Eesti kaunis kodu 2022 – esita oma ettepanekud hiljemalt 15. juunil

Rõuge Vallavalitsus kutsub osalema konkursil „Eesti kaunis kodu 2022". 

Taas oodatakse ettepanekuid „Eesti kaunis kodu" üleriigilisele konkursile. Kui soovid esile tõsta enda või naabri või tuttava kodu ilu, siis esita ettepanek Rõuge valla komisjonile. Kohalik komisjon edastab väljavalitud nominendid maakondlikule konkursile, kust omakorda tehakse valik, keda esitada riiklikule tunnustamisele.

Rõuge valla nominendid esitame maakondlikule konkursile järgmistes kategooriates:

  • Eesti kaunis kodu 2022;
  • Parim tööstusmaastik: tootmishooned ja  -talud, põllumajanduskeskused, farmid, aitkuivatid, töökojad jm;
  • Parim  tervisespordikeskus: kergliiklusteed, terviserajad, spordikeskused jm;
  • Elurikkus: kaunis elurikas aed;
  • Energiasäästlik kaunis kodu;
  • Kaunis muinsuskaitseobjekt;
  • Kauneim kortermaja.

Rõuge vallavalitsus ootab vabas vormis ettepanekuid hiljemalt 15.06.2022 valla nominentide esitamiseks e-posti aadressile vald@rauge.ee või paberkandjal aadressile Ööbikuoru 4, Rõuge alevik, Rõuge vald, Võrumaa, 66201.

Ettepanek peab sisaldama teavet kinnistu nime ja aadressi kohta, kinnistu omaniku või valdaja nime ja kontaktandmeid, konkursi kategooriat ja lühikest põhjendust.

Üleriigilist konkurssi "Eesti kaunis kodu" viib läbi Eesti Kodukaunistamise Ühendus (EKKÜ). Selle tulemusena tunnustatakse üksikisikuid, kogukondi ja organisatsioone nii piirkondade kui riigi tasandil. Konkursi patroon on Eesti Vabariigi President. Võru maakonna piirkondlikku konkurssi viib läbi SA Võrumaa Arenduskeskus, kellele iga Võru maakonna omavalitsus esitab oma nominendid.

Lähemalt saab lugeda: www.iluskodu.ee ja https://vorumaa.ee/haridus-kultuur/tunnustamine/eesti-kaunis-kodu/

Lisainfo: planeering@rauge.ee, 525 3907