaja leiab, kohandab ja loob õpilastele sobivad rollid ning lavastused etendustes. Nii saavad kõik läbi suulise ja kirjaliku eneseväljenduse esinemiskogemusi.

Kersti Leit – Õpetaja suure tähega, tõeline maa sool!

Rõuge valla elutööpreemia kandidaatideks esitati veel Veera Kikas, Peep Kimmel, Maia Paas, Väino Marjak.

Tagasi  

Rõuge valla 2022. aasta kohaliku elu täht – Mariann Toots

Mariann on tegus noor inimene, kes on palju panustanud Haanja piirkonna noortesse. Ta on leidnud võimalusi nende kaasamiseks erinevatesse tegevustesse ja toetanud nende enesearengut. Mariann on rõõmsameelne ja positiivse ellusuhtumisega, tasakaalukas ning noortele hea eeskuju. Ta teeb tihti rohkem kui temalt oodatakse või nõutakse, tal on hulk ideid, mida oskab ja suudab ellu rakendada. Tal on eriline oskus kirjutada häid projekte, mis saavad rahastatud ning tänu millele on kohalike inimeste elu põnevam ja silmaringi avardav. Kindlasti on tema veetud projektide mõju ulatunud kaugemalegi kui Haanja piirkond ja siinsed elanikud.

Kollektiivis on ta hinnatud kolleeg, sest ta on väga koostööaldis. Tema töö on sageli nähtamatu, kuid kõik on hästi organiseeritud.

Mõned näited Marianni tegemistest, mida ta on ainult viimasel aastal eest vedanud või milles osalenud: Haanimaa festival, Haanja Koolile Erasmus+ õpirände akrediteeringu saamine, õpilaste eduka loovtöö toetamine ja juhendamine. Nimelt Haanja kooli 8. klassi loovtöö pealkirjaga Võrumaa Noorte Seiklusmatk jõudis Haridusprogrammi Ettevõtlik Kool edulugude konkursil „Õppimine on põnev!" kategoorias "noorte algatus" kolme nominendi hulka.

Ja seda kõike on ta saavutanud vaid mõne aastaga! Oma innukuse ja pealehakkamisega on tal veel palju kogukonnale pakkuda!

Rõuge valla 2022. aasta kohaliku tähe nominentideks esitati veel Haanja Tantsu Mängu Laulu Selts, Peep Kimmel, Rein Kiranen, Jaak Pächter, Sirje Pärnapuu, Sirje Pärnapuu ja Kõvõra Tii Elamuskalendri meeskond. 

Tagasi  

Rõuge valla 2022. aasta kultuurielu täht – Viitina meesansambel

Viitina meesansambel on tegutsenud järjepidavalt 20 aastat, hoides elus meeste laulu traditsioone.  Ansansambli koosseis on läbi aastate pisut muutunud, praegu laulab siin koos neli mehist häält: Ilmar Ait, Peep Kimmel, Annes Oro, Magnus Lang. Mehi juhendab Ive Ruusamäe.

Nad on tublid ja toredad mehed, kes laulavad hästi ja südamest südamesse, eriti sulatab see õrnema soo südant. On suur väärtus, kui on olemas mehed, kes kodu ja töö kõrvalt on hoidnud elus mitmehäälset laulmist ja seda juba 20 aastat. Neid tuntakse ja oodatakse esinema nii perepidudele kui suurtele üritustele ja seda ka väljaspool Rõuge valda.

Rõuge valla 2022. aasta kultuurielu tähe nominentideks esitati veel Misso laulu- ja tantsuansambel Meelespea, Kadri Giannakaina-Laube, Eda Veeroja.

Tagasi  

Rõuge valla 2022. aasta hariduselu täht – Rõuge Noorsootöö keskus

Rõuge Noorsootöö Keskuse ühendab endas kaheksat Rõuge valla noortekeskust: Rõuge, Haanja, Nursi, Viitina, Varstu, Ruusmäe, Misso ja Mõniste. See on ülevallaline organisatsioon, mis jõuab erinevate piirkondade noorteni. Noortekeskused liideti üheks asutuseks 2018. aastal, sellest ajast alates töötavad nad üheskoos ühise eesmärgi nimel ja viivad läbi erinevaid koostööprojekte, mis soodustavad valla noorte lõimumist ja suhtlust. Noortekeskused on neli aastat koos projekte kirjutanud ja neid läbi viinud. Noortekeskused toimetavad iga päev oma piirkonnas oma noortega, võttes arvesse oma piirkonna noorte vajadusi ja eripärasid, töötades samas ühiste eesmärkide nimel.

