Valimisinfo

KOV VOLIKOGU VALIMISED 2017

Rõuge valla valimiskomisjoni otsus 20.10.2017 nr 17-15

Rõuge Vallavolikogu esimehe valimine

Rõuge valla valimiskomisjoni otsus 20.10.2017 nr 17-14

Rõuge Vallavolikogu liikme Rainer Visseli volituste ennetähtaegne lõppemine ja Rõuge Vallavolikogu liikme määramine

Rõuge valla valimiskomisjoni otsus 20.10.2017 nr 17-13

Rõuge Vallavolikogu liikme Olev Mõttus volituste ennetähtaegne lõppemine ja Rõuge Vallavolikogu liikme määramine

Rõuge valla valimiskomisjoni otsus 20.10.2017 nr 17-12

Rõuge Vallavolikogu liikme Signe Arumäe volituste ennetähtaegne lõppemine ja Rõuge Vallavolikogu liikme määramine

Rõuge valla valimiskomisjoni otsus 20.10.2017 nr 17-11

Rõuge Vallavolikogu liikme Tiit Ojaotsa volituste ennetähtaegne lõppemine ja Rõuge Vallavolikogu liikme määramine

Rõuge valla valimiskomisjoni otsus 20.10.2017 nr 17-8

Rõuge Vallavolikogu liikmete registreerimine

Rõuge valla valimiskomisjoni otsus 20.10.2017 nr 17-9

Rõuge Vallavolikogu asendusliikmete registreerimine

Rõuge valla valimiskomisjoni otsus 20.10.2017 nr 17-10

Rõuge Vallavolikogu lisamandaatide registreerimine

Rõuge valla valimiskomisjon tegi 16. oktoobril 2017 Rõuge valla valimiskomisjonile üle antud hääletussedelite, valijate nimekirjade ning jaoskonnakomisjonide hääletustulemuste protokollide alusel kindlaks Rõuge valla volikogu valimise hääletamistulemused ja valimistulemused.

Rõuge valla valimiskomisjon kinnitas ringkondade  hääletamistulemuste protokollid ning esialgse valimistulemuste protokolli.

Kui kolme päeva jooksul ei teki Rõuge vallas hääletamise korraldamise ja valimistoimingute osas vaidlusi, koguneb Rõuge valla valimiskomisjon reedel, 20. oktoobril 2017,  et võtta vastu otsused valimistulemuste kohta - kinnitada volikogu liikmed, asendusliikmed ning registreerida lisamandaadid. Samuti määrab valimiskomisjon esimesel võimalusel volikogu liikmetele, kelle volitused vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §-dele 18 ja 19 kas peatuvad või lõpevad, asendusliikmed.

Kui valimistoimingute ja hääletamistulemuste kohta esitatakse hääletamistulemuste kinnitamisest 3 päeva jooksul kaebus, koguneb Rõuge valla valimiskomisjon valimistulemuste lõplikuks kinnitamiseks pärast kaebuste lahendamist.

https://kov2017.valimised.ee/valimistulemus-vald.html 

https://kov2017.valimised.ee/osavotu-statistika.html

Kodus hääletamine

Kodus hääletamist saab taotleda vaid põhjendatud kirjaliku taotluse alusel, millesse on märgitud valija nimi, isikukood, aadress, valija sidevahendi number ja kodus hääletamise põhjus. Põhjus võib olla kõrge iga, terviseseisund jne.

Põhjendatud kirjalik taotlus esitada tööpäevadel Rõuge vallamajja või eelhääeltamise päevadel jaoskonnakomisjoni.

Kodus hääletamise põhjendatud taotluse saab esitada valimiste päeval, so 15. oktoobril kell 9.00-14.00 ka telefoni teel jaoskonnakomisjonile tel 5887 1903, kuid see peab sisaldama täpselt samasid andmeid, mis kirjalikus taotluseski.

Täpsem info https://www.valimised.ee/et/valimiste-meelespea/kodus-h%C3%A4%C3%A4letamine

Rõuge valimisjaoskonna telefon 58871903 töötab vaid eelhääletamise päevadel 9.-11. oktoobril kell 12.00-20.00 ja valimispäeval kell 9.00-20.00.

