Kalmistud

Rõuge valla territooriumil asub üheksa kalmistut.

Kalmistu Kalmistuvaht Kontakt
Plaani kalmistu Kaire Tagen 5344 9325
Pütsepa kalmistu Kaire Tagen 5344 9325
Misso kalmistu Einar Põld 5342 5498
Ritsiku kalmistu Ilmar Udsu 5196 0024
Vana-Roosa kalmistu Ilmar Udsu 5196 0024
Jaanipeebu kalmistu Andres Saaremaa 5199 8941
Rõuge vana kalmistu Ilme Tammsalu 5300 7076
Nogopalu kalmistu Ilme Tammsalu 5300 7076
Vastse-Roosa kalmistu Mõniste haldusspetsialist monistehaldus@rauge.ee

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kamistute haldamist, kasutust ja muud kalmistutega seonduvat reguleerib kalmistuseadus, millega saab tutvuda Riigi Teatajas.

Kalmistupühade info avaldatakse valla ajalehes Mägede Hääl, mis ilmub iga kolme nädala järel. Ajalehte saab lugeda ka digitaalselt valla veebilehelt.

 

Uuendatud juuni 2018