Alates ühinemisest on noorsootöö keskus töötanud selle nimel, et igal vaheajal toimuks valla erinevate piirkondade noori ühendavaid tegevusi: noored on käinud ühistel väljasõitudel, korraldanud ise laagreid ning lõhe piirkondade vahel on kahanenud.

Möödunud aastal paistis Rõuge Noorsootöö Keskus eriliselt silma nii kohalike, maakondlike kui isegi üleriigiliste ettevõtmistega.

Rõuge valla 2022. aasta hariduselu tähe nominendiks esitati veel Leelo Viidu.

Tagasi  

Rõuge valla 2022. aasta külaelu täht – Katrin Tamberg

Katrin on väga aktiivne, asjalik ja lennukate ideedega Nursi külaelu eestvedaja. Ideid on tal alati ja palju ning ta ei kohku mitte ühegi takistuse ees. Katrin leiab alati lahenduse või väljapääsu, kui miski peaks tema ideede elluviimist takistama. Tegevusi planeerides kuulab kogukonna arvamust ning kaasab kogukonda. Samuti on Katrin oma tegevustega suutnud ühendada erinevaid põlvkondi, tuues nad kas üheskoos külaplatsi korrastama või muusikat nautima.

Katrin on MTÜ Nursi Tegusad eestvedajana korraldanud aasta jooksul palju erinevaid ettevõtmisi ja sündmusi.

Koos külaelanikega tehti korda Nursi külaplats ning kogu 2022. aasta jooksul toimusid tema eestvedamisel erinevad kogukonna üritused: olgu siis vastlapäeva tähistamine Kahrila kõrgel kaldal, talgud Nursi külaplatsi võsast puhastamiseks, jaanipäeva tähistamine, laada korraldamine või esimese advendi puhul kuusel tulede süütamine. Igal pool on Katrin eestvedaja rollis.

Sellist pealehakkamist lihtsalt peab märkama ja tunnustama! Katrin on usin korraldaja ja taganttorkija – just see, keda on kogukonnas vaja!

Rõuge valla 2022. aasta külaelu tähe nominentideks esitati veel Viitina küla eestvedajad ja mittetulundusühingud ning MTÜ Nursi Tegusad.

Tagasi   

Rõuge valla 2022. aasta keskkonnatäht – Marje Mürk

Marje on olnud Krabi küla sädeinimene juba aastakümneid, vedades eest kohalikku külateatrit ja lüües kaasa kogukonna tegemistes. Ta on suur ajaloohuviline ning tunneb väga hästi oma kodukandi kohapärimust. Lisaks ühiskondlikule aktiivsusele tuntakse Marjet seenehulluna, kes varem oma lõbuks, viimastel aastatel aga juba avalikke retki eest vedades aasta läbi metsas seenel käib. Tema tegemisi on kajastatud arvukates ajakirja- ja leheartiklites ning isegi teles.

2022. aasta lõpuks oli Marje järjestikku seenel käinud neli aastat, jätmata vahele ühtegi kuud ja praeguseks, veebruarikuuks, peaks olema täitunud tema seenehulluse 50 kuu juubel.

Metsa- ja seeneretked on lõõgastavad ning harivad, Marje teeb väga tänuväärset loodushariduslikku tööd. Nende aastate ja ühiste seenelkäikude jooksul on Marje avardanud kümnete seenehuviliste (aga ka seeneskeptikute) silmaringi, julgustades neid märkama, tundma ja korjama ka muid seeni peale eestlaste jaoks tuttavate ja turvaliste kukeseente, puravike, pilvikute ja riisikate.

Kuna seente hulgas on ka palju mittesöödavaid ja mürgiseid liike, siis on inimestele erinevate söögiseente liikide tutvustamine väga oluline.