Rõuge piirkonna valijad saavad hääletada Rõuge rahvamajas asuvas valimisjaoskonnas nr 5 ja valida kandidaate ringkonnast nr 4.

Valimisjaoskondade ja ringkondade numbrite erinevus on tingitud sellest, et Haanjas on kaks valimisjaoskonda, nr 1 Haanjas ja nr 2 Ruusmäel.

Rõuge rahvamajas toimub eelhääletamine 9.-11. oktoobril kell 12.00-20.00. Samas toimub ka hääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda ja toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega.

Valimiste päeval, 15. oktoobril  saab hääletada vaid oma elukohajärgses jaoskonnas.

Infoleht 16-17-aastaste hääletamisõiguse kohta on leitav https://www.valimised.ee/et/kohalikud-valimised-2017/infoleht-16-17-aastaste-h%C3%A4%C3%A4letamis%C3%B5iguse-kohta

 

Haanja, Misso, Mõniste, Rõuge ja Varstu valla ühinemisel moodustuva Rõuge Vallavolikogu valimisteks esitati valimiskomisjonile registreerimiseks kokku 184 kandidaati. Eesti Keskerakond esitas 23, Eesti Konservatiivne Rahvaerakod 18, Erakond Isamaa ja Res Publica Liit 72, Kõrgemaa valimisliit 11 ja Valimisliit Meie Vald esitas 60 kandidaati. Üksikkandidaate ei esitatud. 7. septembril võttis üks kandidaat oma kandideerimisavalduse tagasi.

10. septembril toimus liisuheitmine, mille tulemusena registreeriti kandidaadid:

VALIMISRINGKOND NR 1
Haanja valla territoorium

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit
nr 101 URMAS KALDA
nr 102 RIHO LEHISTE
nr 103 ANNE MÄEOTS
nr 104 ANDRES NAGEL
nr 105 MAIE OPPAR
nr 106 KADRI PARTS
nr 107 KATRIN PILT
nr 108 JÜRI PRUTT
nr 109 ERKI SOK
nr 110 TAMAR TIGANE
nr 111 VAHUR VEEROJA

Valimisliit Meie Vald
nr 172 AIGAR KALK
nr 173 SAILA KALK
nr 174 UNO KONS
nr 175 EGLE KÕVA
nr 176 MAREK KÕVA
nr 177 PÄÄRN OPPAR
nr 178 KATRE PALO
nr 179 SIRJE PÄRNAPUU
nr 180 JAANIKA TORP
nr 181 AIN-IVAR TUPP

Eesti Keskerakond
nr 232 ILSE SOKK
nr 233 SILVI METS
nr 234 SULEV SOKK
nr 235 KAIMO ERNITS
nr 236 JÜRI ALLAS

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
nr 255 KALMAR LUISK
nr 256 ANDRES-AIVAR LÜÜS
nr 257 MIRJAM SAAMO
nr 258 SIIM LÄTE
nr 259 MATI MÖLDER
nr 260 MAARJA TEPPO
nr 261 AHTO LUISK
nr 262 RENE TIGANE

Kõrgemaa valimisliit
nr 273 AGU HOLLO
nr 274 HENN-HILLAR KALKUN
nr 275 SALE SOKK
nr 276 ANU TAUL
nr 277 AITA VEELMAA
nr 278 SILVER NÄKK
nr 279 MADIS PERLI
nr 280 JOHANN-KRISTJAN TOOTS
nr 281 KALMER VODI

VALIMISRINGKOND NR 2
Misso valla territoorium

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit
nr 112 AIN PAJO
nr 113 TIIT NIILO
nr 114 TIIT OJAOTS
nr 115 KERMO RANNAMÄE
nr 116 URMAS PEEGEL
nr 117 ARMO RAAG
nr 118 INGE PILT
nr 119 AVERI UMBLEJA
nr 120 TAURI MIHKLISAAR
nr 121 MIRKO JANUS
nr 122 RIITA UMBLEJA

Valimisliit Meie Vald
nr 182 AIGAR PAAS
nr 183 ERE KÄIS
nr 184 ANNABEL UIBO
nr 185 MIREK SULU
nr 186 VERONIKA PIIR

