Lõppenud Piirkondliku konkurentsivõime tugevdamise meetme suurprojektid Rõuge vallas

 

Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise meetmest, mida viivad ellu Rahandusministeerium ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS), said Rõuge vallas toetuse kolm projekti, mille valmistasid ette ja taotlesid 2017. aastal endised Haanja ja Rõuge vallavalitsus:

  • Haanja puhke- ja spordikeskuse väljaarendamine aastaringseks spordi-, turismi- ja puhkekeskuseks (lõpetatud)
  • Suure Munamäe kui rahvusvahelise tähtsusega turismiatraktsiooni arendamine
  • Rõuge Ööbikuoru turismimaastiku arendus (lõpetatud)

Haanja puhke- ja spordikeskuse väljaarendamine aastaringseks spordi-, turismi- ja puhkekeskuseks

Projekt viidi ellu aastatel 2018–2021.

Investeeringud Haanja puhke- ja spordikeskuse infrastruktuuri ning teenuste arendamisse viisid kompleksi võimalused ja teenused kvalitatiivselt uuele tasemele, võimaldades oluliselt pikendada talvist hooaega tänu rajatavale lumetootmise/säilitamise süsteemile, tagades sportlaste ja harrastajate turvalisuse 2 km ringikujulisel 4,5 m laiusel kergliiklusteel, täites stardi- ja finiši standardid rahvusvaheliste võistluste läbiviimiseks ja olles seeläbi toeks kümnetele piirkonna teenusettevõtetele.

Projekti kogumaksumus oli 1 777 792,92 eurot, millest ligi 85% ehk 1 511 123,98 euro suurune toetus tuli Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Projekti käigus rajati 4,5 m laiune ja 2 km pikkune ringikujuline kergliiklustee. Lasketiiru juures on rahvusvaheliste võistluste läbiviimist võimaldav stardi-finiši ala. Taltjärve ääres on 3900 m2 multšikattega plats, mis võimaldab lund toota ja ladustada. Lumetootmiseks on rajatud survevee- ja õhutorustik lasketiirus ning stardi- ja finišialal, suusastaadionil ja osaliselt suusarajal. Hangitud on neli lumekahurit ja rajatraktor. Ehitatud on tehislumetootmise pumplahoone.

Projekti raames valmis ka Haanja puhke- ja spordikeskust, siinset infrastruktuuri, teenuseid ja korraldusvõimekust tutvustav turunduslik filmiklipp ning fotod turunduskommunikatsioonis kasutamiseks.

Rõuge Ööbikuoru turismimaastiku arendus

Projekt viidi ellu aastatel 2020–2022.

Rõuge Ööbikuoru turismimaastiku arenduse projekti eesmärgiks on Rõuge Ööbikuoru arendamine terviklikuks turismikompleksiks. Selleks seotakse objektid omavahel radade, sildade, paviljonide, valgustuse, haljastuse, lasteala ja muude väikeobjektidega ning sise- ja välinäituste lisamisega. Atraktiivne külastustaristu uute tegevustega mitmekesistab piirkonna aktiiv- ja pereturismi. Eristuv ja elamuslik maastikukujundus saab omaette külastusmotiiviks ning suurendab külastusi madalhooajal. Projekti kogumaksumus on 451 000 eurot, millest 85% ehk 383 350 euro suurune toetus tuleb Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Projekti tulemused:

1. Turismi tugitaristu: rajatakse Ööbikuoru turismiobjekte ühendav jalgradade võrgustik koos valgustuse ja haljastusega, amfiteaterlik valltribüün, rippsild üle Ööbikuoru, varjualune, infotahvlid, laste mänguala, puhkealad, kontserdiala/väliklass ja laste mänguplats, olmeteenuste ala (WC-d, prügi jm), luuakse rattataristu ja täiendatakse haljastust.

2. Näitused: Ööbikuoru keskuses uuendatakse sisekujundust ja ekspositsiooni ning hangitakse vahendeid ürituste korraldamiseks (piirded, telgid, lauad-toolid jne). Täiendatakse põhiobjekte − külastuskeskust, vaatetorni, loodusobjekte ja muinasala – lahendustega, mis on atraktiivsed ning pakuvad uudseid külastuselamusi. Rõuge Suurjärve äärde, Rõuge keskusest Ööbikuorgu viivale kergliiklusteele rajatakse järvegalerii, Suurjärve kui Eesti sügavaima järve tähis ja mõõtjoon. Sügavik tähistatakse järvel ujuvpoiga.

Järvegalerii kergliiklusteel Rõuge Suurjärve ääres. Väljavõte projektist, autor Karmo Tõra

Ööbikuoru laululava. Väljavõte projektist, autor Karmo Tõra

Rippsild üle Ööbikuoru. Väljavõte projektist, autor Karmo Tõra