Rõuge valla sümboolika

Rõuge valla vapp ja lipp kinnitati Rõuge vallavolikogus 19.06.2018.

Rõuge vallavolikogu kinnitas 19.06.2018 toimunud istungil Rõuge valla sümboolika: valla vapi ja lipu. Rõuge valla vapil ja lipul kujutatu sümboliseerib piirkonna arvukaid veekogusid ning kuppelmaastikku, kuused viitavad metsarohkusele ja roheline värv vaheldusrikkale loodusele.

Haldusreformi käigus ühinenud Haanja, Mõniste, Varstu, Rõuge ja Misso vald alustasid uue omavalitsuse, Rõuge valla, sümbolite kavandamist 2017. aasta kevadel. Mullu 13. juunil välja kuulutatud konkursile laekus üheksa tööd, millest komisjon valis välja kaks paremat: Raul Vinni töö „Vesi ja maa" ning Tõnu Kuke töö „eläjä/kahr". Nendest mindi riigikantselei ettepanekul edasi tööga „Vesi ja maa", mis suunati avalikule väljapanekule, et selgitada välja ka vallakodanike arvamus. Seejärel saadeti valla lipu ja vapi kavand kinnituse saamiseks taas riigikantseleile, kelle ettepanekul on kavandeid tänavu korduvalt kohendatud, kuna algselt rühmana olnud kuused ei vastanud heraldikanõuetele.

Lõplik nõusolek saata Rõuge valla sümboolika vallavolikogule kinnitamiseks saabus riigikantseleist tänavu 13. juunil ning teisipäeval (19. juunil) toimunud vallavolikogu istungil sümboolika ka kinnitati.

Rõuge valla vapil on valgel kilbil kumerlõikes jalus, mille jagab roheliseks ja siniseks väljaks valge lainelõikes tala. Jaluse kohal on kolm kuuske. Jalus tähistab valla arvukaid järvi ja jõgesid ning kuppelmaastikku. Kuused viitavad metsarohkusele, mida rõhutab ka roheline värv vapil. Valge tähistab uut algust ja Rõuge valla puhast, rahulikku ning puutumata keskkonda.

Valla lipp lähtub vapist ning selle laiuse ja pikkuse suhe on võrdne, lipu normaalsuurus on 105 x 105 cm.

Laadi siit alla Rõuge valla vapp ja lipp:

 

 

Rõuge valla sümbolid ja nende kasutamise kord on kirjas 9.07.2018 jõustunud Rõuge valla põhimääruse 9. peatükis. 

Valla lipu heiskamise ja kasutamise õigus:

Igaühel on õigus heisata ja kasutada valla lippu, järgides põhimääruses sätestatut ja head tava.

Rõuge valla lipp heisatakse alaliselt Rõuge valla ametiasutuste hoonetel või lipumastides.

Valla lippu võib kasutada või heisata:

 • alaliselt valla ametiasutuste hallatavate asutuste hoonetel ja vallale kuuluvatel hoonetel;
 • kohalike omavalitsusüksuste ametlike delegatsioonide kohtumistel, kus osaleb Rõuge vald;
 • Rõuge valla avalikel üritustel, valla asutuste üritustel ja muudel üritustel, kus on esindatud Rõuge vald;
 • Rõuge valla territooriumil asuvatel elu-, äri- või büroohoonetel teise lipuna riigilipu kõrval riiklikel pühadel;
 • muudel juhtudel vallavalitsuse loal.

Masti heisatud lipul peab jääma lipukanga alumine serv maapinnast vähemalt kolme meetri kõrgusele.

Lipu heiskamisel leinalipuna kinnitatakse lipu ülemisse otsa 10 sentimeetri laiune must lint, mille mõlemad otsad ulatuvad kuni lipukanga alumise servani, või heisatakse lipp poolde lipumasti.

Kasutamiskõlbmatuks muutunud lipp hävitatakse sündsal viisil.

Valla vapi kasutamine:

Valla vapi kujutist kasutatakse:

 • volikogu, vallavalitsuse ja valla ametiasutuste pitsatil;
 • volikogu, vallavalitsuse ja valla ametiasutuste dokumendiplankidel;
 • valla asutuste kodulehtedel.

Valla vapi kujutist võib kasutada:

 • valla ametiasutuste hallatavate asutuste dokumendiplankidel, pitsatil või sümbolites;
 • valla asutust ja valla piiri tähistavatel siltidel;
 • valla tunnustusavaldustel ja meenetel, ametlikel trükistel ja suveniiridel;
 • ametiasutuse teadetel, kutsetel ja kaartidel;
 • üritusi või projekte tutvustavatel reklaamidel, trükistel ja mujal, et tähistada valla poolt vastava ürituse, isiku või projekti toetamist.

Valla vapi värvideta (mustvalgel) kujutamisel tähistatakse värve vastavalt heraldikareeglitele.