Rõuge priitahtlike pritsimeeste üleskutse

 Meie lugu

Aastal 1905 asutati Rõuges vabatahtliku tuletõrje selts. 

Tolleaegsesse juhatusse kuulus esimehena pastor Hollmann, peameheks oli parun Samson von Himmelstjern. Abina oli kirjas kihelkonnakooli juhataja Adolf Assor, kes oli pritsimeeste seltsi tegelik algataja ja juht. Esimesse juhatusse kuulus veel ridamisi tublisid kohalikke alustades rätsepa, möldri ja kaupmehega ning lõpetades tisleri, aedniku ja õllevabriku keldriülemaga. Tuletõrjeriistade jaoks andis mõisnik aida, seltsimajaks sepikoja, mille ümbritsesid iluaiaga kihelkonnakooli poisid. Vabatahtlik tuletõrje oli tollal ka kultuuriseltsiks. Harjutati koorilaulu, õpiti näitemängu ja luuletuste lugemist. Esineti rahvapidudel ning piletimüügist saadud raha kulus tuletõrjevarustuse soetamiseks. 

Rõuges on pritsimehed ikka au sees olnud. Aastad on läinud, Rõugest on üle käinud sõda, sohvoosikord ja ärkamisaeg, aga tuletõrje on jäänud ning olnud vajalik igal ajal. 2008. aastal registreeritud MTÜ Rõuge Priitahtlikud Pritsimehed tegutses juba mitu aastat enne ametlikku vormistamist. 

 Miks me seda teeme? 

Meile on südamelähedane oma kogukond ja selle turvalisus. Enam kui viiskümmend meest on valmis teile kõigile vajadusel appi tõttama, kusjuures vabatahtlikult, ilma töötasu saamata.

Meie tehnikapark on saanud täiendust. Räpina riiklikus komandos teeninud Scania, kes sai ristitud Miinaks, on nüüd Rõuge pritsimeeste kindlates kätes. Rõuge priitahtlikud võivad praegu rõõmu ja rahuloluga vaadata, kuidas kümmekond aastat tagasi Rõuge pritsukuurist alguse saanud „kodud tuleohutuks" idee on meie eestvõttel kasvanud kogu Eestit hõlmavaks Päästeameti suurprojektiks. 

Meie tegemisi on märgatud. Oleme võitnud oma meeskonnaga vabariigi vabatahtliku päästekomando tiitli. Meid on tunnustatud kui parimaid ennetustöö tegijad ning oleme aastate jooksul saanud hulgaliselt au- ja tänukirju. 

 Mida me lisaks päästetöödele veel teeme?

Meil on ka järelkasvu. Vabatahtlike päästjate noorteringi poisid on tegusad.

Kuna me punast kukke ei salli, siis on ennetustöö väga oluline. Kodukülastused, lahtiste uste päevad, õppepäevad kooli- ja lasteaialastele. Paneme rõhku enda harimisele, osaledes erinevatel päästjatele mõeldud koolitustel. 

Korraldame kogukonnas üritusi. Vähe on neid, kes pole kuulnud augusti alguses Rõuge pargis toimuvast pritsimeeste kärajast − kogupereüritusest, kuhu tullakse nii võistlema kui lõõgastuma. 

Ühistel õppereisidel piiri taha oleme loonud sidemed Soome, Läti, Leedu, Poola, Slovakkia, Saksamaa, Valgevene, Ukraina ja Moldova päästjatega. 

Vahetame üksteisega kogemusi ja laiendame seeläbi silmaringi, et meil kõigil oleks turvalisem elu. Loomulikult on meil palju sõpru tekkinud ka oma kallil kodumaal, nii vabatahtlike kui kutseliste päästekomandode seas.

 Mis on meie vajadused?

Kuna tegemist on jõudsalt tegutseva vabaühendusega, jäävad olemasolevad kohandatud ruumid endises sohvoosi töökojas meile kitsaks ning ei vasta enam arenguvajadustele. On tarvis teha koolitusi, õppepäevi, hooldada ja garažeerida päästetehnikat ning hoida muud varustust. Naabruskonnas on päästjatele kerkinud järjest uued ja vajalikud hooned. Vastseliina riiklik päästekomando hoone on pärjatud lausa Aasta puitehitis 2018 tiitliga. Meie oma valla Misso vabatahtlikud kolisid uutesse ruumidesse 2018. aasta lõpus. Rõuge piirkond vajab samuti uut päästedepoo hoonet ja seda päris kindlasti.

 Mis seisus me hetkel oleme?

Et uue depoohoone rajamisega saaks algust teha, on meil olemas maalapp Tehnika tänaval, Rõuge korrusmajade katlamaja läheduses. Detailplaneeringu protsess antud alal on lõppenud ja planeering vallavolikogu poolt kinnitatud. Esimesed mõtted on meil juba paberile saanud. 