Lisaks eri seeneliikide tutvustamisele valdab Marje ka rohkelt erinevaid retsepte seente valmistamiseks ja hoidistamiseks, mida jagatakse ühiste seenelkäikude järel neid ühiselt valmistades.

Koos Marjega seenel käimine on inimesi liitnud ning toonud kokku üha suureneva seenehuviliste kogukonna, mille iga liige levitab saadud teadmisi ka edasi, laiendades ühiste seeneretkede kasu veelgi

Rõuge valla 2022. aasta keskkonnatähe nominentideks esitati veel Kaimar Nõmmik ja Haanja kooliaed.

Tagasi  

Rõuge valla 2022. aasta sporditäht – Armo Raag

Armo on pühendunud motospordi edendaja. Igal aastal toimuvad Misso rallikrossirajal Armo eestvedamisel Misso Karikasarja võistlused. Igal suvel valmistab ta rada ette Eesti Meistrivõistluseks rallikrossis.

2022. aasta oli aga märkimisväärne – Armo poeg Armin Raag on oma ise tugeval toetusel Eesti Meister crosskart 125 klassis. Põhja-Euroopas saavutati 3. koht ja Fia Mootorispordi võistlustel 4. koht. Seda kõike tänu isa Armo pühendumisele… Tema põhiaeg on kulunud poja treenimisele ja crosskardi pidevale arendamisele, ta on oma pojale nii treener kui mehaanik.

Rõuge valla 2022. aasta sporditähe nominentideks esitati veel Kadri Parts, Terje Raju ja Anti Saarepuu.

Tagasi  

Rõuge valla 2022. aasta ettevõtlustäht – Rõuge Kunstikuur

Rõuge Kunstikuur on justkui kogukonna kaubamaja, kust leiab kõike eluks vajalikku. Imeliseks teeb selle maja aga see, et kõik asjad on kohalike inimeste poolt suure ja sooja südamega meisterdatud. Kunstikuuris leiavad ühtmoodi tegevust nii lapsed kui ka juba elukogenud inimesed. Kunstikuuri on võimatu niimoodi sisse astuda, et endale midagi kaasa ostmiseks ei leia.

Kuigi Kunstikuur tõenäoliselt miljonites kasumit ei teeni, on see kohaks, mis aitab väga paljudel erinevatel kohalikel ettevõtjatel ja käsitöömeistritel enda tooteid näidata ning müüa. Kuuldavasti müüakse seal üle 70 erineva käsitöömeistri toodangu. Võib-olla aitab just see üks Kunstikuuris müüdud kindapaar mõnel kohalikul vanatädil need  praegused rasked ajad üle elada ning poes endale leiva kõrvale ka midagi paremat lubada.

Kõige selle pärast on Kunstikuur, mis aitab kohalikel käsitöömeistritel teha esimesi samme ettevõtluse valdkonnas, väärt aasta ettevõtlustähe tiitlit.

Rõuge valla 2022. aasta ettevõtlustähe nominentideks esitati veel Mairo Kuus ja Meelis Mõttus.

Tagasi  

Rõuge valla 2022. aasta seeniortäht – Viia Varula

Viia töötas varasemalt Tartu Variku koolis matemaatikaõpetajana ja elas Tartus. Oma pensionipõlve alguses kolis ta elama Rõuge valda Kokõmäe külla. Viia on aktiivne ja võtab koduvallas ette erinevaid tegevusi. Väga vähe on sündmusi, kust Viia puuduks – ikka on ta kohal, rõõmsameelselt osalemas, arutlemas ja seltsi pakkumas.

Kui Rogosi mõisasse paigutati möödunud aasta kevadel elama Ukraina sõjapõgenikud, siis oli Viia üks esimesi, kes pakkus end vabatahtlikuna põgenikke aitama. Ta osales kohalike ja põgenike ühistel sündmustel ning aitas neil Eestis paremini sisse elada. Viia andis siin peatunud ukrainlastele mitme kuu jooksul eesti keele tunde.

Tagasi  

Rõuge valla 2022. aasta tõusev täht – Laura Kirke Bertel Pertel

Kirke on ülimalt soe, kuid tagasihoidlik noor. Vaikselt nokitsedes on ta suutnud sulesabast luua imelisi sõnu nii värsside kui ka lugudena. Ühtlasi on Kirke Varstu noorte- ja koolielus olnud alati väga toetav ja teistega arvestav.