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
nr 263 VAINO RAUBA


VALIMISRINGKOND NR 3
Mõniste valla territoorium

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit
nr 123 MEELIS MÕTTUS
nr 124 PEETER TOROP
nr 125 KADRI SILD
nr 126 HELEN PUUSALU
nr 127 HELDUR ORG
nr 128 ANDRUS VALGE
nr 129 KRISTO HAINSOO
nr 130 ÜLAR KOEMETS
nr 131 REIN KÕIV
nr 132 KAINO ZILMER
nr 133 HENN SARV

Valimisliit Meie Vald
nr 187 KATRIN ROOP
nr 188 AVE MAILEHT
nr 189 MARILIN KIISK
nr 190 REGINA SAAR
nr 191 ROMET PAZUHANITŠ
nr 192 ROMY RUVEN
nr 193 TÕNU LINDEBERG
nr 194 ULVI TRAHV

Eesti Keskerakond
nr 237 MAKSIM NIKITIN
nr 238 ARNOLD-JULIUS TIITS
nr 239 JAANUS HASS
nr 240 MEELI PÕDER
nr 241 JAANUS PÕDER
nr 242 JAANEK SCHNEIDER

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
nr 264 HELENA HALLIK
nr 265 INGVAR LAAGEMANN
nr 266 OTT TULVISTE
nr 267 RAIN LUTS


VALIMISRINGKOND NR 4
Rõuge valla territoorium

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit
nr 134 EIMAR HALLOP
nr 135 JAAK PÄCHTER
nr 136 ALAR JOHANSON
nr 137 PEEP KIMMEL
nr 138 TERJE RAJU
nr 139 KALEV KANN
nr 140 JANA TROLLA
nr 141 VÄINO MARJAK
nr 142 MART KRAAN
nr 143 JANEK SISKA
nr 144 MÄRT KUUS
nr 145 TIIT VARBLANE
nr 146 RIHO RUUSAMÄE

Valimisliit Meie Vald
nr 195 TIIT TOOTS
nr 196 KAREL SAARNA
nr 197 ILMAR AIT
nr 198 KERLI KÕIV
nr 199 TARVI TUUSIS
nr 200 JAANUS KÕIV
nr 201 ELINA JÄRV
nr 202 AHTI LIND
nr 203 RAUL ERMEL
nr 204 IVE RUUSAMÄE
nr 205 ELAR KUTSAR
nr 206 VIIVIKA NAGEL
nr 207 MERIS SAKHOV
nr 208 TAAVI KARU
nr 209 MAIRO LIPMEISTER
nr 210 JOANNA KURVITS
nr 211 KRISTO PERLI
nr 212 SÄLLY JAASKA
nr 213 MAALI KAHUSK
nr 214 KAIDO KÄHRI
nr 215 AVE RAUDVASSAR
nr 216 OLEV MÕTTUS

Eesti Keskerakond
nr 243 MAIRE MELDRE
nr 244 TARMO KUUS
nr 245 ALDO LÕHMUS
nr 246 KRISTIINA HEERO
nr 247 AIME TIKS
nr 248 VIIVI KRIISA

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
nr 268 KUUNO KANN
nr 269 AKO SISKA
nr 270 ANDRES SAAREMAA
nr 271 MARGUS SIKK

Kõrgemaa valimisliit
nr 282 MIRJAM VODI


VALIMISRINGKOND NR 5
Varstu valla territoorium

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit
nr 147 HELLE ALLIKSOO
nr 148 REIN ANSIP
nr 149 DAISY ANTON
nr 150 SIGNE ARUMÄE
nr 151 KADRI GIANNAKAINA LAUBE
nr 152 KERSTI JÕGI
nr 153 ESKO JÄRVI
nr 154 LENNO KANGUR
nr 155 KAJA KASAK
nr 156 TOOMAS KEEM
nr 157 ANNE KIBAL
nr 158 HILLE KIHULANE
nr 159 RUTH KUUBA
nr 160 LEA KUUS
nr 161 JAANA KÕVATU
nr 162 MAIGI NIILUS
nr 163 IGOR RAJU
nr 164 ÕNNE SALUORG
nr 165 EVI TAAL
nr 166 SIGMAR TAMMEMÄGI
nr 167 MONIKA TOOM
nr 168 JANAR UUK
nr 169 MALLE VISSEL
nr 170 RAINER VISSEL
nr 171 ALAR VOOMETS

