Piirkondliku konkurentsivõime tugevdamise meetme suurprojektid Rõuge vallas

 

Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise meetmest, mida viivad ellu Rahandusministeerium ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS), said Rõuge vallas toetuse kolm projekti, mille valmistasid ette ja taotlesid 2017. aastal endised Haanja ja Rõuge vallavalitsus:

  • Haanja puhke- ja spordikeskuse väljaarendamine aastaringseks spordi-, turismi- ja puhkekeskuseks (lõpetatud)
  • Suure Munamäe kui rahvusvahelise tähtsusega turismiatraktsiooni arendamine
  • Rõuge Ööbikuoru turismimaastiku arendus (lõpetatud)

Suure Munamäe kui rahvusvahelise tähtsusega turismiatraktsiooni arendamine

Baltikumi kõrgeim tipp, rahvuslik sümbol Suur Munamägi koos rahvusvahelise kaitse all oleva vaatetorniga uueneb külastusobjektina. Terviklik turismitoode ja mugavam külastajateekond tõstavad atraktiivsust ning külastatavust.

Projekti üldine eesmärk on elamust pakkuva turismitoote väljaarendamise kaudu saavutada Suure Munamäe kui külastusobjekti atraktiivsuse, tuntuse ja külastatavuse tõus ning külastuskogemuse kvaliteedi paranemine, mis avaldab positiivset mõju piirkonna turismisektorile ja ka sidussektoritele.

Projekti tulemusel saab Suur Munamägi uuenenud terviklikuks turismitooteks. Paraneb ligipääs ja liikumismugavus, paigaldatakse väikevormid (pingid, prügikastid), luuakse mänguala lastele. Uueneb valgustus, luuakse informatiivsed ekspotahvlid-sildid, vaatetornile kuvatakse animatsioone. Uuenenud ilme saab ka vaatetorni sisemus.

Projekti elluviimist toetatakse 85% ulatuses Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondist. Projekti kogumaksumus selgub tööde lõppemisel, maksimaalne toetussumma on 425 324,39 eurot.

Uuenenud külastusobjekt valmib hiljemalt augustis 2023.

Suure Munamäe vaatetorn on ka ehitustööde ajal külastajatele avatud, jooksev info Facebooki lehel Suur Munamägi.