Rõuge park

RÕUGE MÕISA PARGI HOOLDUSKAVA 2014–2023 JA REKONSTRUEERIMISPROJEKT

Projekti eesmärk oli koostada looduskaitsealusele Rõuge pargile hoolduskava ja rekonstrueerimisprojekt, et pargi kaitse oleks tagatud ja areng suunatud. Rõuge pargi rajas 19. sajandil mõisnik von Samson looduskauni Rõuge ürgoru servale. Algselt on park kujundatud mõisahoone ümber suhteliselt reljeefsele alale lopsakas inglise stiilis, kuid hetkel iseloomustavad parki vanad, kuivanud ja haiged puud, erinevate puu- ja põõsaliikide arv on vähenenud, jalutusrajad raskesti ära tuntavad ning kehva kattega.

Projekti eesmärk on tagada rekonstrueerimisprojekti ja hoolduskava koostamise näol alus looduskaitseliselt, kultuurilooliselt ja esteetiliselt väärtusliku looduskeskkonna säilitamiseks.

Projekti rahastas Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Viitina park

Viitina pargi rekonstrueerimise I etapp

Dentroloogilisele inventuurile tuginev puuderaie ja võsaraie ja elustikupuude säilimiseks vajalik võrahooldus, ajaloolise teedevõrgustiku ja peahoone esiväljaku taastamine, väikevormide lisamine. Lisaks omanikujärelevalve. Projekti omafinantseering kaasfinantseeritakse KIKi Keskkonnaprogrammist.

Projekti rahastas Keskkonnainvesteeringute keskus

Viitina pargi hoolduskava ja rekonstrueerimisprojekti koostamine

Viitina järv, mõisahoone, mõisapark ja teiselpool järve asuv Järvesaare park on oma maalilisusega üks Võrumaa pärleid. Projekti eesmärk on koostada looduskaitsealusele Viitina pargile hoolduskava ja rekonstrueerimisprojekt, et pargi kaitse oleks tagatud ja areng suunatud. Projekti eesmärk on tagada looduskaisteliselt, kultuurilooliselt ja esteetiliselt väärtusliku looduskeskkonna säilitamine. Haanja Looduspargi koosseisu kuuluvate Viitina mõisapargi ja Järvesaare pargi rekonstrueerimisprojekti ja hoolduskava koostamine on üheks etappiks väärtusliku pargiala väljaarendamisel.

VIITINA PARGI KUJUNDUSPROJEKT

Töö koostaja: Kati Niibo, OÜ Hüüp

Projekti rahastas Keskkonnainvesteeringute Keskus