Rõuge vallavalitsus taotleb veeluba Sänna-Alaveski paisule

Rõuge Vallavalitsus taotleb keskkonnaluba Pärlijõe paisutamiseks Sänna-Alaveski paisul.

Keskkonnaamet teatab, et Rõuge Vallavalitsus (registrikood: 77000217) (aadress Ööbikuoru 4, Rõuge, 66201 Võru maakond) taotleb keskkonnaluba Rõuge valla Sänna külas kinnistul aadressiga Sänna Alaveski (katastritunnus 69701:003:0184, registriosa nr 3108941) Pärlijõe (VEE1155700) paisutamiseks Sänna-Alaveski paisul (PAIS022260).

Kuni keskkonnaloa otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Keskkonnaamet, Narva maantee 7a, Tallinn 15172.

Keskkonnaloa eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Keskkonnaloa taotlus ja muud asjasse puutuvad dokumendid on kättesaadavad keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (menetluse nr DM-111915).