Keskkonnainvesteeringute Keskuse rahastatud projektid Rõuge vallas

Rõuge vallas Haki külas asuva noorkarjalauda lammutamine

Projekti eesmärk on taastada maastikupilt ja külamiljöö Haanja looduspargis Haki külas ja likvideerida nõuetekohaselt eluohtlik põllumajandushoone.

Projekti toetatakse SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse 2018. aasta ringmajanduse maastikupilti kahjustavate ehitiste likvideerimise alamprogrammist.

Projekti kogumaksumus on 16 028,04 eurot, millest 14 252,04 eurot moodustab Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetus.

Projekti periood: 17.09.2018–30.11.2019

Viitina kolhoosi kartulihoidja lammutamine

Projekti eesmärk on nõuetekohaselt lammutada maastikupilti rikkuv endise Viitina kolhoosi kartulihoidla, käidelda tekkivad jäätmed ning teha seda keskkonda rikkumata. Lammutus on vajalik, sest tegemist on eluohtliku hoonega.

Projekti toetatakse SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse 2018. aasta ringmajanduse maastikupilti kahjustavate ehitiste likvideerimise alamprogrammist.

Projekti kogumaksumus on 20 305,92 eurot, millest 17 761,92 eurot moodustab Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetus.

Projekti periood: 17.09.2018–30.11.2019

Rõuge valla ohtlike jäätmete kogumisringid

Projekti eesmärk on Rõuge valla elanikele pakkuda ohtlike jäätmete kogumisringi teenust.

Projekti elluviimisel väheneb võimalus, et ohtlikud jäätmed satuvad ümbritsevasse keskkonda, nii reovee kohtkäitlussüsteemidesse, puhastitesse kui ka mulda. Tõuseb elanikkonna keskkonnateadlikkus ja tarbimisharjumused muutuvad keskkonnasõbralikemaks.

Projekti toetatakse SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse 2018. aasta ringmajanduse jäätmete käitlemise alamprogrammist.

Projekti kogumaksumus on 34 097,02 eurot, millest 30 346,31 eurot moodustab Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetus.

Projekti periood: 17.09.2018–30.11.2019

Vaskna järve püügiplatvormi rajamine ning noorte säästva kalanduse alase teadlikkuse tõstmine

Projekti eesmärk on luua Vaskna järvele avalikult kasutatav keskkonnasäästlik ja harrastuskalapüüdjate ootustele vastav taristu ning parandada harrastuskalurite ning puhkajate juurdepääsuvõimalusi järvele. Projekti raames rajatakse ujuvplatvorm. Kalastuskohta paigaldatakse Vaskna järve ning säästva kalanduse alast infot tutvustav infotahvel.

Lisaks viiakse koostöös Haanja Noortemajaga läbi neli kohalikele noortele mõeldud teoreetilisi kui ka praktilisi kalandusalast töötuba, mille eesmärgiks on arendada laste ja noorte kalapüügioskusi, pakkuda neile alternatiive looduslähedaseks vaba aja veetmiseks ning tõsta seejuures teadlikkust looduhoiust ja säästvast kalandusest.

Projekti toetatakse SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse 2018. aasta keskkonnaprogrammi kalanduse alamprogrammist.

Projekti kogumaksumus on 9 636,14 eurot, millest 8 010,14 eurot moodustab Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetus.

Projekti periood: 28.02.2019–30.11.2019

Mõniste järve püügiplatvormi rajamine ning säästva kalanduse teabepäev

Projekti eesmärk on luua Mõniste järvele avalikult kasutatav keskkonnasäästlik ja harrastuskalapüüdjate ootustele vastav taristu ning parandada harrastuskalurite ning puhkajate juurdepääsuvõimalusi järvele. Projekti raames rajatakse ujuvplatvorm. Kalastuskohta paigaldatakse Mõniste järve ning säästva kalanduse alast infot tutvustav infotahvel.

Lisaks viiakse läbi harrastuskalastamise info- ja ohutuspäev, mille eesmärgiks on tõsta harrastuskalastajate teadlikkust looduhoiust, säästvast kalandusest ja ohutust kalastamisest.

Projekti toetatakse SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse 2018. aasta keskkonnaprogrammi kalanduse alamprogrammist.

Projekti kogumaksumus on 9 436,14 eurot, millest 7 810,14 eurot moodustab Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetus.

Projekti periood: 03.09.2018–30.11.2019

Nursi kortermajade ühislauda lammutamine

Projekti eesmärk on maastikupilti kahjustava lagunenud ja kasutusena seisva kortermajade ühislauda nõuetekohane lammutamine.

Projekti toetatakse SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse 2019. aasta ringmajanduse maastikupilti kahjustavate ehitiste likvideerimise alamprogrammist.

Projekti kogumaksumus on 21 960 eurot, millest 19 760 eurot moodustab Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetus.

Projekti periood: 01.07.2019–01.07.2020.

Rõuge Ürgoru treppide ja kiik-platvormi rekonstrueerimine

Projekti eesmärk on säilitada ja arendada Rõuge Ööbikuoru ja ürgoru kui kultuurilooliselt ja esteetiliselt väärtusliku looduskeskkonna infrastruktuuri. 

Projekti tulemusel rajatakse kaks treppi ja rekonstrueeritakse kiik-platvorm. Planeeritud tegevustega ühendatakse Rõuge Ööbikuoru puhkeala ja seal asetsev "Pesapuu" vaateplatvorm ning matkarada ühtseks tervikuks ning säilitatakse ürgoru pinnavorme loodusliku erosiooni takistamisega. 

Projekti toetatakse SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse 2019. aasta looduskaitse infrastruktuuri arendamise alamprogrammist.

Projekti kogumaksumus on 42 481,20 eurot, millest 37 201,20 eurot moodustab Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetus.

Projekti periood: 01.07.2019–31.07.2020