Ehita oma kodu Rõuge alevikku!

 Tähelepanu! 
Perede elamumaa konkurss on selleks aastaks lõppenud. Tulevastest voorudest teavitame valla kodulehe ja muude infokanalite kaudu.
Perede elamumaa programmi kohta saab infot planeeringuspetsialistilt.

Rõuge vallavalitsus kuulutas välja perede elamumaa konkursi – kahe Rõuge alevikus asuva elamumaa krundi hoonestusõiguse müügi. Konkurss kestab 15. septembrini 2022.

Konkursi kaudu antakse peredele võimalus soetada sümboolse hinnaga elamumaa krunt oma kodu rajamiseks. Rõuge vald eelistab konkursi läbiviimisel peresid, kus on kasvamas üks kuni mitu last. Konkursi eesmärk ja oodatav tulemus on Rõuge valla elamufondi ja rahvastiku väärtustamine läbi uute elamute rajamise ja peredele hea elukeskkonna loomise.

Elamukrundile hoonestuseõiguse saamiseks tuleb huvilistel Rõuge vallavalitsusele esitada taotlus konkursi perioodil (15. augustist 15. septembrini 2022). Konkursi võitjad peavad alustama elamu ehitustöödega hiljemalt kahe aasta jooksul ja ehitama elamu valmis ning saama kasutusloa hiljemalt viie aasta jooksul alates hoonestusõiguse kandmisest kinnistusraamatusse. Hoonestusõiguse saaja peab tasuma hoonestusõiguse aastatasu kuni elamule kasutusloa saamiseni ning seejärel on hoonestusõiguse saajal võimalik krunt osta hinnaga 0,5 €/m2.

Konkursile pannakse kahe Rõuge alevikus asuva elamumaa krundi – Rahu tn 1 ja Rahu tn 3 – hoonestusõiguse müük, konkurss on avatud 15. augustist 15. septembrini 2022. Taotlemiseks vajalikud dokumendid saada aadressile vald@rauge.ee või postiaadressile Ööbikuoru 4, Rõuge alevik 66201, Võru maakond.

Vaata hoonestusõiguse tingimusi: Rõuge vallavolikogu otsus nr 1-3/2 (26.01.2021)

Taotluses peavad olema järgmised andmed:

 • taotleja ja kaastaotleja (kaastaotleja olemasolul) ees- ja perekonnanimi, isikukood;
 • taotleja ja kaastaotleja (kaastaotleja olemasolul) elukoha aadress(id), e-posti aadress, telefoninumber;
 • taotlejaga koos elava alaealise lapse nimi ja isikukood;
 • taotletava hoonestusõigusega koormatava kinnistu koha-aadress, märkida võib mitu koha-aadressi eelistuse järjekorras;
 • elamu ehituse kalkulatsioon, rahastusallikad ja ehitamise ajakava.

Vaata ka:

Rahu tn 1 ja Rahu tn 3 kruntide pildigalerii.

Info kinnisvaraportaalis kv.ee.

Kinnistute kirjeldused:

Krundid on hoonestamata, olemas on kehtiv detailplaneering, mille kohaselt võib kummalegi krundile rajada kaks kuni 2-korruselist hoonet (elamu ja abihoone). Kruntidel puudub kõrghaljastus, mis annab krundi omanikule võimaluse haljastada krunt oma soovist lähtuvalt. Krundid võib piirata naturaalsest materjalist maksimaalselt 1,2 m kõrguse aiaga.

Krundi piiril on olemas võimalus liituda elektrivõrguga ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga, vahetus läheduses paikneb ka sidekaabel.

Kruntide äärest läheb asfalteeritud kergliiklustee aleviku südamesse, mis võimaldab hea ja mugava ligipääsu aleviku erinevatele teenustele ja vaatamisväärsustele:

 • toidupoed 600 m
 • lasteaed 1,1 km
 • põhikool 1,5 km
 • noortekeskus 750 m
 • apteek ja perearstikeskus 200 m
 • rahvamaja ja kirik 1,5 km
 • jäätmejaam 500 m
 • tankla 400 m
 • Rõuge Suurjärve rand 1 km
 • Rõuge Ööbikuorg ja Pesapuu vaatetorn 2 km
 • Eesti ema monument 500 m
 • golfiväljak 100 m
 • tenniseväljak, jääväljak ja staadion 1,5 km
 • kaugtöökeskus 500 m

Kruntidest 450 meetri kaugusele kauni Eesti Ema monumendi lähedusse kavandatakse uut kaubanduskeskust. Kõigest väikese jalutuskäigu kaugusel avanevad suurepärased vaated Rõuge aleviku maastikule ja järvedele.

Rahu tn 1 elamumaa krunt

Rõuge Vallavalitsus müüb Rõuge alevikus Rahu tn 1 kinnistu hoonestusõiguse hinnaga 0,5 €/m². Hoonestusõiguse aastatasu suurus on 40 eurot alates hoonestusõiguse saamisest kuni hoonestatud kinnistu omandamiseni.

Asukoht                        Rõuge alevik
Katastriüksuse nimi      Rahu tn 1
Kinnistu nr                    2704041
Katastritunnus              69701:005:0291
Pindala                         2362 m²
Sihtotstarve                  elamumaa 100%

Rahu tn 3 elamumaa krunt

Rõuge Vallavalitsus müüb Rõuge alevikus Rahu tn 3 kinnistu hoonestusõiguse hinnaga 0,5 €/m². Hoonestusõiguse aastatasu suurus on 90 eurot alates hoonestusõiguse saamisest kuni hoonestatud kinnistu omandamiseni.

 • Asukoht                      Rõuge alevik
 • Katastriüksuse nimi    Rahu tn 3
 • Kinnistu nr                  3025541
 • Katastritunnus            69701:005:0315
 • Pindala                       3498 m²
 • Sihtotstarve                elamumaa 100%

Mõlemale maa-alale on kehtestatud detailplaneering, milles on toodud tingimused projekteerimiseks. Detailplaneeringuega saab tutvuda Rõuge valla kodulehel. Krundile on olemas juurdepääsutee, hoonestaja kohustuseks jääb elektrivõrgu ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumine. Liitumispunktid on olemas kinnistu piiril.

Täpsem info hoonestuseõiguse ja taotluse esitamise tingimuste kohta: vald@rauge.ee.