Keskkonnakaitseloa taotluse avaldamine

Keskkonnaamet on võtnud menetlusse Rõuge vallas tegutseva MB Service OÜ keskkonnaloa taotluse jäätmete käitlemiseks (romusõidukite demonteerimine).

MB Service OÜ (rg-kood 12389994, aadress Kopra, Nursi küla) jäätmekäitluskoht asub Lauri külas Laurisoe ja Raini kinnistutel.

Keskkonnaloa taotlusega ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saab tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (https://kotkas.envir.ee) nr T-KL/1012320-2 menetluse dokument nr DM-120256.

Vastavalt keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lg 1 ja lg 4 avaldab omavalitsus keskkonnaloa taotluse oma veebilehel ning esitab taotluse kohta üksikasjalikuma arvamuse ühe kuu jooksul pärast teate kättesaamist.