Kalmistud

Rõuge valla territooriumil asub üheksa kalmistut.

Kalmistu

Kalmistuvaht

Kontakt

Plaani kalmistu

Kaire Tagen

5344 9325

Pütsepa kalmistu

Kaire Tagen

5344 9325

Misso kalmistu

Kaimar Nõmmik

5347 2246

Ritsiku kalmistu

Ilmar Udsu

5196 0024

Vana-Roosa kalmistu

Ilmar Udsu

5196 0024

Jaanipeebu kalmistu

Andres Saaremaa

5199 8941

Rõuge vana kalmistu

Ilme Tammsalu

5300 7076

Nogopalu kalmistu

Ilme Tammsalu

5300 7076

Vastse-Roosa kalmistu

Mõniste ja Varstu piirkonna  haldusspetsialist Martin Hütsi

martin.hutsi@rougevald.ee

Kalmistute haldamist, kasutust ja muud kalmistutega seonduvat reguleerib kalmistuseadus, millega saab tutvuda Riigi Teatajas.

Kalmistupühade info avaldatakse valla ajalehes Mägede Hääl, mis ilmub iga kolme nädala järel. Ajalehte saab lugeda ka digitaalselt valla veebilehelt.

Abiks matuste planeerimisel ja korraldamisel

Rõuge vald maksab matusetoetust isiku, kelle elukohaks rahvastikuregistri andmetel oli Rõuge vald, surma korral. Matusetoetus määratakse lahkunu omastele või matuse korraldajale ning selle suuruseks on 250 eurot.

Matusetoetuse avaldus tuleb esitada vallavalitsuse sotsiaalosakonda vormikohasel blanketil, mille saab alla laadida siit.

Matuste korraldamisel on abiks kogu Eesti asjakohast infot koondav internetikeskkond matusest.ee, mille eesmärk on aidata kõikjal Eestis kohalikel elanikel leida oma kodukohas kõik vajalikud matuste korraldamisega seotud teenusepakkujad.