Valimisliit Meie Vald
nr 217 MARGUS TREIAL
nr 218 MARIKA PARV
nr 219 ANVAR PÕDER
nr 220 MARGUS RUITLANE-RÜÜTLI
nr 221 AIGI YOUNG
nr 222 ANDRUS PLOOM
nr 223 TOOMAS TRUUP
nr 224 HANNA-LY SILDVA
nr 225 AIVAR ADAMSON
nr 226 MARJE MÜRK
nr 227 HANNES MERISALU
nr 228 SIGNE HAINOJA
nr 229 MAIRO KUUS
nr 230 KATI TRUUP
nr 231 RAIVER LEPP

Eesti Keskerakond
nr 249 AVE SALUORG
nr 250 KALEV MÄNDMETS
nr 251 RAIVO KIVI
nr 252 ANNE-LY ANTON
nr 253 MAIE SAAL
nr 254 MARIO KIVIRAND

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
nr 272 ULVI KENDARU

Kõrgemaa valimisliit
nr 283 ÜLARI KASAK

Kolme päeva jooksul pärast kandidaatide registreerimist võib kandidaat esitada kandideerimisest loobumise avalduse valla valimiskomisjonile asukohaga Rõuge vallamaja Ööbikuru 4 Rõuge alevik või digitaalse avalduse elektroonselt vald@rauge.ee aadressile. Valimiskomisjoni tööaeg 11.-13. septembril on kell 14.00-15.00.

Registreeritud kandidaatide nimekirjad pannakse üles Vabariigi Valimiskomisjoni kodulehel https://www.valimised.ee/et.

Eelhääletamisest

Võru Maavanema 12.07.2017 korraldusega nr 1- 1/17/296 on moodustatud Rõuge valla volikogu valimisteks Haanja, Misso, Mõniste, Rõuge ja Varstu vallas kokku kuus valimisjaoskonda, millest nr 1 asub Haanjas, nr 2 Ruusmäel, nr 3 Missos, nr 4 Mõnistes, nr 5 Rõuges ja nr 6 Varstus. Eelhääletamine ja väljaspool elukohta hääletamine toimub valimisjaoskondades nr 1, 3, 4, 5 ja 6,  Ruusmäel asuvas valimisjaoskonnas nr 2 eelhääletamist ja väljaspool elukohta hääletamist ei toimu.

Valimiste päeval, 15. oktoobril on avatud kõik kuus jaoskonda ja siis saab hääletada vaid oma elukohajärgses jaoskonnas.

Info Vabariigi Valimiskomisjoni kodulehel https://www.valimised.ee/et/kohaliku-omavalitsuse-volikogu-valimised-2017

 

10. septembril 2017 Rõuges toimunud liisuheitmise tulemused olid järgmised:

 

Erakonna/valimisliidu nimi                                                Liisunumber

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit                                                1

Valimisliit Meie Vald                                                                         2

Eesti Keskerakond                                                                           3

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond                                                4

Kõrgemaa valimisliit                                                                         5

Liisunumbrid sisestati valimiste infosüsteemi VIS, kus koostati kandidaatide nimekirjad, mis avaldatakse Vabariigi Valimiskomisjoni kodulehel https://www.valimised.ee/et/kohalikud-valimised-2017/

Kolme päeva jooksul pärast kandidaatide registreerimist võib kandidaat esitada kandideerimisest loobumise avalduse valla valimiskomisjonile asukohaga Rõuge vallamaja Ööbikuoru 4 Rõuge alevik või digitaalse avalduse elektroonselt vald@rauge.ee aadressile. Valimiskomisjoni tööaeg 11.-13. septembril on kell 14.00-15.00.

Vallavolikogusse kandideerimine

Vallavolikogu liikmeks võib kandideerida Eesti kodanik ja Euroopa Liidu kodanik, kes on kandidaatide registreerimise viimaseks päevaks (so 05.09.2017) saanud 18-aastaseks ja kelle püsiv elukoht asub 1. augusti 2017 rahvastikuregistri seisuga Rõuge vallas.

