Reoveekäitussüsteemide küsitlus

KÜSITLUS

AS Infragate Eesti viib Eesti Vabariigi Keskkonnaministeeriumi tellimusel läbi uuringut ,milles hinnatakse hajaasustuspiirkondades paiknevate erinevate objektide – elumajad, koolid, kohaliku omavalitsuse sotsiaalobjektid, turismitalud jne – reoveekäitlussüsteemide seisukorda. Läbiviidava uuringu põhjal koostatakse objektidest andmebaas ning kogutud andmeid kasutatakse hinnangute tegemiseks kogu Eesti kohta. Uuringu läbiviimiseks kasutatakse nii küstlusmeetodit kui ka kohapealset objekti invetariseerimist konsultandi poolt. Kui kohapealset inventariseerimist Teie objektil ei teostata võite soovi korral täita küsitlusankeedi.

 

Ankeedi küsimustele vastamisega on Teil võimalus lisada enda valduses olev objekt koostatavasse andmebaasi, milles olevatele objektidele pakutakse tulevikus reoveekäitlussüsteemide rekonstrueerimiseks riiklikku toetust tõenäoliselt esmajärjekorras.

 

Prinditava ankeedi leiate antud postituse alt. Täidetud ankeedi saate peale täitmist tuua Rõuge vallavalitsusse. Samuti on ankeeti võimalik täita veebikeskonnas aadressil http://infragate.ankeet.ee/forms/view/2