Ehita oma kodu Rõuge alevikku!

Rõuge vallavalitsus kuulutab välja perede elamumaa konkursi – kahe Rõuge alevikus asuva elamumaa krundi hoonestusõiguse müügi.

Konkursi abil antakse peredele võimalus soetada sümboolse hinnaga elamumaa krunt oma kodu rajamiseks. Rõuge vald eelistab konkursi läbiviimisel peresid, kus on kasvamas üks kuni mitu last. Konkursi eesmärk ja oodatav tulemus on Rõuge valla elamufondi ja rahvastiku väärtustamine läbi uute elamute rajamise ja peredele hea elukeskkonna loomise.

Elamukrundile hoonestuseõiguse saamiseks tuleb huvilistel Rõuge vallavalitsusele esitada vastav taotlus konkursi perioodil (15. augustist 15. septembrini 2022). Konkursi võitjad peavad alustama elamu ehitustöödega hiljemalt kahe aasta jooksul ja ehitama elamu valmis ning saama kasutusloa hiljemalt viie aasta jooksul alates hoonestusõiguse kandmisest kinnistusraamatusse. Hoonestusõiguse saaja peab tasuma hoonestusõiguse aastatasu kuni elamule kasutusloa saamiseni ning seejärel on hoonestusõiguse saajal võimalik krunt osta hinnaga 0,5 €/m2.

Konkursile pannase kahe Rõuge alevikus asuva elamumaa krundi – Rahu tn 1 ja Rahu tn 3 – hoonestusõiguse müük, konkurss on avatud 15. augustist 15. septembrini 2022. Taotlemiseks vajalikud dokumendid saada aadressile vald@rauge.ee või postiaadressile Ööbikuoru 4, Rõuge alevik 66201, Võru maakond.

Vaata hoonestusõiguse tingimusi: Rõuge vallavolikogu otsus nr 1-3/2 (26.01.2021)

Kinnistute kirjeldused:

Rahu tn 1 elamumaa krunt

Rõuge Vallavalitsus müüb Rõuge alevikus Rahu tn 1 kinnistu hoonestusõiguse hinnaga 0,5 €/m². Hoonestusõiguse aastatasu suurus on 40 eurot alates hoonestusõiguse saamisest kuni hoonestatud kinnistu omandamiseni.

Asukoht                      Rõuge alevik
Katastriüksuse nimi      Rahu tn 1
Kinnistu nr                  2704041
Katastritunnus             69701:005:0291
Pindala                         2362 m²
Sihtotstarve                 elamumaa 100%

Rahu tn 3 elamumaa krunt

Rõuge Vallavalitsus müüb Rõuge alevikus Rahu tn 3 kinnistu hoonestusõiguse hinnaga 0,5 €/m². Hoonestusõiguse aastatasu suurus on 90 eurot alates hoonestusõiguse saamisest kuni hoonestatud kinnistu omandamiseni.

  • Asukoht                      Rõuge alevik
  • Katastriüksuse nimi      Rahu tn 3
  • Kinnistu nr                  3025541
  • Katastritunnus             69701:005:0315
  • Pindala                         3498 m²
  • Sihtotstarve                 elamumaa 100%

Mõlemale maa-alale on kehtestatud detailplaneering, milles on toodud tingimused projekteerimiseks. Detailplaneeringuega saab tutvuda Rõuge valla kodulehel. Krundile on olemas juurdepääsutee, hoonestaja kohustuseks jääb elektrivõrgu ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumine. Liitumispunktid on olemas kinnistu piiril.

Täpsemat infot hoonestuseõiguse ja taotluse esitamise tingimuste kohta saab Rõuge valla kodulehelt: www.rauge.ee/perede-elamumaa, planeering@rauge.ee ja 525 3907.