Üksikkandidaadina võib valimistel end kandidaadiks üles seada iga kandideerimisõiguslik isik või lasta seda teha mõnel hääletamisõiguslikul isikul. Kandidaatide nimekirja ülesseadmise õigus on Eestis registreeritud erakondadel ja valimisliitudel.

Kandidaadi või kandidaatide ülesseadmiseks tuleb esitada valla valimiskomisjonile kandidaatide nimekiri koos nõutavate kandideerimisdokumentidega. Iga kandidaat peab esitama kandideerimisavalduse.

Kandideerimisdokumentide näidised valmistab ette riigi valimisteenistus ja need avaldatakse valimiste veebilehel.

 

Valimiskomisjoni asukoht on Rõuge vallamaja, Ööbikuoru 4, Rõuge alevik, Rõuge vald

Haanja, Misso, Mõniste, Rõuge ja Varstu Vallavolikogude poolt samaselt moodustatud valimiskomisjoni asukoht on määratud Võru Maavanema 12.07.2017 korraldusega nr 1-1/17/296. 

 
Rõuge valla valimiskomisjoni tööaeg tööpäeviti ajavahemikus kandidaatide registreerimiseks esitamise algusest kuni kandideerimisest loobumise viimase päevani:
16. augustist kuni 25. augustini 2017 kell 14.00-15.00
28. augustil 2017 kell 11.00-12.00
29. augustist kuni 4. septembrini 2017 kell 14.00-15.00
5. septembril 2017 kell 15.00-18.00
6. septembril 2017 kell 14.00-15.00
7. septembril 2017 kell 16.00-18.00.
10. septembril 2017 kell 10.00 toimub kandidaatide registreerimine ja erakondade, valimisliitude ning üksikkandidaatide järjekorra andmise liisu heitmine.
11. septembrist kuni 13. septembrini 2017 kell 14.00–15.00 toimub kandideerimisest loobumise avalduste vastuvõtmine.
16. oktoobril 2017 kell 10.00 toimub häälte ülelugemine.
 

Haanja valla, Misso valla, Mõniste valla, Rõuge valla ja Varstu valla ühinemisel moodustuva Rõuge valla valimiskomisjoni koosseis

valimiskomisjoni esimees Mare Tiivoja,

valimiskomisjoni aseesimees Eve Mändmaa,

komisjoni liikmed Hille-Reet Sisas, Kaire Trumm, Maia Paas  ja  Aita Schmidt,

asendusliikmed Tiia Kukk ja Juss Torp. 

Malle Visseli volitused valla valimiskomisjoni liikmena on ennetähtaegselt lõppenud seoses tema kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel kandidaadiks registreerimiseks esitamisega.

Võru Maavanema 12.07.2017 korraldusega nr 1- 1/17/296 on moodustatud Haanja valla, Misso valla, Mõniste valla, Rõuge valla ja Varstu valla ühinemisel moodustuva Rõuge Vallavolikogu valimiseks viis valmisringkonda:
Haanja valla territooriumil viie mandaadiline valimisringkond nr 1, 
Misso valla territooriumil kolme mandaadiline valimisringkond nr 2, 
Mõniste valla territooriumil nelja mandaadiline valimisringkond nr 3,
Rõuge valla territooriumil kümne mandaadiline valimisringkond nr 4, 
Varstu valla territooriumil viie mandaadiline valimisringkond nr 5.

Valimisjaoskondade moodustamine Rõuge Vallavolikogu valimiseks

KOV valimised 2013

Valimistulemused leiab vabariigi valimiskomisjoni kodulehtelt: http://www.vvk.ee/

Kohalike 2013 volikogu valimiste tulemused leiab vabariigi valimiskomisjoni kodulehtelt: http://kov2013.vvk.ee/detailed_0697.html

Riigikogu valimiste hääletamistulemused Rõuge vallas leiab vabariigi valimiskomisjoni kodulehtelt: http://rk2015.vvk.ee/detailed/0086/0697.html

Rõuge valla valimiskomisjon

Rõuge valla valimiskomisjon asub Rõuge vallamajas

Ööbikuoru 4, Rõuge alevik, Rõuge vald, 66201 Võru maakond

Rõuge valla valimiskomisjoni esimees on vallasekretär Mare Tiivoja, komisjoni liikmed: Jaanus Mark, Siiri Mõttus, Maia Paas ja Tiiu Antsov.