Temas on rohkem peidus kui pealtnäha paistab. Ta kannab südames oma kodukohta ja juuri, tuues oma perekonda alati lugudesse sisse. Viimsel ajal on ta peale Varstu tegutsenud väga aktiivselt kogu Rõuge vallas üldisemalt ja liikunud üha rohkem enda mugavustsoonist väljapoole.

Kirke on tõusev täht, sest viimasel aastal ta:

- kandideeris Rõuge Noortevolikokku ja asus aseesimehe kohale;

- osales Võrumaa Arenduskeskuse Vunki mano! Akadeemia Teaduspäeval ja esitas auditooriumile enda teadustööd "Punaku talu lugu inspireeritud kahest kirjavahetusest";

- on varem osalenud Tartu 2024 noorteprogrammis;

- on pälvinud VABAMU ja SA Eesti Ajaloomuuseumi kaks eripreemiat HTM-i ning Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi vabariikliku ajalooalaste uurimistööde võistlusel;

- on saavutanud esikoha vabariiklikul raamatute arvustamise konkursil Ulakass 7.–9. klasside arvestuses ja Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi eripreemia;

- tema käes on Võru maakonna emakeeleolümpiaadi kolmas koht;

- ta oli Rõuge-Jõgeva õpilasmalevas väga aktiivne ja eeskujulik noor, kes esines julgelt ka enda luulekavaga;

Kirke on alati positiivselt ja eeskujulikult õppimises silma paistnud õppimisega;

Kirke on noor, kelle peale võib alati kindel olla.

Rõuge valla 2022. aasta tõusva tähe nominentideks esitati veel Katriine Mõttus ja Liisbet Rõõmusoks.

Tagasi   

Rõuge valla 2022. aasta täheke – Adele Hermine Saik

Adele on loomult siiras ning loovate ideedega tüdruk, kelle seltskonnas igav ei hakka. Temaga saab rääkida erinevatel teemadel ning kaasata teda põnevatesse tegevustesse. Kui Adele ruumi astub, siis tuleb temaga kaasa palju rõõmsameelsust ja positiivsust.

Adele on aktiivne noor, kellel läheb koolis hästi, ta on teistele eeskujuks oma suurepärase käitumisega. Peale selle on Adele olnud aktiivne Rõuge noortekeskuses käija ja sealsetes tegevustes-huviringides osaleja. Ta sai auhinnalise koha liiklusteemalise luuletusega.

Möödunud aasta veebruaris mõtles Adele koos sõprade ja noorsootöötajatega välja võimaluse, kuidas aidata Ukraina noori, kelle koduriik on sõjas. Selle tulemusel toimus Rõuge Noortekeskuses märtsi alguses heategevuslik lõunasöök Ukraina toetuseks. Noortekeskuses käies paistab Adele silma oma asjalikkuse, eeskuju ning headusega.

Tagasi  

Rõuge valla 2022. aasta sotsiaaltöö täht – Signe Arumäe

Signe on oma inimestesse suhtumisega pälvinud usalduse, mis innustab inimesi temaga erinevate probleemide korral aru pidama. Inimesed tunnevad, et Signe suudab nende heaolu toetada.

Signe on tähelepanelik laste, täiskasvanute ja vanurite vajaduste ning kogu elukorralduse suhtes. Ta on probleemide lahendamisel järjekindel ja jälgib asjade käiku eemalt ka pärast otsese probleemi lahendamist.

Signe on oma otsustes väga paindlik, lähtub hetkeolukorrast, inimese vajadustest ja soovidest ning arvestab lahenduste otsimisel ka laiemat pilti ja tulevikku suunatud vaadet.

Signe on oma pika tööstaaži jooksul näidanud, et ta talub pingeid ja oskab nendega toime tulla. Selle eelduseks on tema väga hea analüüsi- ja üldistusvõime.

Signe on armastatud ja austatud sotsiaaltöötaja oma kogukonnas – kogukonna hingehaldjas, kes aitab kaasa sotsiaalsetele muutustele ja arengule nii üksikisiku, organisatsiooni kui kogukonna tasandil.

