Kalmistud

Rõuge valla territooriumil asub üheksa kalmistut.

Kalmistu Kalmistuvaht Kontakt
Plaani kalmistu Kaire Tagen 5344 9325
Pütsepa kalmistu Kaire Tagen 5344 9325
Misso kalmistu Kaimar Nõmmik 5347 2246
Ritsiku kalmistu Ilmar Udsu 5196 0024
Vana-Roosa kalmistu Ilmar Udsu 5196 0024
Jaanipeebu kalmistu Andres Saaremaa 5199 8941
Rõuge vana kalmistu Ilme Tammsalu 5300 7076
Nogopalu kalmistu Ilme Tammsalu 5300 7076
Vastse-Roosa kalmistu Mõniste haldusspetsialist monistehaldus@rauge.ee

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalmistute haldamist, kasutust ja muud kalmistutega seonduvat reguleerib kalmistuseadus, millega saab tutvuda Riigi Teatajas.

Kalmistupühade info avaldatakse valla ajalehes Mägede Hääl, mis ilmub iga kolme nädala järel. Ajalehte saab lugeda ka digitaalselt valla veebilehelt.

Surnuaiapühad Rõuge valla kalmistutel 2022. aastal

Reedel, 24. juunil

kell 11.00 surnuaiapüha Jaani-Peebu kalmistul

kell 12.00 armulauateenistus Rõuge kirikus

Pühapäeval, 26. juunil

kell 11.00 liturgiline jumalateenistus (templipüha teenistus) Mõniste-Ritsiku kirikus. Pärast teenistust surnuaiapüha Ritsiku kalmistul

Pühapäeval, 10. juulil

kell 11.00 surnuaiapüha Nogopalu kalmistul

kell 12.00 armulauateenistus Rõuge kirikus

kell 13.00 surnuaiapüha Rõuge Vanakalmistul

Pühapäeval, 24. juulil

kell 11.00 surnuaiapüha Vana-Roosa kalmistul

kell 12.00 armulauateenistus Vana-Roosa kirikus

Pühapäeval, 7. augustil

kell 14.00 Misso kalmistupüha. Mängib puhkpilliorkester Valdur Helmi juhatamisel

Pühapäeval, 14. augustil

kell 11.00 surnuaiapüha Pütsepa kalmistul

kell 12.00 armulauateenistus Ruusmäe kirikus

kell 13.00 surnuaiapüha Plaani kalmistul

Abiks matuste planeerimisel ja korraldamisel

Rõuge vald maksab matusetoetust isiku, kelle elukohaks rahvastikuregistri andmetel oli Rõuge vald, surma korral. Matusetoetus määratakse lahkunu omastele või matuse korraldajale ning selle suuruseks on 250 eurot.

Matusetoetuse avaldus tuleb esitada vallavalitsuse sotsiaalosakonda vormikohasel blanketil, mille saab alla laadida siit.

Matuste korraldamisel on abiks kogu Eesti asjakohast infot koondav internetikeskkond matusest.ee, mille eesmärk on aidata kõikjal Eestis kohalikel elanikel leida oma kodukohas kõik vajalikud matuste korraldamisega seotud teenusepakkujad.