Alates 01.07.2024 on Rõuge Hooldekodu kohatasu 1250 eurot kuus, millest hoolduskomponent 600 ning majanduskulud 650 eurot. 
Alus: Rõuge Vallavalitsuse korraldus

Rõuge hooldekodu

Aadress: Sänna mnt 4, Rõuge alevik
Võrumaa 66201

Rõuge hooldekodu on Rõuge Vallavalitsuse poolt 1995. aastal asutatud 27 voodikohaga üldhooldekodu ajutiseks või alaliseks elamiseks eakatele ja puudega isikutele, kes ei tule iseseisva elamisega toime. Hooldekodu asub kahekorruselises majas Rõuge alevikus Haanja Looduspargi territooriumil 16 km kaugusel Võrust.

Toad on ühe-, kahe- ja kolmekohalised. Üldkasutuses on söögisaal, puhkenurgad ajalehtede, ajakirjade, raamatute ja televiisoriga, saun. Toiduvalmistamine ja pesupesemine toimub hooldekodus.

Hoolealustega tegeleb pikaajaliste töökogemustega 8-liikmeline hooldusnaiskond. Õendusteenuse pakkumiseks on  hooldekodu sõlminud koostöökokkuleppe AS Lõuna-Eesti Haiglaga. 

Ratastooliga ja liikumispuudega hoolealusele on treppidel liikumiseks trepironija. Hooldekoduga ühes hoones paiknevad perearstikeskus ja apteek. See tagab kiire esmase arstiabi kättesaadavuse.

Hooldekoduga samas majas töötavad veel massöör, juuksur ja maniküür-pediküür, seega on ka need teenused  soovi korral kergesti kättesaadavad.

Regulaarselt külastab hooldekodu Rõuge Maarja koguduse õpetaja. Tähtpäevadel käivad esinemas lasteaialapsed ja isetegevuslased.

Hooldekodu juhataja: Siiri Kuus
+372 785 9366
+372 524 3187
rougehooldekodu@rougevald.ee
vastuvõtt tööpäevadel kell 9.00–11.00

Alates 01.07.2023 osaleb riik hooldekodu kohatasu maksmisel

 • KOV katab hoolduskulud (hoolduskulude hulka kuuluvad hooldustöötajate ja abihooldustöötajate tööjõukulud ja tööriietuse, isikukaitsevahendite, tervisekontrolli ning koolituse kulud) vastavalt tema poolt kehtestatud piirmäärale.

 • Hoolealuse maksta jäävad ülejäänud kulud, mis sisaldavad endas: majutust, toitlustust, pesupesemise teenust, hooldusvahendite kulu ja muid majanduskulusid.

 • Ravimid ja muud isikuga otseselt seotud lisateenused tasub klient.

 • Alates 01.07.2023 on Rõuge Hooldekodus kohamaksuks 1206 eurot kuus, millest hoolduskulud 570 eurot.

 • Alates 01.07.2024 on Rõuge Hooldekodu kohatasu 1250 eurot kuus, millest hoolduskomponent 600 ning majanduskulud 650 eurot. 

Laadi alla:

Riigi Teatajas: Väljaspool kodu osutatava ööpäevaringse üldhooldusteenuse hoolduskulude tasumise piirmäära kehtestamine 


Rõuge hooldekodusse teenusele saamiseks

 1. Võta ühendust oma elukohajärgse kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötajaga hooldusvajaduse hindamiseks.
 2. Esita avaldus  (vt ka artikli lisast).

Hooldusteenusele tulles palume kaasa võtta:

 • Kehtiv isikut tõendav dokument (ID-kaart või pass).
 • Pensionitunnistus ja puuet kinnitav dokument.
 • Isikliku abivahendi kaart koos kehtiva arstitõendiga.
 • Mitte vanem kui 10 päeva tagune meditsiiniline dokumentatsioon (haigusloo väljavõte, raviskeem ja ravimid, tõend nakkushaiguste puudumise kohta).
 • Kohaliku omavalitsuse poolt koostatud abivajaduse hindamine, s.o hooldusvajaduse mahu kaardistamine.
 • Kohaliku omavalitsuse garantiikiri või korralduslik otsus üldhooldusteenuse eest tasumise kohta, kui on vajadus.

NB! Nakkushaigust (HIV, ESBL, MRSA jms) põdevat isikut teenusele ei võeta.

Hoolealuste külastamine 

 • Hooldekodus on külastamine lubatud ainult eelneva registreerimisega.
 • Külastusaega saab registreerida tööpäevadel telefonil 785 9366 ja 524 3187 või e-posti teel rougehooldekodu@rougevald.ee  
 • Parim aeg külastuseks: E–R kell 10–12 ja E–P kell 14–16

Külakosti tuues juhime tähelepanu, et see oleks saaja nimega märgistatud ega sisaldaks suures koguses ja kiiresti riknevat toidukaupa.

NB! Keelatud on tuua pesemata puuvilju. Ravimeid ning toidulisandeid tuues on vajalik eelnev kooskõlatus hooldekodu meditsiiniõega.  

Ette registreerimata külalisi vastu ei võeta!

 

Oled oodatud, kui järgid meid külastades kehtestatud hügieenireegleid.