Lõppenud Piirkondliku konkurentsivõime tugevdamise meetme suurprojektid Rõuge vallas

 

Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise meetmest, mida viivad ellu Rahandusministeerium ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS), said Rõuge vallas toetuse kolm projekti, mille valmistasid ette ja taotlesid 2017. aastal endised Haanja ja Rõuge vallavalitsus:

  • Haanja puhke- ja spordikeskuse väljaarendamine aastaringseks spordi-, turismi- ja puhkekeskuseks (lõpetatud)
  • Suure Munamäe kui rahvusvahelise tähtsusega turismiatraktsiooni arendamine
  • Rõuge Ööbikuoru turismimaastiku arendus (lõpetatud)

Suure Munamäe kui rahvusvahelise tähtsusega turismiatraktsiooni arendamine

Baltikumi kõrgeim tipp, rahvuslik sümbol Suur Munamägi koos funktsionalistlku arhitektuuripärandina rahvusvahelise kaitse all vaatetorniga uueneb külastusobjektina - valmib uudne siseekspositsioon, luuakse helindatud valgusinstallatsioonid, uueneb sisekujundus, lisanduvad väliekspositsioon, laste mängualad. Terviklik, uudne turismitoode, mugavam külastajateekond tõstavad atraktiivsust, külastatavust ja selle mõjul lisanduvad piirkonda otsesed(2,5) ja kaudsed töökohad ning kasvavad turismitulud. Projekti kogumaksumus on 500 381,65 eurot, millest ligi 85% ehk 425 342,39 euro suurune toetus tuleb Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondist.Suur Munamägi koos vaatetorniga kui rahvusvaheliselt atraktiivne külastusobjekt saab uuenenud tervikliku turismitoote ja väärtuspakkumise.

Projekti tulemused:

  • Uuenenud ja terviklahendusena parendatud külastajateekond – paigaldatud väikevormid (pingid, prügikastid, lisavalgustus jm), rajatud laste mängualad, uus väliekspositsioon.
  • Uuendatud ja torni arhitektuurse osaga kooskõlla viidud torni sisekujunduslahendused, sh kohvik, vastuvõtu- ja klienditeenindusala ning meenemüügiala.
  • Loodud uus püsiekspositsioon vaatetorni korrustele, loodud ajutiste näituste alad.
  • Loodud tehnilised ja sisulised lahendused vaatetorni temaatilisteks animeeritud ja helindatud valgusinstallatsioonideks ja valgusprogrammideks.
  • Välja arendatud tegevusprogrammid.
  • Välja töötatud visuaalne identiteet, uuendatud koduleht.