Rõuge Vallavalitsuse ametnike palgad

Vastavalt avaliku teenistuse seaduse paragrahvile 119 avalikustatakse alates 2015. aastast ametnike palgaandmed avaliku teenistuse kesksel veebilehel.

28.11.2017. aastal vastu võetud Rõuge vallavalitsuse palgajuhendiga saab tutvuda Riigi Teatajas.