Signe edendab sotsiaalset ühtekuuluvust vallakodanikega suhtlemisel, toetava suhtumisega teenuskeskuse tegemistes, julgustab noortekeskuse tööd ja lööb kaasa käsitööringis. Signe on paljudele isiklikuks eeskujuks oma aktiivse ja tervikliku elustiiliga. Ta pole kunagi kellelegi oma muredega koormaks, tegutseb väga professionaalselt ja tasakaalukalt, pidades silmas sotsiaalset õiglust ja inimõigusi, ootamata pidevat tunnustamist ja märkamist.

Varstu piirkonna kogukond on Signele tänulik. Ta väärib tunnustust, sest just selline on ideaalne sotsiaaltöötaja. Signe austab erinevusi ja laseb töötulemustel enda eest rääkida.

Rõuge valla 2022. aasta sotsiaaltöö tähe nominendiks esitati veel platvormtõstuki paigaldamine Rõuge hooldekodusse.

Tagasi  

Rõuge valla 2022. aasta tähttegu – Rõuge Maarja kiriku remont

Rõuge Maarja kirik on Eesti ühe suurima kihelkonna kirik ja oluline maamärk tervel Võrumaal. Ta on teeninud Rõuge kihelkonna inimesi ligi 300 aastat, juhatades kõiki lastest-noortest kuni raugaealisteni käima kõlbelist eluteed. Kirikuhoone kuulutab Head Sõnumit Jumala armust ja hoolitsusest ning on võrdpilt inimese südamest, mis on Püha Vaimu tempel.

Aastal 2022 läksid imetabaselt korda mitmed tähtsad remonditööd, mida on pikki aastaid üritatud: tornikiivri karkassi parandused, uus torni plekk-katus, uus tornikera ja tornikukk, kiriku välised krohviparandused ja lubivärvimine, elektrijuhtmestiku väljavahetamine kiriku sees, valgustite lisamine kiriku ruumidesse ja torni, lisalülitite ja -pistikute paigaldus, tuletõrje- ja turvasignalisatsiooni paigaldus.

See kõik on saanud teoks tänu mitmete ametkondade ja valla ühisele panustamisele ning mis veelgi tähtsam, kõige selle teostamiseks annetasid raha, aega ja töövahendeid paljud Rõuge valla inimesed – selle kiriku omanikud.

Rõuge valla 2022. aasta tähtteo nominendiks esitati veel Rõuge leerimaja renoveerimine motoklubi hooneks.

Tagasi  

Lisaks anti välja tänukirjad kahele tublile koolibussijuhile:

Rõuge kooli bussiliini juht Ott Saaron

Mõniste kooli bussiliini juht Rein Kiranen

OÜ Merling Reisid ettepanekul ning kümnete mudilaste ja koolinoorte heakskiidul tunnustati pikaaegseid bussijuhte, keda mõlemaid iseloomustatakse lühidalt nõnda: hea suhtleja, alati abivalmis, kohusetundlik, sõbralik ja avatud lahenduste leidmisele. 

Tagasi  

Aitäh kõigile, kes hoolivad ja märkavad

ning kes esitasid oma ettepanekud tunnustuste andmiseks – nii mõnigi neist esitas kaks või enam kandidaati

Edda-Karin Luht, Arved Vaab, Liivi Mõttus, Margit Päkk, Ene Aedmaa, Everin Kanger, Taavi, Kirsika Piiskop, Marika Heinvee, Natalja Fatejeva, Mari Kalkun, Rõuge vallavalitsus, Saskia Sadrak-Tammes, Raul Ermel, Haanja kool, Mariann Toots, Varstu Noortemaja, Helerin Leemets, Merle Piiskop, Jaanika Orav, Indrek Hunt, Kadri G Laube, Mõniste kooli noored, Lya Veski, MTÜ Omatehtud, Ere Käis, Siiri Toomik, Johanna Laak, Ale Sprenk, Sirje Saarniit, Kerli Kõiv, Eveli Kuklane, Rõuge Noorsootöö Keskus, Hanna-Liisa Sarik, Kaisa Äärmaa. OÜ Merling Reisid.