Kalmistud

Rõuge valla territooriumil asub üheksa kalmistut.

Kalmistu Kalmistuvaht Kontakt
Plaani kalmistu Kaire Tagen 5344 9325
Pütsepa kalmistu Kaire Tagen 5344 9325
Misso kalmistu Einar Põld 5342 5498
Ritsiku kalmistu Ilmar Udsu 5196 0024
Vana-Roosa kalmistu Ilmar Udsu 5196 0024
Jaanipeebu kalmistu Andres Saaremaa 5199 8941
Rõuge vana kalmistu Ilme Tammsalu 5300 7076
Nogopalu kalmistu Ilme Tammsalu 5300 7076
Vastse-Roosa kalmistu Mõniste haldusspetsialist monistehaldus@rauge.ee

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalmistute haldamist, kasutust ja muud kalmistutega seonduvat reguleerib kalmistuseadus, millega saab tutvuda Riigi Teatajas.

Kalmistupühade info avaldatakse valla ajalehes Mägede Hääl, mis ilmub iga kolme nädala järel. Ajalehte saab lugeda ka digitaalselt valla veebilehelt.

Surnuaiapühad Rõuge valla kalmistutel 2021. aastal

Neljapäeval, 24. juunil

 • kell 11.00 Jaani-Peebu kalmistul
  kell 12.00 armulauateenistus Rõuge kirikus

Pühapäeval, 11. juulil

 • kell 11.00 Nogopalu kalmistul
  kell 12.00 armulauateenistus Rõuge kirikus
 • kell 13.00 Rõuge Vanakalmistul

Pühapäeval, 25. juulil

 • kell 11.00 Vana-Roosa kalmistul
  kell 12.00 armulauateenistus Vana-Roosa kirikus

Pühapäeval, 1. augustil

 • kell 12.00 Misso kalmistul

Pühapäeval, 8. augustil

 • kell 11.00 Pütsepa kalmistul
  kell 12.00 armulauateenistus Ruusmäe kirikus
 • kell 13.00 Plaani kalmistul

Abiks matuste planeerimisel ja korraldamisel

Rõuge vald maksab matusetoetust isiku, kelle elukohaks rahvastikuregistri andmetel oli Rõuge vald, surma korral. Matusetoetus määratakse lahkunu omastele või matuse korraldajale ning selle suuruseks on 250 eurot.

Matusetoetuse avaldus tuleb esitada vallavalitsuse sotsiaalosakonda vormikohasel blanketil, mille saab alla laadida siit.

Matuste korraldamisel on abiks kogu Eesti asjakohast infot koondav internetikeskkond matusest.ee, mille eesmärk on aidata kõikjal Eestis kohalikel elanikel leida oma kodukohas kõik vajalikud matuste korraldamisega seotud teenusepakkujad.