Mõniste piirkonna vabaühendused

Mehkamaa Mõttekoda MTÜ

Esindaja: Janika Jõgeda

Kontakt: 520 1839, mehkamaa@gmail.com

FB: Mehkamaa Mõttekoda MTÜ

Ühingu põhieesmärk on: Rõuge valla, Varstu ja Mõniste piirkonna elukeskkonna säilimisele ning arengule kaasaaitamine, sealhulgas maaelu ja traditsioonilise maakultuuri säilitamine, külaelu ja väike-aleviku elu elavdamine, parendamine ja arendamine.

 

MTÜ Filmi Vargamäe

Esindaja: Ingrid Ulst

Kontakt: 502 9724, ingrid@filmivargamae.ee

Koduleht: http://www.filmivargamae.ee/

FB: Filmi Vargamäe 

Filmi Vargamäe Külastuskeskus, kus eksponeeritakse suurfilmi "Tõde ja õigus" võtetel kasutatud hooneid, rajatisi ja kohti.

 

MTÜ Vastse-Roosa Külaselts

Esindaja: Helen Puusalu 

Kontakt: 5348 2377, vastseroosa.kylaselts@gmail.com

Koduleht: http://kylaselts.kuus.eu/

Külaselts tegeleb külaelu, kultuuri, tervisesporti, loodushoidu edendavate ürituste ja koolituste korraldamisega, küla infrastruktuuri arendamisega ning koostöö arendamisega teiste ühendustega.