Peagi alustame vajaduste täpsustamise ja hoone projekteerimisega. Samuti otsime kõiki võimalusi rahastamiseks.

 Mida me palume? 

Hää rahvas nii koduvallas kui kaugemal!

Head ettevõtjad ja teised, kellele läheb korda vabatahtlike päästjate valmisolek aidata ligimesi Rõuge vallas ja Võrumaal!

Kuulutame välja annetuste kogumise vabatahtlikele pritsimeestele uue päästedepoo ehitamiseks Rõugesse

Selge on see, et ainuüksi annetuste toel pole mõeldud hoonet püsti saada. Selleks vajame abi nii riigilt, Päästeametilt, omavalitsuselt kui fondidelt. Samas on südamega tehtud annetus see kõige magusam. Nii et iga panus on oluline ja väärtuslik ning väikseimgi summa loeb.

Uue päästedepoo rajamist Rõugesse saad toetada, tehes ülekande MTÜ Rõuge Priitahtlikud Pritsimehed arvelduskontole EE242200221050059767.

Selgitusse palun märkida „Rõuge päästedepoo ehituseks" ja lisada soovi korral annetaja(te) nimed. Kõik vähemalt 50 euroga toetajad saavad soovi korral ära märgitud tänutahvlil, mis hakkab asuma depoohoone seinal, mäletamaks seda ajaloolist hetke.

Rõuge pritsimehed ei anna alla ja liiguvad oma unistuse suunas vapralt edasi. Et meie heal vallarahval ja naabritel oleks turvalisem ning abi jõuaks vajadusel veelgi kiiremini kohale. 

Just selle pärast me uue päästehoone rajamisega alustamegi!


MEIE KÕIGI TURVALISUSE HEAKS!

Teid südamest tänades 

Rõuge pritsimehed, need priitahtlikud

MTÜ Rõuge Priitahtlikud Pritsimehed

Aadress: Tehnika tn 12 , Handimiku küla, Rõuge vald , 66213
Juhatus: Jaanus Kõiv, Jaanus Kann, Kalvi Kõva
Kontakt: 505 3143 (Olev Mõttus); raugehaldus@rauge.ee  Facebooki-leht.

Peamised tegevussuunad:

Tuleohutusalane ennetus- ja päästetöö piirkonnas. Kogukondlikku elu elavdavad tegevused ja kogupereürituste korraldamine ning koostöö teisteorganisatsioonidega: iga-aastase Rõuge Priitahtlike Pritsimeeste Käraja korraldamine, talvised jää- ja lumerajasõidud ning radade valmistamine ja hooldus, lahtiste uste päevad depoos, jääväljaku valmistamine jne.

Viimased projektid

2017

Kodanikuühiskonna Sihtkapitali (KÜSK) kogukondliku turvalisuse 2017. aasta taotlusvooru toel said pritsimehed taas natuke võimekamaks, avatumaks ja nähtavamaks!

  1. Soetasime oma autodele kaks kutseliste päästjate tehnikaga samaväärset navigeerimissüsteemi.
  2. Lasime oma noorliikmetele õmmelda viis komplekti päris päästjate vormiriietust imiteerivaid riideid, millega osaleda meie huvialaringides ja teha end nähtavaks üritustel.
  3. Tellisime suure telgi, millel on peal Rõuge Priitahtlike Pritsimeeste sümboolika. Sellega saame iga ilmaga väljas olla ning oma tegevusi tutvustada ja seeläbi teha rohkem ennetustööd.

Projekti tulemusel on Rõuge ja selle ümbruse kogukonnad senisest turvalisemad, erinevad vanuse- ja huvirühmad on kaasatumad; elanikud on teadlikumad päästeala vabatahtlike tegevusest, suutlikkusest ja võimalustest. Rõuge vabatahtlik päästekomando on võimekam ning tehniliselt kaasaegsem; on olemas kutseliste päästeüksustega samaväärne navigeerimissuutlikkus.

AITÄH, KÜSK!

2016

Kodanikuühiskonna sihtkapital (KÜSK) aitas MTÜ-l Rõuge Priitahtlikud Pritsimehed päästjate kaitsevarustust muretseda, et tagada seeläbi pakutava teenuse kvaliteet, tuletõrjujate turvalisus ning organisatsiooni jätkusuutlikkuse tõus.

Projekti „Rõuge abikomando varustatuse parandamine" raames soetati viis komplekti uusi, nõuetele vastavaid tulekustutusriideid, mille tarnis vabatahtlikele OÜ Interfire.

Olgu siinjuures mainitud, et päästevarustus ei ole odavate killast. Ühe kustutusriiete komplekti maksumuseks kujunes hanke käigus 630 eurot.

Pildil demonstreerivad päästekomando ees uut kaitseriietust Rõuge priitahtlikud pritsimehed Joel Sarik (paremalt), Uno Orgla ja Enn Raudsepp. Foto: Olev Mõttus