Rõuge Koostöökeskus

Rg-kood: 77001079
Aadress: Võru tee 15, Haanja küla, Rõuge vald 65101, Võru maakond 
Telefon: 513 8321
E-post: koostookeskus@rauge.ee
 
21. mail 2019 võttis Rõuge vallavolikogu vastu otsuse nr 1-3/35 Rõuge Koostöökeskuse asutamisest alates 01. sept 2019. Samal istungil kinnitati Rõuge Koostöökeskuse põhimäärus ja struktuur.
 
Rõuge Koostöökeskuse eesmärk on koondada kõikide Rõuge Vallavalitsuse hallatavate haridusasutuste tugispetsialistid ühtse juhtimise alla, et tõsta haridust toetavate tugiteenuste kvaliteeti ja kättesaadavust Rõuge valla lastele ja noortele.

 

Rõuge Koostöökeskuse töötajad

 

Nimi Amet Kontakt
Maie Oppar keskuse juht, eripedagoog
513 8321
koostookeskus@rauge.ee
Laivi Org koolipsühholoog laivi@rauge.ee
Moonika Haili 

eripedagoog
Mõniste ja Varstu lasteaed

moonika@rauge.ee
Merilin Kurg nõustaja (eripedagoog)
Rõuge kool
merilin@rauge.ee
Liivia Horn
(alates 1.10.2019)
logopeed
Haanja kool ja lasteaed
Misso lasteaed
liivia@rauge.ee
Helen Lillemäe
(alates 1.10.2019)
eripedagoog
Rõuge lasteaed
helen@rauge.ee
Merle Piiskop
(alates 1.10.2019)

sotsiaalpedagoog
Rõuge kool
Haanja kool

merle@rauge.ee
5854 7429