Varjupaikade MTÜ

Varjupaikade MTÜ ülesandeks Rõuge vallas on:

  • oma tööajal (tööaeg on tööpäevadel 9.00 kuni 17.00) esimesel võimalusel püüdma hulkuvaid loomi vastava väljakutse saamisel;
  • oma tööajal esimesel võimalusel koristama hukkunud või surnuna leitud loomad;
  • tööaja välisel ajal, öisel ajal, puhkepäeval või riiklikel pühadel sõitma välja vigastatud või inimestele või teistele loomadele ohtliku looma puhul. Looma ohtlikkust hindab väljakutse vastu võtnud Varjupaikade MTÜ esindaja.
  • vajadusel tegema koostööd veterinaariga loomade püüdmisel.

Vastavalt seadusele on looma omanikul oma loom võimalik varjupaigast tagasi saada kahe nädala ehk 14 päeva jooksul pärast varjupaika saabumist. Pärast seda hakatakse loomale otsima uut kodu. Looma tagasisaamisel tuleb esitada isikut tõendav dokument ning tasuda kulud.


Tasud looma tagastamisel omanikule:

- lemmiklooma ülalpidamine 2,20 eur/päev

- teenustasu 6 eur

- transport 0,50 eur/km

- varjupaigal on õigus sisse nõuda ka loomale tehtud parasiiditõrje (ka ennetava) kulud ning vajadusel osutatud veterinaarteenuste kulud.

 

Alates 1.01.2017 käivad kõik väljakutsed läbi kohaliku omavalitsuse. Nähes hulkuvat looma, palun anna sellest teada Rõuge vallavalitsuse haldusspetsialistidele:

Haanja piirkonnas haldusspetsialist Jüri Kukk, tel 5301 7901

Misso piirkonnas haldusspetsialist Indrek Ülper, tel 514 5313

Mõniste piirkonnas haldusspetsialist Martin Hütsi, tel 529 5247 

Rõuge piirkonnas haldusspetsialist Olev Mõttus, tel 505 3134

Varstu piirkonnas haldusspetsialist Rainer Vissel, tel 5303 8182

 

Varjupaikade MTÜ kontakt:

Lühike 3, Võru 65604
Tel. 5340 4223 
voru@varjupaik.ee
Avatud külastuseks:
T-R 14-16, L 12-15

Varjupaigas viibivate loomade kohta saab teavet kodulehel www.varjupaik.ee/varjupaigad/voru või loom24.ee