Toetusskeemist „Noored Setomaale“ toetuse saajad 2018

Rõuge Vallavalitsus kinnitas 22. novembril 2017. aastal toimunud istungil 2018. aasta toetusskeemist „Noored Setomaale" toetuse saajad. Toetuse saamiseks esitati viis taotlust, nendest 2 Luhamaa nulgast. Taotletav toetuse summa oli kokku 24 043 eurot. Esitatud taotlusi hindas toetusskeemi „Noored Setomaale" taotluste hindamiseks moodustatud hindamiskomisjon vastavalt ettenähtud toetusskeemi hindamisjuhendile. Komisjoni ettepanekule tuginedes otsustas Rõuge Vallavalitsus toetada kolme taotlust.

Toetusskeemist Noored Setomaale toetuse saajad 2018

Toetusskeemist „Noored Setomaale“ toetuse saajad 2017

Misso Vallavalitsus kinnitas 16. märtsil 2017. aastal toimunud istungil 2017. aasta toetusskeemist „Noored Setomaale" toetuse saajad. Toetuse saamiseks esitati seitse taotlust, taotletav toetuse summa kokku 31107,19 eurot. Esitatud taotlusi hindas toetusskeemi „Noored Setomaale" taotluste hindamiseks moodustatud hindamiskomisjon 16. märtsi 2017. a. koosolekul vastavalt ettenähtud toetusskeemi hindamisjuhendile. Komisjoni ettepanekule tuginedes otsustas Misso Vallavalitsus toetada viit taotlust. Sealjuures pingereas viimast taotlust, seoses piiritletud eelarvega, vähendatud mahus.

Toetusskeemist Noored Setomaale toetuse saajad aastal 2017