Lõppenud rahvusvahelised projektid:

Interreg Eesti-Läti programmi projekt „Green Railway"

 

Endiste kitsarööpmeliste raudteeliinide taaselustamine läbi keskkonnasõbraliku turismimarsruudi – see on Interreg Est-Lat ehk piiriülese koostööprogrammi projekti „Green Railway" ehk „Rohelise raudtee" eesmärk. Lõuna-Eesti ja Põhja-Läti metsade vahel võib märgata vanu raudteetamme, mis on meenutus kunagisest kitsarööpmelisest raudteeliinist. Kuigi liinid suleti juba väga ammu, on vanad raudteetammid ajale hästi vastu pidanud. Nii otsustasid eestlased ja lätlased koos rajada sellele ajaloolisele trassile ühise matkatee. See on võimalus taaselustada vana kultuuripärand ning pakkuda huvitavat rada igas vanuses seiklejale nii jalgrattaga läbides kui ka matkates.

Projekti eesmärgiks on luua uus ja huvitav turismimarsruut, kasutades ära vanu raudteetamme Lõuna-Eestis ja Põhja-Lätis. Korrastatud raudteetammid, mis liidetakse kokku ühtseks matkateeks, on mõeldud liikumiseks nii kohalikele kui ka külalistele. Matkatee kogupikkuseks planeeritakse umbes 700 kilomeetrit, millest umbes 290 km kulgeb mööda vanu raudteetrasse.

Põhja-Lätis läbib marsruut järgmisi asulaid: Ainaži, Limbaži, Aloja, Rujiena, Valmiera, Melturi, Gulbene. Marsruuti hõlmatakse ka praegu kasutuses olev kitsarööpmeline raudteelõik Aluksne ja Gulbene vahel, et külastaja saaks oma teel elamuse tõelisest suslasõidust. Lõuna-Eestis aga hõlmab marsruut Mõisaküla ja Viljandi vahelist ala, mis kulgeb edasi Valga suunas Koikkülast Mõnistesse. Marsruuti lisatakse ka Kilingi-Nõmme–Mõisaküla vaheline raudteetamm, mis algselt rajati kitsarööpmelise raudtee jaoks, kuid hiljem ehitati ümber laiarööpmelise raudtee tarvis.

Projekti tegevusteks Mõniste piirkonnas:

 • Osaline matkaraja korrastamine (1 km), purde ehitamine matkarajale, raja tähistamine viitadega ning Mõniste muuseumi juurde parkla rajamine. Lisaks Green Railway koostöövõrgustiku loomine ja turundustegevused Green Railway reklaamimiseks sihtturgudel.

Projekti juhtpartneriks on Vidzeme turismiassotsiatsioon. Lätist osalevad projektis veel Läti Greenway assotsiatsioon, Cesise kultuuri- ja turismikeskus ning 13 omavalitsust: Salacgrīva, Ape, Alūksne, Valka, Koceni, Aloja, Amata, Mazsalaca, Rūjiena, Gulbene, Limbaži, Valmiera, Vecpiebalga.

Eestist on projektipartneriteks Viljandi linnavalitsus, Viljandi vallavalitsus, Halliste vallavalitsus, Mõisaküla linnavalitsus, Valga linnavalitsus, Taheva vallavalitsus, Rõuge (end. Mõniste) vallavalitsus ja Mulgimaa arenduskoda.

Projekti elluviimise periood: 01.03.2017 – 30.04.2019

Projekti eelarve:

Projekti kogueelarve on 1 174 938,10 eurot, millest Eesti-Läti programmi toetus on 998 697,36 eurot. Rõuge (end. Mõniste) vallavalitsuse eelarve on 48 987,60 eurot, sh Eesti-Läti programmi toetus 41 639,80 eurot.

See veebileht väljendab autori vaateid. Programmi korraldusasutus ei ole vastutav selle eest, kuidas seda infot võidakse kasutada.

Interreg Eesti-Läti programmi projekt "Energiaarukas kogukond"

Projekti partnerid

Projekti eesmärgid

 • Igapäevase aruka energiakasutuse suurenemine koolis, kogukonnas ja kodumajapidamistes.
 • Teadliku energiakasutuse suurenemine koolides ning erinevate energiateemaliste aktiivõppevõimaluste tutvustamine, mõjutamaks pealekasvava põlvkonna energiateadlikkust.
 • Uute ja nutikate lahenduste ning heade näidete tutvustamine ja rakendamine kasutades demoseadmeid, nõustamist ja IKT lahendusi.

Projekti kestus

Märts 2017 – august 2018

Projekti maksumus

Eelarve 289 730.00 EUR, sh ERDF toetus 246 270.50 EUR

Projekti tegevused

 • Õpilaste ja õpetajate energiakasutuse ja hoiakute küsitlus projektis osalevates koolides (Rõuge Põhikool, E.Glücki Aluksne Gümnaasium, Valmiera Viestursi Keskkool ja Lizumsi Keskkool).
 • Koolides energiasäästu võimaluste/vajaduste väljaselgitamine, vajalike väikevahendite soetamine ja paigaldamine.
 • Lastevanemate ja õpetajate lühikoolitused/loengud projektis osalevates koolides.
 • Õpilaste energiaringide tegevus Rõuge Põhikoolis, E.Glücki Aluksne Gümnaasiumis, Valmiera Viestursi Keskkoolis ja Lizumsi Keskkoolis: energiapäevaks erinevate katsete väljatöötamine ja testimine, energiapäeval töötubade juhendamine ja katsete läbiviimine;
 • Ülemaakonnalised (Võrumaa, Aluksne, Valmiera, Lizums) videokonkursid põhikoolide õpilastele;
 • Energiapäevade korraldamine: detsembris 2017 Rõuge koolis  (7.-9. klasside õpilastele: osalejad Lätist, Rõuge koolist ja mujalt Võrumaalt) ja veeburaris 2018 Aluksne gümnaasiumis.
 • Õpilaste osalemine energiapäevadel Rõuges ja Aluksnes.
 • Osalemine koolide ekskursioonidel Eestis ja Lätis (energiaringide õpilased ja teised huvilised).

Projekti tulemused

 • 2 energiakampaaniat.
 • 2 energiapäeva – Rõuges ja Aluksnes
 • 8 koolitusseminari koolides ja kogukondades
 • 4 õppereisi
 • 4 energia demoseadmete komplekti koolides
 • 2 energiaseire seadmete komplekti kogukondadele
 • Energiaklassi töövihik
 • Kodu-energia-teemalised plakatid ja käsiraamat

Tegevused kogukondades

 • Rõuges, Aluksnes ja Valmieras valitakse välja 10 majapidamist (sh korterelamud, korterid, erinevad eramajad), kes on huvitatud oma koduse energiatarbimise mõõtmisest ja analüüsimisest.
 • Katsetatakse energiasäästu tehnoloogiaid ja energiaseire seadmeid.
 • Kogukonnale toimub kolm avalikku energiakasutuse seminari ja õpituba.
 • Projektis osalevate majapidamiste esindajad ja muud huvilised käivad õppereisil Lätis ja Eestis.

Projekti koduleht: www.trea.ee/sec

See veebileht väljendab autori vaateid. Programmi korraldusasutus ei ole vastutav selle eest, kuidas seda infot võidakse kasutada.